Gå till innehåll
 • svg_commentsatlicons_arrow-11atlicons_arrowsvg_facebooksvg_linkedinsvg_mailatlicons_menuatlicons_molnigtsvg_playsvg_searchatliconssvg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login atlicons_like
  ❯ Synpunkten 24 november 2016

  Seg byråkrati riskerar svensk livsmedelsproduktion

  Svensk kött- och kycklingproduktion är i många avseenden överlägsen utländsk produktion. För att stärka jobb och tillväxt krävs regler och handläggning som underlättar för stark svensk jordbruks- och livsmedelsproduktion, skriver Cecilia Widegren (M), riksdagsledamot Skaraborg.

  Nu riskeras svensk livsme­delsproduktion i allmänhet, och svensk fjäderfäproduktion i synnerhet, då handläggningstider hos länsstyrelser växt i den grad att investeringsviljan hos företagare minskar. Då har det gått för långt. Det är dags att regeringen agerar, då staten har länsstyrelser som sin förlängda arm runt om i Sverige.

  Sätt maxtid på handläggnings­tider hos till exempel länsstyrelser för att jobb- och tillväxtutveckling skall möjliggöras i hela landet. Överträds max­tider bör staten överväga sanktioner eller liknande. Det är dags för krafttag.

  Nu ställer därför Moderaterna regeringen till svars i riksdagen, både näringsminister Mikael Damberg (S) om vilka konkreta åtgärder regeringen avser att vidta för att skyndsamt förbättra villkoren och effektivisera byråkratin för näringsidkare. Dessutom landsbygds­minister Sven-Erik Bucht (S) om vilka konkreta åtgärder han avser att vidta för att skyndsamt förbättra landsbygdsföretagares villkor, inte minst vad gäller onödigt långa handläggningstider för till exempel jordbruks- och livsmedelsproducenter.

  Att livsmedelsproducenter i allmänhet och kycklingproducenter i synnerhet lider av för långa handläggnings­tider av till exempel miljö­tillstånd medför en minskad investeringsvilja och till slut mindre livs­­me­delsproduktion. Resultatet blir att svenska konsumenters möjlighet till ett miljö- och hälsomedvetet val genom att välja svenskproducerad till exempel kyckling begränsas och att företags utvecklingspotential går förlorad. Det finns mycket att vinna genom att visa upp ett starkt ledarskap och underlätta byråkratin för näringsidkare. Sluta blunda, regeringen. Agera!  Små och medelstora företag är landsbygdens livspuls och att arbetstillfällen går förlorade på grund av svagt politiskt ledarskap är oacceptabelt.

  Därför är det oroväckande när näringsidkare efter näringsidkare inom svensk djurproduktion, till exempel kycklingproducenter i Skaraborg, konstaterar att det tar alldeles för lång tid för byråkratin, månader på månader, ja över ett halvår. Det duger inte.

  Vi moderater vill att hela Sverige ska kunna leva och livsmedelsproducenter är en viktig del i arbetet för att stärka Sverige.

  Cecilia Widegren (M),

  riksdagsledamot Skaraborg

  Så här läser du vidare

  Är du redan prenumerant? Logga in här för att läsa vidare


  Bli prenumerant på ATL Premium så ger vi dig ännu mera

  • Utvald kvalitetsläsning
  • Viktiga analyser och extramaterial
  • Nyhetsbrev med chefredaktörens bästa tips
  • ATLs e-tidning kvällen före tidningsdag
  Prova-på-pris
  49:-/mån
  • 3 mån för bara 147 kr (ord pris 297 kr)
  • Ingen bindningstid
  • Spara 150 kr
  Till toppen