Gå till innehåll
  • svg_commentsatlicons_arrow-11atlicons_arrowsvg_facebooksvg_linkedinsvg_mailatlicons_menuatlicons_molnigtsvg_playsvg_searchatliconssvg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login atlicons_like
    ❯ Skog 17 oktober 2015

    Bra effekt av sjökalkning

    Kalkning med helikopter är en effektiv historia. En rad följefordon letar sig in på smala skogsvägar och klarar snabbt av ett par sjöar.

    Till toppen