Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 19 september 2011

  Varning för livsfarliga pelletslager

  Pelletsbranschen är dålig på information om risken med pelletsförvaring, menar expert. Halten kolmonoxid kan snabbt nå livsfarliga koncentrationer i ett oventilerat pelletslager.

  Farlig förvaring. Det gäller att ordna ordentlig ventilation i ett pelletslager. Annars kan koncentrationen kolmonoxid nå livsfarliga nivåer.
  Farlig förvaring. Det gäller att ordna ordentlig ventilation i ett pelletslager. Annars kan koncentrationen kolmonoxid nå livsfarliga nivåer.

  I dag värmer över 100 000 svenskar sina hus med pellets, som blivit en allt vanligare värmekälla. Men trots att det skett många olyckor där människor har drabbats av livsfarlig kolmonoxidförgiftning är branschen dålig på att informera om riskerna, skriver tidningen Norran.

  – Pellets tros ofta vara en ofarlig naturlig råvara, riskerna har inte uppmärksammats tillräckligt, säger Urban Svedberg, yrkeshygieniker vid arbets- och miljömedicinska kliniken vid Sundsvalls sjukhus till Norran.

  Välventilerade förråd

  Han har nyligen skrivit en rapport om faror och hälsorisker vid förvaring och transport av träpellets, träflis och timmer i slutna utrymmen. Vilka de största riskerna är och hur dessa kan undvikas.

  Träpellets medför större risker än man kan tro, berättar han. De utsöndrar kolmonoxid, förbrukar syre och kan orsaka brand.

  – Träpellets i sig är inte farliga, det är vid förvaring i slutna utrymmen som risker kan uppstå. Det är viktigt att man vet hur och var man ska bygga sitt förråd eller hur transporter ska ske. Förrådet ska vara välventilerat innan man går in där. Ett pelletsförråd bör byggas med självdragsventilation i grunden och med mekanisk ventilation som komplement vid behov.

  Till toppen