Gå till innehåll
  • svg_commentsatlicons_arrow-11atlicons_arrowsvg_facebooksvg_linkedinsvg_mailatlicons_menuatlicons_molnigtsvg_playsvg_searchatliconssvg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login atlicons_like
    ❯ Skog 11 oktober 2015

    Få koll på skogen innan köpet

    Det här ska du titta på när du besiktigar skogen inför ett köp – följ med mäklaren Per-Erik Johansson ut i Smålandsskogen.

    Till toppen