Gå till innehåll
  • svg_commentsatlicons_arrow-11atlicons_arrowsvg_facebooksvg_linkedinsvg_mailatlicons_menuatlicons_molnigtsvg_playsvg_searchatliconssvg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login atlicons_like
    ❯ Skog 8 februari 2015

    Specialmaskiner avverkar i brandområdet

    Avverkningarna i de branddrabbade skogarna i Västmanland har pågått sedan i höstas. Den värst drabbade skogsägaren, AB Karl Hedin, sköter avverkningen både på sin egen mark och åt privata skogsägare. På vissa ställen med dålig bärighet har man tagit in branddrivna maskiner från Finland från tillverkaren Prosilva.

    Till toppen