Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Det måste bli enklare att bygga bredband

  Det måste bli enklare att bygga bredband

  synpunkten 21 juni
  3
  Det finns behov av att se över bredbandsstödet så att hela Sverige får ett snabbt bredband, skriver Terese Bengard.

  Så ska vildsvinsproblemet lösas

  Så ska vildsvinsproblemet lösas

  synpunkten 15 juni
  3
  Vi löser inte grundproblemet med en ny kampanj, skriver Stig Lundtröm.

  Har allt inflytande gått förlorat?

  Har allt inflytande gått förlorat?

  synpunkten 12 juni
  1
  EU ställer ständigt nya krav och de genomförs utan att folket får säga sitt. Vi kräver folkomröstningar om dessa viktiga förändringar, men det är inte tillräckligt. Det är hög tid att lämna Europeiska unionen, skriver företrädare för Landsbygdspartiet oberoende.

  Hinder för minskad vildsvinsstam måste bort

  Hinder för minskad vildsvinsstam måste bort

  synpunkten 8 juni
  1
  Vildsvinsplågan måste lindras. Nya regler som förenklar jakten och enklare sätt att sälja köttet är några viktiga steg som måste tas, skriver Magnus Oscarsson, Kristdemokraterna.

  Regeringen bör arbeta med och inte mot skogsägarna

  Regeringen bör arbeta med och inte mot skogsägarna

  synpunkten 4 juni
  1
  Skärpta regler och mer byråkrati gynnar inte miljöarbetet i skogen. Skogsägarna hanterar sin frihet under ansvar på ett utmärkt sätt, skriver företrädare för Centerpartiet.

  Industrijordbruk måste inte vara fult

  synpunkten 29 maj
  "Fortfarande krävs billig mat men ordet industri verkar ha blivit ett skällsord bara för lantbruket", skriver Markus Hoffmann LRF.

  LRF måste ta avstånd från Nya Komet

  LRF måste ta avstånd från Nya Komet

  synpunkten 25 maj
  1
  "Frivillighet från markägarens sida är en förutsättning för att värna skyddsvärda miljöer i skogen. Nya Kometprogrammet fungerar tyvärr inte så", skriver Sofia Karlsson, LRF Västra Götaland.

  Lantbrukare behöver företagshälsovård

  Lantbrukare behöver företagshälsovård

  synpunkten 22 maj
  1
  LRF borde medverka till en för lantbruket gemensam företagshälsovård. Det är obegripligt att riksförbundsstyrelsen inte delar den uppfattningen, skriver Per Pettersson, LRF Mälardalen.

  I Sverige har vi många skördar kvar

  I Sverige har vi många skördar kvar

  synpunkten 18 maj
  11
  Svenska odlingsjordar utarmas inte. Med ökad kunskap, frivilliga miljöåtgärder och samhällets stöd hålls de i gott skick, skriver Håkan Henrikson och Stina Olofsson, Jordbruksverket.

  Alliansen räddade naturturismens framtid

  Alliansen räddade naturturismens framtid

  synpunkten 15 maj
  Det är mycket positivt att regeringen nu vill satsa på utbildning i naturturism vid naturbruksgymnasierna. Alliansens gemensamma insatser har gett resultat, skriver företrädare för Alliansen.

  Landsbygden behöver en stark hästnäring

  Landsbygden behöver en stark hästnäring

  synpunkten 11 maj
  1
  Spel på hästar har oerhört stor betydelse för hästnäringen och därmed för landsbygden. Spelutredningen får inte bli liggande eller sänkas av politisk oenighet, skriver företrädare för Socialdemokraterna.

  Stureplansbilism premieras till nackdel för landsbygden

  Stureplansbilism premieras till nackdel för landsbygden

  synpunkten 8 maj
  Regeringen har under de senaste veckorna lagt flera politiska förslag som ska styra mot det politiska målet om en fossilberoende fordonsflotta till 2030. Men kommer de nya förslagen verkligen att hjälpa oss på vägen mot målet, skriver Helena Jonsson, LRF.

  Regeringens politik slår mot Sveriges lantbruk

  Regeringens politik slår mot Sveriges lantbruk

  synpunkten 4 maj
  2
  Vi har kapacitet att producera enormt mycket mer mat i Sverige än vad vi gör i dag, men regeringen och Jordbruksverket sätter käppar i hjulet för många hårt arbetande lantbrukare runt om i landet, skriver Sten Bergheden, Moderaterna.

  Statliga måste leva upp till sina landsbygdslöften

  Statliga måste leva upp till sina landsbygdslöften

  synpunkten 1 maj
  Vi som kommun gör stora satsningar för såväl stad som landsbygd, men det krävs mer för att hela Sverige ska leva. Staten måste ta sin del av ansvaret, skriver företrädare för Värnamo kommun.

  Kontraproduktivt och feltajmat bonus-malusförslag

  Kontraproduktivt och feltajmat bonus-malusförslag

  synpunkten 27 april
  "Regeringens förslag till ny fordonsskatt motverkar sitt syfte. Nya lätta lastbilar med hög transportnytta drabbas av rejält höjd skatt. Äldre bilar med sämre miljöprestanda gynnas och kommer att användas längre", skriver Bertil Moldén, Bil Sweden.

  Nej till onödiga ingrepp och hormoner

  Nej till onödiga ingrepp och hormoner

  synpunkten 24 april
  På Gotlandsfårsföreningens senaste årsmöte togs ett enhälligt beslut om att värdet av reproduktiva metoder med laparoskopi (titthålskirurgi) inte motiverar undantag från förbudet mot operativa ingrepp på får, skriver Ewa Twengström.

  Mer stöd behövs - inte utökade kontrollsystem

  Mer stöd behövs - inte utökade kontrollsystem

  synpunkten 20 april
  LRF föreslår nya regler för utfodring av vilt. Friheten på landsbygden riskerar med detta förslag att inskränkas.

  Höga halter av miljögifter där slam sprids

  Höga halter av miljögifter där slam sprids

  synpunkten 12 april
  Spridning av slam på åker kan vara en bidragande orsak till miljögifter i mjölk. Mjölkproducenter bör se till att slamspridning upphör, skriver Gunnar Lindgren med flera.

  Hög tid att bygga om till lösdrift

  Hög tid att bygga om till lösdrift

  synpunkten 6 april
  Efter den 1 augusti 2017 ska stutar och tjurar som är äldre än sex månader hållas i lösdrift. Om du fortfarande har en stallbyggnad där tjurar hålls bundna är det hög tid att planera för att snarast bygga om dina stallar eller bygga nytt, skriver byggnadskonsulenten Ingela Alsén.

  Skogens Dag satte fokus på äganderätten

  Skogens Dag satte fokus på äganderätten

  synpunkten 3 april
  När äganderätten är hotad finns all anledning att stå upp för skogsägandet och ett ansvarsfullt skogsbruk.

  Till toppen