Gå till innehåll
  • svg_commentsatlicons_arrow-11atlicons_arrowsvg_facebooksvg_linkedinsvg_mailatlicons_menuatlicons_molnigtsvg_playsvg_searchatliconssvg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login atlicons_like
    ❯ Skog 7 oktober 2015

    Planen bra grund vid affären

    Mäklaren Lars-Erik Johansson går igenom vad man kan läsa ut i en skogsbruksplan och vilka marker och som värderas högst.

    Till toppen