Gå till innehåll
 • svg_commentsatlicons_arrow-11atlicons_arrowsvg_facebooksvg_linkedinsvg_mailatlicons_menuatlicons_molnigtsvg_playsvg_searchatliconssvg_twitteratlicons_facebook_fatlicons_loginatlicons_like

  synpunkten


  Därför ska barn dricka mjölk

  Därför ska barn dricka mjölk

  synpunkten 1 december 2016
  Trots att forskningen visar att barn klarar sig bättre i skolan om de får dricka mjölk, får inte alla barn mjölk till lunch i förskolan, skriver Erica Björnström, nutritionist på projektet Hjärta mjölk.

  Ett måste att satsa på hållbar bioekonomi

  Ett måste att satsa på hållbar bioekonomi

  synpunkten 28 november 2016
  Vi som vill skogens bästa måste vara överens om hur vi definierar olika begrepp för att kunna ta de grundläggande diskussionerna om en hållbar svensk bioekonomi, skriver Marcus Sydh Göransson.

  Seg byråkrati riskerar svensk livsmedelsproduktion

  synpunkten 24 november 2016
  Svensk kött- och kycklingproduktion är i många avseenden överlägsen utländsk produktion. För att stärka jobb och tillväxt krävs regler och handläggning som underlättar för stark svensk jordbruks- och livsmedelsproduktion, skriver Cecilia Widegren (M), riksdagsledamot Skaraborg.

  Vi prioriterar det som ger mycket pengar till många

  Vi prioriterar det som ger mycket pengar till många

  synpunkten 21 november 2016
  Statskontorets rapport om Jordbruksverkets kostnader för administration av EU-stöden innehåller värdefulla slutsatser. Den allra viktigaste handlar om behovet av bättre avvägningar mellan komplexa stöd och administrativa merkostnader, skriver Leif Denneberg, generaldirektör på Jordbruksverket.

  Öppna igenväxta åkrar för att öka köttuppfödningen

  Öppna igenväxta åkrar för att öka köttuppfödningen

  synpunkten 17 november 2016
  Det finns en stor potential att utöka den svenska köttuppfödningen. Hundratusentals hektar med igenväxta åkrar och beten kan öppnas upp för nötkreaturen, skriver Karl-Ivar Kumm, SLU.

  För många blanketter för Sveriges bönder

  För många blanketter för Sveriges bönder

  synpunkten 14 november 2016
  Regelkrånglet för lantbrukarna blir allt värre. Regelbördan måste minska och det finns konkreta åtgärder som snabbt kan genomföras, skriver Magnus Oscarsson, Kristdemokraterna.

  Större nyttor med rätt järnväg

  Större nyttor med rätt järnväg

  synpunkten 10 november 2016
  LRF Skåne är övertygad om att andra infrastruktursatsningar får stå tillbaka om en höghastighetsbana byggs genom Skåne. Vår region behöver nya spår i befintlig sträckning, skriver Stig Lundström, LRF Skåne.

  Aktivt brukad skog bäst för biosamhället

  Aktivt brukad skog bäst för biosamhället

  synpunkten 7 november 2016
  Skogen har en mycket viktig roll i framtidens biobaserade samhälle. De kommande förhandlingarna om ett nytt EU-regelverk kräver att svenska intressen samlas kring mål om grön utveckling och tillväxt, skriver företrädare för Centerpartiet.

  Billig ekomjölk sänker hela Mjölksverige

  Billig ekomjölk sänker hela Mjölksverige

  synpunkten 3 november 2016
  Varken mejerier eller butiker tar ut ett vettigt merpris för ekomjölken. Det betyder att konventionella mjölkbönder subventionerar de ekologiska, skriver Kersti Linderholm.

  Sju åtgärder för en levande landsbygd

  Sju åtgärder för en levande landsbygd

  synpunkten 31 oktober 2016
  Landsbygdspolitiken har gått i stå. Regeringen måste visa ledarskap och sluta skjuta åtgärder på framtiden, skriver Kristina Yngwe, Centerpartiet.

