Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 12 oktober

  Bättre resultat för Bergs Timber

  Bra efterfrågan på trävaror gör att Bergs Timber förbättrar sitt helårsresultat.

   Bergs Timbers impregneringsanläggning Bitus i Nybro.
  Bergs Timbers impregneringsanläggning Bitus i Nybro. FOTO: Birgitta Sennerdal

  Sågverkskoncernen Bergs Timber med brutet räkenskapsår, september till augusti, hade en nettoomsättning på drygt 1,2 miljarder kronor och ett rörelseresultat på 37 miljoner kronor under det gångna året, vilket ger en rörelsemarginal på 3 procent.

  Omsättningen året dessförinnan var 894 miljoner kronor, med ett rörelseresultat på drygt 2 miljoner kronor, och en rörelsemarginal på 0,2 procent. Omsättningsökningen beror främst på förvärven av sågverken i Broakulla och Vimmerby.

  – Vi har gjort en del förbättringar och det har varit en bättre marknad, säger Peter Nilsson som är koncernchef för Bergs Timber.

  Produktionen av sågade trävaror var 462 000 kubikmeter, vilket ger en intjäning på 80 kronor per kubikmeter.

  Stärkt krona

  Under räkenskapsårets fjärde kvartal var nettoomsättningen 334 miljoner kronor (233) och rörelseresultatet 11 miljoner kronor (2). Under perioden juni till augusti har koncernen haft högre utleveranser samtidigt som priserna på sågade trävaror varit högre än föregående år. Resultatet har dock påverkats negativt av att den svenska kronan stärkts mot framför allt det brittiska pundet och den amerikanska dollarn.

  – Vi har valutasäkrat en del och det har hjälpt lite grann, säger Peter Nilsson.

  Bergs Timber bedömer att världskonjunkturen fortsätter att utvecklas väl, och med detta ökar byggandet. Företaget ser en ökad efterfrågan på trävaror i USA, Kina och Europa och byggtakten i Sverige ligger kvar på en hög nivå. Algeriet har kommit tillbaka som köpare efter en tid av importstopp.

  Bättre flöde av råvara

  Efterfrågan på flis och övriga biprodukter är god.

  Jämfört med hösten 2016 är råvaruflödet nu bättre. Intresset för att sälja råvara är stort och kontrakteringen av rotstående skog har ökat.

  Bolaget noteras på Stockholmsbörsens småbolagslista. Det förbättrade resultatet och konjunkturläget gör att styrelsen föreslår stämman att besluta om utdelning med 0,05 kronor per aktie.

  – Vi vill alltid tjäna mer pengar, men det här är ett bra fall framåt i alla fall. Vi har ett bra kassaflöde och skuldsättningen är mindre, det är vi nöjda med, säger Peter Nilsson.

  Bergs Timber

  Bergs Timber har fem sågverk i Småland och den samlade produktionstakten är 530 000 kubikmeter sågade trävaror, varav mer än hälften vidareförädlas. Mer än 80 procent av trävarorna exporteras, främst till Storbritannien, USA, Danmark, Kina, Mellanöstern samt Nordafrika. Anläggningen Bitus i Nybro impregnerar cirka 180 000 kubikmeter per år.

  Till toppen