Gå till innehåll
 • svg_commentsatlicons_arrow-11atlicons_arrowsvg_facebooksvg_linkedinsvg_mailatlicons_menuatlicons_molnigtsvg_playsvg_searchatliconssvg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login atlicons_like

  synpunkten


  Förbjud fossila plastbärkassar

  Förbjud fossila plastbärkassar

  synpunkten 12 januari
  Bioplast kan framgångsrikt tillverkas av produkter från jord- och skogsbruket och med fördel användas i bärkassar. I flera andra länder agerar man för att förbjuda fossila bärkassar. Det bör även Sverige göra, skriver Lars Tysklind, Liberalerna.

  Vårt sårbara lantbruk är en säkerhetsrisk

  Vårt sårbara lantbruk är en säkerhetsrisk

  synpunkten 9 januari
  Vi är alldeles för beroende av importerade livsmedel och insatsmedel till jordbruket. Det krävs en krisplanering för matförsörjningen och en positiv syn på svensk livsmedelsproduktion, skriver Kristina Yngwe, Centerpartiet.

  Vi väntar ivrigt på Löfvens landsbygdspolitik

  Vi väntar ivrigt på Löfvens landsbygdspolitik

  synpunkten 29 december 2016
  Stefan Löfven fokuserade i sitt jultal på behovet att överbrygga klyftan mellan stad och land. Centerpartiet tipsar här om fem nyårslöften som statsministern borde avge.

  Samarbete stärker jordbrukets lönsamhet

  Samarbete stärker jordbrukets lönsamhet

  synpunkten 23 december 2016
  Det är ännu oklart om det blir en blocköverskridande uppgörelse kring målen för livsmedelsstrategin. Men jag är ändå optimistisk, skriver landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

  Stötta skogsbruket - sabotera inte

  Stötta skogsbruket - sabotera inte

  synpunkten 19 december 2016
  Sveriges framtid är ljus tack vare skogen. Vi, 330 000, privata skogsägare är i stort nöjda med att få aktivt bruka vår skog och njuta av den. Men det finns tyvärr några snåriga hinder, skriver Alf Karlman, Landsbygdspartiet oberoende.

  Sveriges utsläpp av växthusgaser ökar

  Sveriges utsläpp av växthusgaser ökar

  synpunkten 15 december 2016
  Sverige behöver höja tempot i minskningen av utsläpp av växthusgaser för att nå sina uppsatta mål. Att ekonomin växer snabbare än utsläppen är en klen tröst, skriver Emilia Ingemarsdotter och Markus Larsson på den liberala tankesmedjan Fores.

  Långsiktigt tänkande kring klimatet ett måste

  Långsiktigt tänkande kring klimatet ett måste

  synpunkten 12 december 2016
  I det korta perspektivet bidrar kor till uppvärmning. Men svenska kor är samtidigt så otroligt mycket mer klimatsmarta än sina kolleger i andra länder, skriver Anette Gustawson, lantbrukare i Norrtälje.

  Sverige bör använda sig mer av OECD

  Sverige bör använda sig mer av OECD

  synpunkten 8 december 2016
  OECD gör mer än studerar kvaliteten på skolor. Bland annat arbetar organisationen med antibiotikaresistens- och det är ett arbete Sverige borde använda sig mer av, skriver Jennie Sölving, OECD-samordnare på Näringsdepartementet.

  Låt avkastningsförmågan styra arrendepriset

  Låt avkastningsförmågan styra arrendepriset

  synpunkten 5 december 2016
  Arrendepriserna ökar fast lönsamheten i lantbruket är fortsatt svag. Har svenska lantbrukare råd att vara fina i kanten när konkurrensförmågan blir allt svagare, frågar sig Lars Jakobsson, verksamhetsledare i Sveriges Jordbruksarrendatorers Förbund.

  Därför ska barn dricka mjölk

  Därför ska barn dricka mjölk

  synpunkten 1 december 2016
  Trots att forskningen visar att barn klarar sig bättre i skolan om de får dricka mjölk, får inte alla barn mjölk till lunch i förskolan, skriver Erica Björnström, nutritionist på projektet Hjärta mjölk.