  Tillåt kameraövervakning av maskiner i skogen

  Tillåt kameraövervakning av maskiner i skogen

  synpunkten 28 oktober 2016
  Stölder från skogsmaskiner kostar skogsägare och entreprenörer miljonbelopp och stora besvär. Att tillåta kameraövervakning av maskinen vore ett enkelt sätt att minska stöldrisken, skriver Magnus Oscarsson, Kristdemokraterna. Riksdagsledamot och Jord- och skogspolitisk talesperson Kristdemokraterna

  Tydligare regionalpolitik kan lyfta landsbygden

  Tydligare regionalpolitik kan lyfta landsbygden

  synpunkten 24 oktober 2016
  "Det finns mycket mer att göra än satsningar på bredband och kultur för att säkra överlevnaden för landsbygden." Det skriver Hela Sverige ska levas Terese Bengard i dagens Synpunkt.

  Livsmedelsindustrin satsar hårt på det svenska köttet

  Livsmedelsindustrin satsar hårt på det svenska köttet

  synpunkten 20 oktober 2016

  Biodrivmedel från jordbruksråvaror är en återvändsgränd

  Biodrivmedel från jordbruksråvaror är en återvändsgränd

  synpunkten 18 oktober 2016
  I vårt budgetförslag sänker vi skatten på diesel till jord- och skogsbruket till den låga danska nivån. Dessutom tar vi bort subventionerna till biodrivmedel gjorda av jordbruksråvaror, skriver Anders Forsberg och Martin Kinnunen, Sverigedemokraterna.

  Onödigt kemikalieförbud hotar svenska mervärden

  synpunkten 14 oktober 2016
  Det är poänglöst att förbjuda kemikalier i jordbruket som i praktiken inte används. Miljöminister Karolina Skog slår in öppna dörrar, skriver Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

  Regeringens satsning på svenskt kött inte nog

  synpunkten 10 oktober 2016
  Regeringen utlovar en satsning på 25 miljoner för att främja ekologiska livsmedel och fler åtgärder utlovas i den kommande livsmedelsstrategin. Men det räcker inte. Fler aktörer måste vara beredda att ta större ansvar för en väl fungerande marknad - och regeringen behöver sätta tryck på marknadens aktörer, skriver Tommy Ohlström, vd KF.

  Regeringens budget saknar en riktig satsning på jobben

  Regeringens budget saknar en riktig satsning på jobben

  synpunkten 6 oktober 2016
  Det behövs fler jobb och mer företagande, inte minst på landsbygden. Centerpartiet vill se satsning på bredband och föreslår bland annat ett bondepaket på över 300 miljoner kronor, skriver Eskil Erlandsson, Centerpartiet.

  Röj undan hindren för landsbygdens företag

  Röj undan hindren för landsbygdens företag

  synpunkten 3 oktober 2016
  Det finns en enorm potential i det gröna näringslivet. Regeringen och myndigheterna kan göra mycket mer för att underlätta för landsbygdsföretagaren. Det tjänar alla på, skriver Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

  Budget och ekonomistyrning gör företaget lönsammare

  synpunkten 29 september 2016
  Långt ifrån alla lantbruksföretag arbetar med budget och produktionsuppföljning. I vår forskning ser vi goda resultat hos grisuppfödare som arbetar aktivt med uppföljning, skriver forskare från SLU och Agrifood Economics Centre.

  Coop borde lyfta svenskt kötts värden

  Coop borde lyfta svenskt kötts värden

  synpunkten 27 september 2016
  I Coops onyanserade reklamkampanj kopplas allt nötkött till miljökatastrofer, skriver Elisabet Qvarford, Svenskt kött.

  ATL PREMIUM - merläsning för dig som är prenumerant

  Till toppen