Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 29 november

  Större förutsägbarhet löser inte problemet

  I morgon presenterar Skogsstyrelsen förslag på hur arbetet med nyckelbiotoper kan utvecklas. Och redan nu finns en hel del synpunkter i frågan.

   – För skogsägaren försvinner inte själva problemet för att det är förutsägbart, säger Rolf Edström.
  Bild 1/2 – För skogsägaren försvinner inte själva problemet för att det är förutsägbart, säger Rolf Edström.
   – Vi förstår att en del av den här kritiken finns där från skogsägare, säger Johan Wester.
  Bild 2/2 – Vi förstår att en del av den här kritiken finns där från skogsägare, säger Johan Wester.

  Efter årsskiftet återupptas nyckelbiotopsinventeringen i nordvästra Sverige, och Skogsstyrelsen ska ha utvecklat en ny metodik för att minska “osäkerheten i bedömning och avgränsning av nyckelbiotoper”. Samtidigt har myndigheten förberett sig för ett aviserat regeringsuppdrag om en landsomfattande nyckelbiotopsinventering under den kommande tioårs-perioden.

  Synpunkter från allmänheten

  I morgon ska de vid ett seminarium i Stockholm presentera de nya förslagen för hur arbetssättet med nyckelbiotoper ska utvecklas. Syftet är att få in synpunkter från allmänheten och de som inte deltagit i samverkansprocessen om nyckelbiotoper, bland annat miljörörelsen.

  Men redan inför seminariet har företrädare för skogsägarna en del synpunkter:

  – Vi ser inget anmärkningsvärt eller konstigt i den nya metodiken, säger Rolf Edström, kommunikationschef på Norrskog. Skogsstyrelsen konstaterade att den tidigare metodiken inte fungerade i nordvästra Sverige och betonade att det är viktigt med transparens och förutsägbarhet. Det tycker vi också, men för skogsägaren försvinner inte själva problemet för att det är förutsägbart.

  Problemet kvarstår

  För skogsägarna, speciellt i nordvästra Sverige, är problemet att stora arealer blir obrukbara, dessutom utan ersättning, anser Rolf Edström.

  – Här uppe finns skogsägare med nyckelbiotoper på 60-70 hektar som upptäcktes vid inventeringar på 1990-talet, och de har fortfarande inte fått någon ersättning. Då blir det konstigt när så mycket fokus ligger på metodik och inventeringsblanketter, Skogsstyrelsen ser aldrig problemet ur skogsägarnas synvinkel.

  Hukar bakom certifiering

  Han tycker inte heller att det håller att skjuta över problemet på certifieringarna:

  – Skogsstyrelsen egen policy säger att på en identifierad nyckelbiotop ska inget skogsbruk bedrivas. De hukar bakom certifieringen, men den som tar sitt samhällsansvar och gör som ansvarig myndighet säger kan inte bruka de här områdena.

  – Ursprungligen var det tänkt att nyckelbiotoper skulle vara pärlor i skogslandskapet med en omfattning på 1-2 procent av arealen. På Holmens skog i Vattudalen är det långt över 90 procent.

  Testa och utvärdera

  Johan Wester, senior advisor på Skogsstyrelsen, kan ännu inte svara på vilka effekter den nya metodiken kommer ha på nyckelbiotopernas storlek och omfattning.

  – Det är ett steg mot större förutsägbarhet och att göra det lättare att identifiera och avgränsa nyckelbiotoper. Under 2018 kommer den att testats och utvärderas för att se om den fungerar på ett avsett och ändamålsenligt sätt.

  – Begreppet nyckelbiotop har alltid varit storleksoberoende, och regeringen skjuter nu till extra medel för skydd av nyckelbiotopsrika fastigheter. Även en uttolkning av nyckelbiotopsbegreppet kan vara ämne för fortsatt diskussion.

  Förstår kritiken

  – Syftet nu är att göra en inventering över vilka områden som uppfyller kraven, vad som händer sen är ett andra steg. Men vi förstår att en del av den här kritiken finns där från skogsägare.

  Vad förväntar du dig av seminariet i morgon?

  – Att allmänheten och aktörer som inte är med i samverkansprocessen får möjlighet att tycka till. Förhoppningen är förstås att vi får in fler synpunkter, avslutar Johan Wester.

  LÄS MER: Låt skogsägaren sköta sin skogLÄS OCKSÅ: Ingen nytta med hetsjakt på nyckelbiotoperÄNNU MER LÄSNING: Böter för vedhuggning i nyckelbiotopLÄS ÄVEN: Röjskog lika artrik som nyckelbiotopPREMIUM: Hittade rödlistade arter på två minuter

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen