Gå till innehåll
svg_commentsatlicons_arrow-11atlicons_arrowsvg_facebooksvg_linkedinatliconssvg_mailatlicons_menuatlicons_molnigtsvg_playsvg_searchatliconssvg_twitteratlicons_facebook_f
❯ Synpunkten 10 november 2016

Större nyttor med rätt järnväg

LRF Skåne är övertygad om att andra infrastruktursatsningar får stå tillbaka om en höghastighetsbana byggs genom Skåne. Vår region behöver nya spår i befintlig sträckning, skriver Stig Lundström, LRF Skåne.

FOTO: Erik Hultgren

Det är naivt att tro att en infrastruktursatsning på mellan 190 och 320 miljarder kronor inte kommer att påverka drift och underhåll av befintlig infrastruktur.  Den högre summan motsvarar statens totala satsningar på infrastruktur under 15 år. Risken är stor att övriga satsningar i infrastruktur och kollektivtrafik blir nedprioriterade om höghastighetsbanan byggs. Det är varken bra för mindre orter på landsbygden eller för storstäderna.

Ett kraftigt nedsatt underhåll av väg- och järnvägsnätet varvat med överbelastad tågtrafik i Skåne gör att resor med kollektivtrafik blir ett osäkert kort. Den lokala och regionala kapaciteten behöver öka för att hela Skåne ska leva och utvecklas. Sedan 1980-talet har den lokala och regionala persontrafiken på järnväg ökat kraftigt, betydlig mer än fjärrtrafiken.

LRF Skåne är positiv till förslag som ger en förbättrad järnväg i Skåne. Det ger kommuner och regionen en möjlighet att skapa arbetstillfällen och bostäder. Vi ställer oss bakom en kapacitetsförstärkning mellan Lund och Hässleholm under förutsättning att ytterligare spår byggs intill den befintliga sträckningen. Även om detta påverkar markanvändningen så accepterar vi en förstärkning av järnvägskapaciteten för att klara den spårbundna kollektivtrafiken i Skåne.

Om kapacitetsförstärkningen läggs in i den Regionala infrastrukturplanen kan man snabbt komma igång. Genom att bygga i etapper så kan man börja avlasta befintlig stambana betydligt snabbare.Fokus i Sverigeförhandlingens uppdrag är att se hur och vilka nyttor som kan skapas för infrastrukturprojekt som ingår i förhandlingen. Nyttorna som står i rampljuset är att öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet. Vi vill att Sverigeförhandlarna tänker bredare än så. Utan förbättrat underhåll av det befintliga väg- och järnvägsnätet blir det ett projekt som främst gynnar storstäderna och det är inte bra om hela landet ska leva.

För LRFs medlemmar är det viktigt att även ta hänsyn till pågående markanvändning. Nya sträckningar av järnvägar skapar barriärer i landskapet och har man verksamhet på bägge sidor om spåret kan det leda till långa omvägar för skogs- och lantbruket.

Det som mest talar emot Höghastighetståget är den höga kostnaden, om man överhuvudtaget kommer att bygga banan genom Småland och den politiska oenighet som finns i Sveriges Riksdag.

LRF Skåne övertygat om att Sverigeförhandlarna och Trafikverket måste tänka om.

Stig Lundström

Vice ordförande LRF Skåne

Är du redan prenumerant? Logga in här för att läsa vidare


Så här läser du vidare

Bli prenumerant på ATL för att få ut mera av din skog

  • Prova på för endast 25 kr/månad
  • Ingen bindningstid.
  • Spara 101 kr.
Prova nu »

EXKLUSIVT: bara för dig som prenumererar på ATL

tidningen Idag 00:05

Till toppen