  Ett måste att satsa på hållbar bioekonomi

  Ett måste att satsa på hållbar bioekonomi

  synpunkten 28 november 2016
  Vi som vill skogens bästa måste vara överens om hur vi definierar olika begrepp för att kunna ta de grundläggande diskussionerna om en hållbar svensk bioekonomi, skriver Marcus Sydh Göransson.

  Seg byråkrati riskerar svensk livsmedelsproduktion

  synpunkten 24 november 2016
  Svensk kött- och kycklingproduktion är i många avseenden överlägsen utländsk produktion. För att stärka jobb och tillväxt krävs regler och handläggning som underlättar för stark svensk jordbruks- och livsmedelsproduktion, skriver Cecilia Widegren (M), riksdagsledamot Skaraborg.

  Vi prioriterar det som ger mycket pengar till många

  Vi prioriterar det som ger mycket pengar till många

  synpunkten 21 november 2016
  Statskontorets rapport om Jordbruksverkets kostnader för administration av EU-stöden innehåller värdefulla slutsatser. Den allra viktigaste handlar om behovet av bättre avvägningar mellan komplexa stöd och administrativa merkostnader, skriver Leif Denneberg, generaldirektör på Jordbruksverket.

  Öppna igenväxta åkrar för att öka köttuppfödningen

  Öppna igenväxta åkrar för att öka köttuppfödningen

  synpunkten 17 november 2016
  Det finns en stor potential att utöka den svenska köttuppfödningen. Hundratusentals hektar med igenväxta åkrar och beten kan öppnas upp för nötkreaturen, skriver Karl-Ivar Kumm, SLU.

  För många blanketter för Sveriges bönder

  För många blanketter för Sveriges bönder

  synpunkten 14 november 2016
  Regelkrånglet för lantbrukarna blir allt värre. Regelbördan måste minska och det finns konkreta åtgärder som snabbt kan genomföras, skriver Magnus Oscarsson, Kristdemokraterna.

  Större nyttor med rätt järnväg

  Större nyttor med rätt järnväg

  synpunkten 10 november 2016
  LRF Skåne är övertygad om att andra infrastruktursatsningar får stå tillbaka om en höghastighetsbana byggs genom Skåne. Vår region behöver nya spår i befintlig sträckning, skriver Stig Lundström, LRF Skåne.

  Aktivt brukad skog bäst för biosamhället

  Aktivt brukad skog bäst för biosamhället

  synpunkten 7 november 2016
  Skogen har en mycket viktig roll i framtidens biobaserade samhälle. De kommande förhandlingarna om ett nytt EU-regelverk kräver att svenska intressen samlas kring mål om grön utveckling och tillväxt, skriver företrädare för Centerpartiet.

  Billig ekomjölk sänker hela Mjölksverige

  Billig ekomjölk sänker hela Mjölksverige

  synpunkten 3 november 2016
  Varken mejerier eller butiker tar ut ett vettigt merpris för ekomjölken. Det betyder att konventionella mjölkbönder subventionerar de ekologiska, skriver Kersti Linderholm.

  Sju åtgärder för en levande landsbygd

  Sju åtgärder för en levande landsbygd

  synpunkten 31 oktober 2016
  Landsbygdspolitiken har gått i stå. Regeringen måste visa ledarskap och sluta skjuta åtgärder på framtiden, skriver Kristina Yngwe, Centerpartiet.

  Tillåt kameraövervakning av maskiner i skogen

  Tillåt kameraövervakning av maskiner i skogen

  synpunkten 28 oktober 2016
  Stölder från skogsmaskiner kostar skogsägare och entreprenörer miljonbelopp och stora besvär. Att tillåta kameraövervakning av maskinen vore ett enkelt sätt att minska stöldrisken, skriver Magnus Oscarsson, Kristdemokraterna. Riksdagsledamot och Jord- och skogspolitisk talesperson Kristdemokraterna

  Till toppen