Gå till innehåll
 • svg_commentsatlicons_arrow-11atlicons_arrowsvg_facebooksvg_linkedinsvg_mailatlicons_menuatlicons_molnigtsvg_playsvg_searchatliconssvg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login atlicons_like
  ❯ Skog 17 maj 2016

  Skogsbränning ska ge högre mångfald

  Brandförloppet är lugnt och kontrollerat. Vi är på naturvårdsbränning i Skinnskatteberg.

  Naturvårdsbränningen i Skinnskatteberg var en av 120 bränningar i ett femårigt projekt. Målet är att gynna den biologiska mångfalden i skogslandskapet.

  Läs mera om

  Till toppen