Gå till innehåll
 • svg_commentsatlicons_arrow-11atlicons_arrowsvg_facebooksvg_linkedinsvg_mailatlicons_menuatlicons_molnigtsvg_playsvg_searchatliconssvg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login atlicons_like

  synpunkten


  Kampen mot felaktigt antibiotikabruk fortsätter

  Kampen mot felaktigt antibiotikabruk fortsätter

  synpunkten 9 februari
  Ansvarsfull antibiotikaanvändning och hållbarhet är mycket viktiga frågor för EU-samarbetet. Över huvud taget förtjänar jordbruksfrågorna en större plats i EU, skriver Fredrik Federley (C).

  Långt kvar för nederländsk grisuppfödning

  Långt kvar för nederländsk grisuppfödning

  synpunkten 6 februari
  Ordförande Sveriges grisföretagare

  Nationell kris inom räddningstjänsten

  synpunkten 2 februari
  Deltidsbrandkåren är ryggraden i räddningstjänsten på landsbygden. Att den ständigt nedvärderas leder till en ohållbar situation, skriver företrädare för Landsbygdspartiet oberoende.

  Ge skogen skydd med naturvårdsrätter

  Ge skogen skydd med naturvårdsrätter

  synpunkten 30 januari
  Naturvården måste värderas högre och på rätt sätt. Vi behöver en marknad där man kan handla med naturvårdsrätter, skriver skogsägaren Karl-Johan Jansson.

  Elcertifikaten bör stödja garanterad effekt

  Elcertifikaten bör stödja garanterad effekt

  synpunkten 26 januari
  Energikommissionens förslag om elcertifikatsystemet bör ändras så att det finns en tydligare koppling mellan elproduktion och behov. Det skulle gynna biokraft som är styr- och planeringsbar, skriver Gustav Melin, Svebio.

  Stelbent tänkande hotar innovativa företag

  Stelbent tänkande hotar innovativa företag

  synpunkten 23 januari
  En konkurrenskraftig livsmedelskedja kräver att forskning, myndigheter och rådgivning tänker i nya banor. Innovativa företag som till exempel Hälsingestintan behöver stöd för att utveckla sina koncept, skriver Bo Algers, SLU.

  Biomassan räcker för att göra Sverige fossilfritt

  Biomassan räcker för att göra Sverige fossilfritt

  synpunkten 19 januari
  Svenskt jord- och skogsbruk kan på ett hållbart sätt leverera den biomassa som behövs för att göra Sverige fossilfritt. Sverige har unika förutsättningar. Allt som krävs är rätt styrmedel.

  Vi tål inte ett nytt utbetalningskaos

  Vi tål inte ett nytt utbetalningskaos

  synpunkten 16 januari
  Utbetalningen av jordbruksstöden har inte fungerat under 2015 och 2016. Det har inte gjorts tillräckligt för att råda bot på eländet. Ansvariga ministrar måste se till att verksamheten finansieras så att den fungerar, skriver Sofia Karlsson, LRF Västra Götaland.

  Förbjud fossila plastbärkassar

  Förbjud fossila plastbärkassar

  synpunkten 12 januari
  Bioplast kan framgångsrikt tillverkas av produkter från jord- och skogsbruket och med fördel användas i bärkassar. I flera andra länder agerar man för att förbjuda fossila bärkassar. Det bör även Sverige göra, skriver Lars Tysklind, Liberalerna.

  Vårt sårbara lantbruk är en säkerhetsrisk

  Vårt sårbara lantbruk är en säkerhetsrisk

  synpunkten 9 januari
  Vi är alldeles för beroende av importerade livsmedel och insatsmedel till jordbruket. Det krävs en krisplanering för matförsörjningen och en positiv syn på svensk livsmedelsproduktion, skriver Kristina Yngwe, Centerpartiet.

  Vi väntar ivrigt på Löfvens landsbygdspolitik

  Vi väntar ivrigt på Löfvens landsbygdspolitik

  synpunkten 29 december 2016
  Stefan Löfven fokuserade i sitt jultal på behovet att överbrygga klyftan mellan stad och land. Centerpartiet tipsar här om fem nyårslöften som statsministern borde avge.

  Samarbete stärker jordbrukets lönsamhet

  Samarbete stärker jordbrukets lönsamhet

  synpunkten 23 december 2016
  Det är ännu oklart om det blir en blocköverskridande uppgörelse kring målen för livsmedelsstrategin. Men jag är ändå optimistisk, skriver landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

  Stötta skogsbruket - sabotera inte

  Stötta skogsbruket - sabotera inte

  synpunkten 19 december 2016
  Sveriges framtid är ljus tack vare skogen. Vi, 330 000, privata skogsägare är i stort nöjda med att få aktivt bruka vår skog och njuta av den. Men det finns tyvärr några snåriga hinder, skriver Alf Karlman, Landsbygdspartiet oberoende.

  Sveriges utsläpp av växthusgaser ökar

  Sveriges utsläpp av växthusgaser ökar

  synpunkten 15 december 2016
  Sverige behöver höja tempot i minskningen av utsläpp av växthusgaser för att nå sina uppsatta mål. Att ekonomin växer snabbare än utsläppen är en klen tröst, skriver Emilia Ingemarsdotter och Markus Larsson på den liberala tankesmedjan Fores.

  Långsiktigt tänkande kring klimatet ett måste

  Långsiktigt tänkande kring klimatet ett måste

  synpunkten 12 december 2016
  I det korta perspektivet bidrar kor till uppvärmning. Men svenska kor är samtidigt så otroligt mycket mer klimatsmarta än sina kolleger i andra länder, skriver Anette Gustawson, lantbrukare i Norrtälje.

  Sverige bör använda sig mer av OECD

  Sverige bör använda sig mer av OECD

  synpunkten 8 december 2016
  OECD gör mer än studerar kvaliteten på skolor. Bland annat arbetar organisationen med antibiotikaresistens- och det är ett arbete Sverige borde använda sig mer av, skriver Jennie Sölving, OECD-samordnare på Näringsdepartementet.

  Låt avkastningsförmågan styra arrendepriset

  Låt avkastningsförmågan styra arrendepriset

  synpunkten 5 december 2016
  Arrendepriserna ökar fast lönsamheten i lantbruket är fortsatt svag. Har svenska lantbrukare råd att vara fina i kanten när konkurrensförmågan blir allt svagare, frågar sig Lars Jakobsson, verksamhetsledare i Sveriges Jordbruksarrendatorers Förbund.

  Därför ska barn dricka mjölk

  Därför ska barn dricka mjölk

  synpunkten 1 december 2016
  Trots att forskningen visar att barn klarar sig bättre i skolan om de får dricka mjölk, får inte alla barn mjölk till lunch i förskolan, skriver Erica Björnström, nutritionist på projektet Hjärta mjölk.

  Ett måste att satsa på hållbar bioekonomi

  Ett måste att satsa på hållbar bioekonomi

  synpunkten 28 november 2016
  Vi som vill skogens bästa måste vara överens om hur vi definierar olika begrepp för att kunna ta de grundläggande diskussionerna om en hållbar svensk bioekonomi, skriver Marcus Sydh Göransson.

  Seg byråkrati riskerar svensk livsmedelsproduktion

  synpunkten 24 november 2016
  Svensk kött- och kycklingproduktion är i många avseenden överlägsen utländsk produktion. För att stärka jobb och tillväxt krävs regler och handläggning som underlättar för stark svensk jordbruks- och livsmedelsproduktion, skriver Cecilia Widegren (M), riksdagsledamot Skaraborg.

  Till toppen