Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  SLU vill utveckla det svenska lantbruket

  SLU vill utveckla det svenska lantbruket

  synpunkten 17 augusti
  I en krönika i ATL den 28 juli önskar Jesper Broberg, förbundsdirektör på Hushållningssällskapens förbund, bättre samverkan mellan forskning och praktik. Vi ger här flera exempel på hur vi redan arbetar i den riktningen, skriver företrädare för SLU.

  Omodern jordförvärvslag hämmar lantbruksföretagen

  Omodern jordförvärvslag hämmar lantbruksföretagen

  synpunkten 10 augusti
  Jordförvärvslagstiftningen är en kvarleva från förra seklet och bör moderniseras för att ge svenska bönder möjligheten att utveckla sina företag och vässa sin konkurrenskraft, skriver företrädare för Liberala ungdomsförbundet Väst (LUF).

  Dom om styrelseuppdrag övertolkas av Skatteverket

  Dom om styrelseuppdrag övertolkas av Skatteverket

  synpunkten 3 augusti
  Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om det är möjligt att bolagisera styrelseuppdrag. Urban Rydin, skattechef LRF Konsult, tycker domen leder till rättsosäkerhet.

  När kommer något konkret som leder framåt?

  synpunkten 27 juli
  Frusterad Regionordförande LRF Östergötland

  Det är läge att satsa nu

  Det är läge att satsa nu

  synpunkten 20 juli
  Svenska livsmedel är eftertraktade. Det är rätt tid att göra en noggrann handlingsplan för ditt företags framtid, skriver Ulf Möller, Swedbank.

  EUs onödiga detaljregler slår hårt mot ekoodlingen

  EUs onödiga detaljregler slår hårt mot ekoodlingen

  synpunkten 13 juli
  Det tioåriga undantaget för odling i växthusbäddar i norra Sverige löser inga problem. Osäkerheten om framtiden drabbar en växande näringsgren, skriver Fredrick Federley, Europaparlamentariker (C).

  Skogsindustrin kan göra Sverige världsledande

  Skogsindustrin kan göra Sverige världsledande

  synpunkten 30 juni
  7
  Med klimatkris runt hörnet har världens behov av svensk hållbar industri aldrig varit större, skriver Hanna Lidström Grön ungdom.

  Låt oss öka produktionen tillsammans

  Låt oss öka produktionen tillsammans

  synpunkten 29 juni
  Efterfrågan på ekologiska livsmedel växer. Därför behöver fler ställa om sin produktion, skriver Anita Falkenek, vd för Krav.

  Det måste bli enklare att bygga bredband

  Det måste bli enklare att bygga bredband

  synpunkten 21 juni
  Det finns behov av att se över bredbandsstödet så att hela Sverige får ett snabbt bredband, skriver Terese Bengard.

  Så ska vildsvinsproblemet lösas

  Så ska vildsvinsproblemet lösas

  synpunkten 15 juni
  Vi löser inte grundproblemet med en ny kampanj, skriver Stig Lundtröm.

  Har allt inflytande gått förlorat?

  Har allt inflytande gått förlorat?

  synpunkten 12 juni
  EU ställer ständigt nya krav och de genomförs utan att folket får säga sitt. Vi kräver folkomröstningar om dessa viktiga förändringar, men det är inte tillräckligt. Det är hög tid att lämna Europeiska unionen, skriver företrädare för Landsbygdspartiet oberoende.

  Hinder för minskad vildsvinsstam måste bort

  Hinder för minskad vildsvinsstam måste bort

  synpunkten 8 juni
  Vildsvinsplågan måste lindras. Nya regler som förenklar jakten och enklare sätt att sälja köttet är några viktiga steg som måste tas, skriver Magnus Oscarsson, Kristdemokraterna.

  Regeringen bör arbeta med och inte mot skogsägarna

  Regeringen bör arbeta med och inte mot skogsägarna

  synpunkten 4 juni
  Skärpta regler och mer byråkrati gynnar inte miljöarbetet i skogen. Skogsägarna hanterar sin frihet under ansvar på ett utmärkt sätt, skriver företrädare för Centerpartiet.

  Industrijordbruk måste inte vara fult

  synpunkten 29 maj
  "Fortfarande krävs billig mat men ordet industri verkar ha blivit ett skällsord bara för lantbruket", skriver Markus Hoffmann LRF.

  LRF måste ta avstånd från Nya Komet

  LRF måste ta avstånd från Nya Komet

  synpunkten 25 maj
  "Frivillighet från markägarens sida är en förutsättning för att värna skyddsvärda miljöer i skogen. Nya Kometprogrammet fungerar tyvärr inte så", skriver Sofia Karlsson, LRF Västra Götaland.

  Lantbrukare behöver företagshälsovård

  Lantbrukare behöver företagshälsovård

  synpunkten 22 maj
  LRF borde medverka till en för lantbruket gemensam företagshälsovård. Det är obegripligt att riksförbundsstyrelsen inte delar den uppfattningen, skriver Per Pettersson, LRF Mälardalen.

  I Sverige har vi många skördar kvar

  I Sverige har vi många skördar kvar

  synpunkten 18 maj
  Svenska odlingsjordar utarmas inte. Med ökad kunskap, frivilliga miljöåtgärder och samhällets stöd hålls de i gott skick, skriver Håkan Henrikson och Stina Olofsson, Jordbruksverket.

  Alliansen räddade naturturismens framtid

  Alliansen räddade naturturismens framtid

  synpunkten 15 maj
  Det är mycket positivt att regeringen nu vill satsa på utbildning i naturturism vid naturbruksgymnasierna. Alliansens gemensamma insatser har gett resultat, skriver företrädare för Alliansen.

  Landsbygden behöver en stark hästnäring

  Landsbygden behöver en stark hästnäring

  synpunkten 11 maj
  Spel på hästar har oerhört stor betydelse för hästnäringen och därmed för landsbygden. Spelutredningen får inte bli liggande eller sänkas av politisk oenighet, skriver företrädare för Socialdemokraterna.

  Stureplansbilism premieras till nackdel för landsbygden

  Stureplansbilism premieras till nackdel för landsbygden

  synpunkten 8 maj
  Regeringen har under de senaste veckorna lagt flera politiska förslag som ska styra mot det politiska målet om en fossilberoende fordonsflotta till 2030. Men kommer de nya förslagen verkligen att hjälpa oss på vägen mot målet, skriver Helena Jonsson, LRF.

  Till toppen