Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Regeringens politik slår mot Sveriges lantbruk

  Regeringens politik slår mot Sveriges lantbruk

  synpunkten 4 maj
  Vi har kapacitet att producera enormt mycket mer mat i Sverige än vad vi gör i dag, men regeringen och Jordbruksverket sätter käppar i hjulet för många hårt arbetande lantbrukare runt om i landet, skriver Sten Bergheden, Moderaterna.

  Statliga måste leva upp till sina landsbygdslöften

  Statliga måste leva upp till sina landsbygdslöften

  synpunkten 1 maj
  Vi som kommun gör stora satsningar för såväl stad som landsbygd, men det krävs mer för att hela Sverige ska leva. Staten måste ta sin del av ansvaret, skriver företrädare för Värnamo kommun.

  Kontraproduktivt och feltajmat bonus-malusförslag

  Kontraproduktivt och feltajmat bonus-malusförslag

  synpunkten 27 april
  "Regeringens förslag till ny fordonsskatt motverkar sitt syfte. Nya lätta lastbilar med hög transportnytta drabbas av rejält höjd skatt. Äldre bilar med sämre miljöprestanda gynnas och kommer att användas längre", skriver Bertil Moldén, Bil Sweden.

  Nej till onödiga ingrepp och hormoner

  Nej till onödiga ingrepp och hormoner

  synpunkten 24 april
  På Gotlandsfårsföreningens senaste årsmöte togs ett enhälligt beslut om att värdet av reproduktiva metoder med laparoskopi (titthålskirurgi) inte motiverar undantag från förbudet mot operativa ingrepp på får, skriver Ewa Twengström.

  Mer stöd behövs - inte utökade kontrollsystem

  Mer stöd behövs - inte utökade kontrollsystem

  synpunkten 20 april
  LRF föreslår nya regler för utfodring av vilt. Friheten på landsbygden riskerar med detta förslag att inskränkas.

  Höga halter av miljögifter där slam sprids

  Höga halter av miljögifter där slam sprids

  synpunkten 12 april
  Spridning av slam på åker kan vara en bidragande orsak till miljögifter i mjölk. Mjölkproducenter bör se till att slamspridning upphör, skriver Gunnar Lindgren med flera.

  Hög tid att bygga om till lösdrift

  Hög tid att bygga om till lösdrift

  synpunkten 6 april
  Efter den 1 augusti 2017 ska stutar och tjurar som är äldre än sex månader hållas i lösdrift. Om du fortfarande har en stallbyggnad där tjurar hålls bundna är det hög tid att planera för att snarast bygga om dina stallar eller bygga nytt, skriver byggnadskonsulenten Ingela Alsén.

  Skogens Dag satte fokus på äganderätten

  Skogens Dag satte fokus på äganderätten

  synpunkten 3 april
  När äganderätten är hotad finns all anledning att stå upp för skogsägandet och ett ansvarsfullt skogsbruk.

  Växtförädling och växtskydd för bättre konkurrenskraft

  Växtförädling och växtskydd för bättre konkurrenskraft

  synpunkten 31 mars
  Det svenska livsmedelskedjan har under många år negligerats av politiken, så har skett av politiker i alla läger. Men nu är det slut på det. Nu gör vi tillsammans Sverige till en riktig matnation, skriver landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

  Miljörörelsen fokuserar på helt fel saker

  Miljörörelsen fokuserar på helt fel saker

  synpunkten 27 mars
  Miljöorganisationerna borde uppmuntra lokal produktion och värna om odlingslandskapet. I stället gör de allt för att motarbeta näringslivet på landsbygden, skriver företrädare för Landsbygdspartiet oberoende.

  Hotad äganderätt även hot mot ett hållbart samhälle

  Hotad äganderätt även hot mot ett hållbart samhälle

  synpunkten 23 mars
  Det är orimligt att myndigheter gör extrema tolkningar av Artskyddsförordningen. Följden blir utebliven ersättning till enskilda markägare om marken eller skogen inte får brukas, skriver Stig Lundström, LRF Skåne. Vice ordförande LRF Skåne

  Låt oss samarbeta för mer hållbar och svensk jordbruksproduktion!

  synpunkten 20 mars
  "Det är med stor entusiasm och glädje som jag fått äran att ta över rodret på Krav".

  Äganderätten urholkas

  Äganderätten urholkas

  synpunkten 16 mars
  Regeringen måste sluta se företagande och ägande som fiender som vill Sverige illa.

  Regeringen går ett steg för långt

  synpunkten 14 mars
  Beslutet att utöka Viltförvaltningsdelegationerna med naturvårds- och ekoturismrepresentanter rubbar balansen mellan olika intressen. Delegationerna är inte längre representativa för viltförvaltningsintresset, skriver företrädare för jakt, skogsbruk och lantbruk.

  Dags att organisera om lantbruksföretagen!

  Dags att organisera om lantbruksföretagen!

  synpunkten 9 mars
  Efterfrågan på lokal, småskaligt producerad mat ökar men producent och konsument har svårt att hitta varandra. Andelsjordbruk är en del av lösningen, skriver Maja Söderberg, Andelsjordbruk Sverige.

  Låt marknaden bestämma vad som odlas

  Låt marknaden bestämma vad som odlas

  synpunkten 6 mars
  Ställ inte ekologisk mot konventionell odling.

  Feltänkt vägskatt bör stanna på idéstadiet

  Feltänkt vägskatt bör stanna på idéstadiet

  synpunkten 2 mars
  Svensk konkurrenskraft bör vara ledstjärnan om det ska utformas en ny vägskatt. Betänk också att den är ett ineffektivt sätt att ta in pengar till statskassan, skriver Mårten Johansson, Teknikchef, Sveriges Åkeriföretag.

  En låghalt strategi

  En låghalt strategi

  synpunkten 27 februari
  Vi är glada över att det äntligen finns samsyn kring ett gemensamt mål och vi står bakom regeringens nya livsmedelsstrategi. Men vi är definitivt inte överens om vägen dit, skriver företrädare för Centerpartiet i Skaraborg och Halland.

  Jakt och ridning borde vara skattefri personalvård

  Jakt och ridning borde vara skattefri personalvård

  synpunkten 23 februari
  Skattefri friskvård medverkar till att göra en arbetsplats attraktiv. Skatteverket bör omvärdera och se lantliga aktiviteter som jakt och ridning som skattefri personalvård, skriver Annika Bergman, SLA.

  Vi välkomnar nationell strategi – nu krävs handling

  Vi välkomnar nationell strategi – nu krävs handling

  synpunkten 20 februari
  Den nationella livsmedelsstrategin har bra inslag. Men vi förväntar oss mer som stöder den regionala utvecklingen, skriver företrädare för Kalmar län och LRF Sydost.

  Till toppen