Gå till innehåll
  • svg_commentsatlicons_arrow-11atlicons_arrowsvg_facebooksvg_linkedinsvg_mailatlicons_menuatlicons_molnigtsvg_playsvg_searchatliconssvg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login atlicons_like
    ❯ Skog 27 februari 2016

    Flisen rullar in till Värtan

    Fortum Värme har byggt vad som kan var världens största biokraftvärmeverk för fliseldning. Anläggningen slukar stora mängder flis som kommer med båt och tåg.

    Till toppen