Gå till innehåll
svg_commentsatlicons_arrow-11atlicons_arrowsvg_facebooksvg_linkedinatliconssvg_mailatlicons_menuatlicons_molnigtsvg_playsvg_searchatliconssvg_twitteratlicons_facebook_f

synpunkten


Tillåt kameraövervakning av maskiner i skogen

Tillåt kameraövervakning av maskiner i skogen

synpunkten 28 oktober 2016
Stölder från skogsmaskiner kostar skogsägare och entreprenörer miljonbelopp och stora besvär. Att tillåta kameraövervakning av maskinen vore ett enkelt sätt att minska stöldrisken, skriver Magnus Oscarsson, Kristdemokraterna. Riksdagsledamot och Jord- och skogspolitisk talesperson Kristdemokraterna

Tydligare regionalpolitik kan lyfta landsbygden

Tydligare regionalpolitik kan lyfta landsbygden

synpunkten 24 oktober 2016
"Det finns mycket mer att göra än satsningar på bredband och kultur för att säkra överlevnaden för landsbygden." Det skriver Hela Sverige ska levas Terese Bengard i dagens Synpunkt.

Livsmedelsindustrin satsar hårt på det svenska köttet

Livsmedelsindustrin satsar hårt på det svenska köttet

synpunkten 20 oktober 2016

Biodrivmedel från jordbruksråvaror är en återvändsgränd

Biodrivmedel från jordbruksråvaror är en återvändsgränd

synpunkten 18 oktober 2016
I vårt budgetförslag sänker vi skatten på diesel till jord- och skogsbruket till den låga danska nivån. Dessutom tar vi bort subventionerna till biodrivmedel gjorda av jordbruksråvaror, skriver Anders Forsberg och Martin Kinnunen, Sverigedemokraterna.

Onödigt kemikalieförbud hotar svenska mervärden

synpunkten 14 oktober 2016
Det är poänglöst att förbjuda kemikalier i jordbruket som i praktiken inte används. Miljöminister Karolina Skog slår in öppna dörrar, skriver Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

Regeringens satsning på svenskt kött inte nog

synpunkten 10 oktober 2016
Regeringen utlovar en satsning på 25 miljoner för att främja ekologiska livsmedel och fler åtgärder utlovas i den kommande livsmedelsstrategin. Men det räcker inte. Fler aktörer måste vara beredda att ta större ansvar för en väl fungerande marknad - och regeringen behöver sätta tryck på marknadens aktörer, skriver Tommy Ohlström, vd KF.

Regeringens budget saknar en riktig satsning på jobben

Regeringens budget saknar en riktig satsning på jobben

synpunkten 6 oktober 2016
Det behövs fler jobb och mer företagande, inte minst på landsbygden. Centerpartiet vill se satsning på bredband och föreslår bland annat ett bondepaket på över 300 miljoner kronor, skriver Eskil Erlandsson, Centerpartiet.

Röj undan hindren för landsbygdens företag

Röj undan hindren för landsbygdens företag

synpunkten 3 oktober 2016
Det finns en enorm potential i det gröna näringslivet. Regeringen och myndigheterna kan göra mycket mer för att underlätta för landsbygdsföretagaren. Det tjänar alla på, skriver Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

Budget och ekonomistyrning gör företaget lönsammare

synpunkten 29 september 2016
Långt ifrån alla lantbruksföretag arbetar med budget och produktionsuppföljning. I vår forskning ser vi goda resultat hos grisuppfödare som arbetar aktivt med uppföljning, skriver forskare från SLU och Agrifood Economics Centre.

Coop borde lyfta svenskt kötts värden

Coop borde lyfta svenskt kötts värden

synpunkten 27 september 2016
I Coops onyanserade reklamkampanj kopplas allt nötkött till miljökatastrofer, skriver Elisabet Qvarford, Svenskt kött.

Vårt arbete gynnar svenska mjölkbönder

Vårt arbete gynnar svenska mjölkbönder

synpunkten 22 september 2016
Mångfalden och konkurrensen i butikshyllorna är inget hot, det är en möjlighet. Att som Arla långsiktigt arbeta för att erövra världsmarknaden gynnar svenska mjölkbönder, skriver Åke Hantoft, Arla.

Obegripligt bygglovskrav hotar gårdsslakten

Obegripligt bygglovskrav hotar gårdsslakten

synpunkten 19 september 2016
Mark- och miljödomstolen har beslutat att det krävs bygglov även för ett mindre gårdsslakteri. Om detta vinner laga kraft hotar det satsningen på småskalig vidareförädling på gårdarna, skriver Åke Karlsson, Eldrimner.

Högre mjölkpris om marknaden får styra

Högre mjölkpris om marknaden får styra

synpunkten 16 september 2016
Det finns ingen vilja från LRF, mjölkbranschen och politikerna att låta svenska mjölkbönder konkurrera på lika villkor. En avsevärt mindre mjölkproduktion tycks vara enda sättet att få upp priset, skriver Stefan Gård, Sveriges mjölkbönder.

Svenska särregler hotar landsbygden

Svenska särregler hotar landsbygden

synpunkten 12 september 2016
Vi tror på svensk produktion. Men för en ljus framtid för lantbruket och landsbygden krävs att fördyrande svenska särregler avskaffas, skriver John Widegren och Christian Gustavsson, Moderaterna.

Regeringsförslag hotar butiker i landsbygd

Regeringsförslag hotar butiker i landsbygd

synpunkten 8 september 2016
Regeringen talar med dubbla tungor om servicen på landsbygden. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht lanserar ekonomiskt stöd till butiker i glest befolkade områden. Samtidigt överväger folkhälsominister Gabriel Wikström förslag verkar i motsatt riktning, skriver Bengt Hedlund, vd Convenience stores Sweden.

Utforma en skogsägarvänlig skogspolitik

Utforma en skogsägarvänlig skogspolitik

synpunkten 5 september 2016
Myndigheter som stoppar avverkningar utan ersättning till skogsägarna är ett angrepp på äganderätten. Skogspolitiken måste i större utsträckning tillvarata skogsägarnas intressen, skriver Anders Forsberg, Sverigedemokraterna.

Bönder ska vara företagare, inte bidragstagare

Bönder ska vara företagare, inte bidragstagare

synpunkten 1 september 2016
De bidrag som EU betalar ut till lantbruket gör mer skada än nytta. Nuvarande modell bör avskaffas och innovationer och miljösatsningar ska gynnas, skriver Olle Johnsson, Liberala ungdomsförbundet.

Kaos när EU vill sätta stopp för signalkräftan

Kaos när EU vill sätta stopp för signalkräftan

synpunkten 29 augusti 2016
Signalkräftan introducerades genom svenska myndigheter på 1960-talet. Nu råder en total ovisshet om hur denna viktiga art ska hanteras. Det är inte acceptabelt, skriver företrädare för Centerpartiet i Östergötland.

SRB är en ras med många förtjänster

SRB är en ras med många förtjänster

synpunkten 25 augusti 2016
SLB framhålls ofta som den bästa mjölkrasen. Det är långt ifrån hela sanningen. Det finns många myter som nedvärderar SRB-rasen, och som måste utrotas, skriver Maria Brihall, SRB-föreningen.

Naturvården i skogen bygger på förtroende

synpunkten 18 augusti 2016
Hållbart skogsbruk bygger på engagemang och ansvar, något som det privata skogsbruket verkligen står för. Vi oroar oss för den misstro mot skogsägarna som myndigheterna nu uppvisar, skriver företrädare för skogsägareföreningarna Södra, Mellanskog och Norrskog.

Till toppen