Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Växtförädling och växtskydd för bättre konkurrenskraft

  Växtförädling och växtskydd för bättre konkurrenskraft

  synpunkten 31 mars
  Det svenska livsmedelskedjan har under många år negligerats av politiken, så har skett av politiker i alla läger. Men nu är det slut på det. Nu gör vi tillsammans Sverige till en riktig matnation, skriver landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

  Miljörörelsen fokuserar på helt fel saker

  Miljörörelsen fokuserar på helt fel saker

  synpunkten 27 mars
  Miljöorganisationerna borde uppmuntra lokal produktion och värna om odlingslandskapet. I stället gör de allt för att motarbeta näringslivet på landsbygden, skriver företrädare för Landsbygdspartiet oberoende.

  Hotad äganderätt även hot mot ett hållbart samhälle

  Hotad äganderätt även hot mot ett hållbart samhälle

  synpunkten 23 mars
  Det är orimligt att myndigheter gör extrema tolkningar av Artskyddsförordningen. Följden blir utebliven ersättning till enskilda markägare om marken eller skogen inte får brukas, skriver Stig Lundström, LRF Skåne. Vice ordförande LRF Skåne

  Låt oss samarbeta för mer hållbar och svensk jordbruksproduktion!

  synpunkten 20 mars
  "Det är med stor entusiasm och glädje som jag fått äran att ta över rodret på Krav".

  Äganderätten urholkas

  Äganderätten urholkas

  synpunkten 16 mars
  Regeringen måste sluta se företagande och ägande som fiender som vill Sverige illa.

  Regeringen går ett steg för långt

  synpunkten 14 mars
  Beslutet att utöka Viltförvaltningsdelegationerna med naturvårds- och ekoturismrepresentanter rubbar balansen mellan olika intressen. Delegationerna är inte längre representativa för viltförvaltningsintresset, skriver företrädare för jakt, skogsbruk och lantbruk.

  Dags att organisera om lantbruksföretagen!

  Dags att organisera om lantbruksföretagen!

  synpunkten 9 mars
  Efterfrågan på lokal, småskaligt producerad mat ökar men producent och konsument har svårt att hitta varandra. Andelsjordbruk är en del av lösningen, skriver Maja Söderberg, Andelsjordbruk Sverige.

  Låt marknaden bestämma vad som odlas

  Låt marknaden bestämma vad som odlas

  synpunkten 6 mars
  Ställ inte ekologisk mot konventionell odling.

  Feltänkt vägskatt bör stanna på idéstadiet

  Feltänkt vägskatt bör stanna på idéstadiet

  synpunkten 2 mars
  Svensk konkurrenskraft bör vara ledstjärnan om det ska utformas en ny vägskatt. Betänk också att den är ett ineffektivt sätt att ta in pengar till statskassan, skriver Mårten Johansson, Teknikchef, Sveriges Åkeriföretag.

  En låghalt strategi

  En låghalt strategi

  synpunkten 27 februari
  Vi är glada över att det äntligen finns samsyn kring ett gemensamt mål och vi står bakom regeringens nya livsmedelsstrategi. Men vi är definitivt inte överens om vägen dit, skriver företrädare för Centerpartiet i Skaraborg och Halland.

  Jakt och ridning borde vara skattefri personalvård

  Jakt och ridning borde vara skattefri personalvård

  synpunkten 23 februari
  Skattefri friskvård medverkar till att göra en arbetsplats attraktiv. Skatteverket bör omvärdera och se lantliga aktiviteter som jakt och ridning som skattefri personalvård, skriver Annika Bergman, SLA.

  Vi välkomnar nationell strategi – nu krävs handling

  Vi välkomnar nationell strategi – nu krävs handling

  synpunkten 20 februari
  Den nationella livsmedelsstrategin har bra inslag. Men vi förväntar oss mer som stöder den regionala utvecklingen, skriver företrädare för Kalmar län och LRF Sydost.

  Hur går det med vargmålen, Naturvårdsverket?

  Hur går det med vargmålen, Naturvårdsverket?

  synpunkten 16 februari
  Förtroendet är lågt för vargförvaltningen i Sverige. Naturvårdsverket måste precisera hur uppsatta mål i förvaltningsplanen ska uppnås, skriver Jens Gustafsson, Jägarnas riksförbund.

  Nya livsmedelsstrategin – en ulv i fårakläder

  Nya livsmedelsstrategin – en ulv i fårakläder

  synpunkten 13 februari
  Regeringens fokus på fortsatt strukturomvandling gagnar inte landsbygden. Strategin missar den stora potentialen i det småskaliga jordbruket, skriver Fredrik Wangsten och Marina Eriksson, Förbundet Sveriges småbrukare.

  Kampen mot felaktigt antibiotikabruk fortsätter

  Kampen mot felaktigt antibiotikabruk fortsätter

  synpunkten 9 februari
  Ansvarsfull antibiotikaanvändning och hållbarhet är mycket viktiga frågor för EU-samarbetet. Över huvud taget förtjänar jordbruksfrågorna en större plats i EU, skriver Fredrik Federley (C).

  Långt kvar för nederländsk grisuppfödning

  Långt kvar för nederländsk grisuppfödning

  synpunkten 6 februari
  Ordförande Sveriges grisföretagare

  Nationell kris inom räddningstjänsten

  synpunkten 2 februari
  Deltidsbrandkåren är ryggraden i räddningstjänsten på landsbygden. Att den ständigt nedvärderas leder till en ohållbar situation, skriver företrädare för Landsbygdspartiet oberoende.

  Ge skogen skydd med naturvårdsrätter

  Ge skogen skydd med naturvårdsrätter

  synpunkten 30 januari
  Naturvården måste värderas högre och på rätt sätt. Vi behöver en marknad där man kan handla med naturvårdsrätter, skriver skogsägaren Karl-Johan Jansson.

  Elcertifikaten bör stödja garanterad effekt

  Elcertifikaten bör stödja garanterad effekt

  synpunkten 26 januari
  Energikommissionens förslag om elcertifikatsystemet bör ändras så att det finns en tydligare koppling mellan elproduktion och behov. Det skulle gynna biokraft som är styr- och planeringsbar, skriver Gustav Melin, Svebio.

  Stelbent tänkande hotar innovativa företag

  Stelbent tänkande hotar innovativa företag

  synpunkten 23 januari
  En konkurrenskraftig livsmedelskedja kräver att forskning, myndigheter och rådgivning tänker i nya banor. Innovativa företag som till exempel Hälsingestintan behöver stöd för att utveckla sina koncept, skriver Bo Algers, SLU.

  Till toppen