Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  ❯ Skog 28 januari 2016

  Stor vinst men lägre virkespriser

  SCAs affärsområde Skogsindustriprodukter gick strålande 2015, inte minst tack vare lägre virkespriser.

  Fram till september hade vinsten från SCAs affärer med papper, kartong, massa och sågade trävaror ökat med 27 procent jämfört med året innan.

  Högre priser, högre volymer, lägre råvaru- och energikostnader samt kostnadsbesparingar bidrog till det höga resultatet.

  Sämre sista kvartalet

  Men under sista kvartalet 2016 tog festen slut. Trots att lägre kostnaderna för råvaror, det vill säga främst timmer och massaved, förbättrat resultatet med fem procent, så har vinsten ändå minskat med 10 procent sista kvartalet 2015.

  – Det handlar framförallt om lägre priser på sågade trävaror och pappersmassa, säger koncernchefen Magnus Groth.

  Nedskrivningar i Egypten  SCA har också gjort nedskrivningar av kundfordringar i Egypten på 40 miljoner kronor hänförligt till restriktioner i den egyptiska finansmarknaden.

  Rörelsemarginalen för sista kvartalet var ändå 14,8 procent inom Skogsindustriprodukter.

  Omsättningen ökade

  Förra året gjorde SCA en vinst före finansiella poster på 13 miljarder kronor, drygt en miljard kronor mer än 2014. Men eftersom även omsättningen ökade, till 115 miljarder kronor, så blev rörelsemarginalen densamma.

  Vinsterna kommer framför allt från verksamhetsområdena Personliga hygienprodukter och Mjukpapper.

  Till toppen