Gå till innehåll
 • svg_commentsatlicons_arrow-11atlicons_arrowsvg_facebooksvg_linkedinsvg_mailatlicons_menuatlicons_molnigtsvg_playsvg_searchatliconssvg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login atlicons_like
  ❯ Skog 10 april 2016

  Terri pigg 45-åring

  Terri började som en bandmaskin utan skogskärra i Finland på 70-talet. Nu har den växt till sig men bygger fortfarande på samma idé.

  Terri 3020A är den minsta modellen av de röda bandmaskinerna. Ljusdals kommun har gott om stadsnära skogar och ville ha en maskin med lågt marktryck.

  Till toppen