Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Synpunkten 15 maj 2015

  Sverige missar unik chans för biobränslen

  Regeringen är alldeles för rädd för EU-kommissionen i frågan om förnybara bränslens eventuella "överkompensation", skriver Lena Eriksson Sonebrink, Värmlandsmetanol.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Lena Eriksson Sonebrink.
  Lena Eriksson Sonebrink.

  Samtidigt som regering och riksdag har målet att fordonsflottan i Sverige ska vara fossilfri 2030, stoppar man alla nyinvesteringar i biodrivmedel genom att beskatta dem som bensin och diesel.

  Regeringen skyller på EU-kommissionen. Men saken är inte prövad av EU-domstolen.

  Sveriges riksdag beslutade 2013 om generell befrielse från koldioxidskatt för biodrivmedel i kombination med kvotplikt från den 1 maj 2014. Den kombinationen hade EU-kommissionen invändningar mot. Sverige backade då omgående och upphävde båda besluten.

  Detta trots att det enligt en skattepromemoria ”framkommit att kommissionen varken kan fatta beslut om att de inte utgör stöd eller om de utgör förenligt stöd”.

  Möjlighet fanns alltså att driva igenom förslagen. Sverige har tolkningsföreträde gentemot kommissionen då olika uppfattningar finns. EU-rätten är inte statisk. Bevisbördan ligger hos EU-kommissionen, som måste motivera och dra ett motsträvigt land inför EU-domstolen.

  Det är inte sannolikt att EU-kommissionen skulle försöka att få EU-domstolen att fastslå nödvändigheten av det absurda att belägga biodrivmedel med koldioxidskatt.

  Sverige hade mycket väl kunna hävda sin egen modell. I stället har man nu lydigt lovat att göra månadsvisa beräkningar så ingen redan etablerad biodrivmedelstillverkare tjänar pengar eller blir ”överkompenserad” enligt EU-terminologi. Detta trots att det är omöjligt att på ett seriöst sätt beräkna ”överkompensation”.

  Tiden går och våra politiker vågar inte skrida till handling utan begär nu förlängning av ett mycket bristfälligt system som fortsätter att lamslå marknaden ända till 2017.

  Ovissheten om vad samhället vill kvarstår. Teknik finns, råvara finns, kapital finns, men regeringen stoppar utvecklingen och skyller på EU-kommissionen.

  Sverige har en unik möjlighet att ersätta fossila drivmedel med gröna förnybara. Värmlandsmetanol har sedan 2012 suttit med en färdigprojekterad anläggning för produktion av biometanol genom förgasning av skogsråvara. Men byggnationen kan inte påbörjas så länge vi inte får gynnsamma, teknikneutrala och långsiktiga skatteregler för biodrivmedel.

  Det är cirka 4, 5 kronor per liter dyrare att producera biodrivmedel jämfört med bensin, vilket gör det möjligt att konkurrera kommersiellt endast om en långsiktig generell skattebefrielse införs för biodrivmedel.

  Sverige riskerar tack vare politikernas flathet att gå miste om en ny basindustri med tusentals nya arbetstillfällen på landsbygden och möjligheten att nå målet om en fossilfri fordonsflotta 2030. Samtidigt satsar statliga bolag som Vattenfall miljarder på kolgruvor i Europa. Var finns logiken?

  Lena Eriksson Sonebrink
  informationsansvarig, Värmlandsmetanol

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen