Gå till innehåll
  • svg_commentsatlicons_arrow-11atlicons_arrowsvg_facebooksvg_linkedinsvg_mailatlicons_menuatlicons_molnigtsvg_playsvg_searchatliconssvg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login atlicons_like
    ❯ Skog 3 april 2016

    Alstor en långkörare i skogen

    Åke Stubb är skogsentreprenör och kör ut virket med en Alstor. Han har modifierat maskinen något för att få den körställning han vill ha.

    Till toppen