Annons

Lantbruken automatiseras allt mer. Var har du sparat mest elenergi?

Ventilation
11% (20 röster)
Belysning
9% (16 röster)
Utfodring
5% (9 röster)
Värme
36% (66 röster)
Mjölkning
3% (6 röster)
Övrigt
15% (27 röster)
Sparar inte
22% (41 röster)
Total votes: 185
Annons

Tidigare Tyck till

Hur spår du gårdsmejeriernas framtid?

De ökar kraftigt i antal
17% (131 röster)
De ökar gradvis i antal
54% (420 röster)
De blir färre
14% (110 röster)
De kommer att försvinna
15% (113 röster)
Total votes: 774
kommentera

Hur tror du att dieselpriset kommer att utvecklas i år?

Det kommer att sjunka
24% (192 röster)
Det kommer att ligga kvar på dagens nivå
41% (325 röster)
Det kommer att stiga
34% (269 röster)
Total votes: 786
kommentera

Har du problem med viltskador i dina odlingar?

Ja, ger stort skördebortfall
24% (170 röster)
Det varierar år från år
14% (104 röster)
Ja, ganska stora problem
24% (174 röster)
Nej, bara ibland
22% (157 röster)
Nej, helt förskonad
16% (114 röster)
Total votes: 719
kommentera

Hur ser du på det planerade handelsavtalet mellan EU och USA?

Det verkar mycket bra
11% (48 röster)
Det verkar ganska bra
5% (23 röster)
Det verkar ok
15% (65 röster)
Det verkar dåligt
69% (296 röster)
Total votes: 432
kommentera

Tror du på en ljusare ekonomisk framtid för lantbruket?

Ja, absolut
13% (121 röster)
Ja, delvis
19% (176 röster)
Nej, inte alls
68% (624 röster)
Total votes: 921
kommentera

Oroar du dig för ytterligare prissänkningar på avräkningspriset på mjölk?

Ja, mycket
57% (485 röster)
Ja, ganska mycket
19% (166 röster)
Nej, inte särskilt mycket
9% (73 röster)
Nej, inte alls
16% (133 röster)
Total votes: 857
kommentera

Planerar du att investera i traktorer eller andra maskiner det närmaste halvåret?

Ja, det gör jag
21% (99 röster)
Nej, det gör jag inte
79% (375 röster)
Total votes: 474
kommentera

Hur tror du att årets skörd blir?

Världsklass
9% (50 röster)
Bättre än normalt
25% (143 röster)
Vågar inte spekulera
39% (221 röster)
Sämre än normalt
18% (105 röster)
Sämsta på länge
9% (51 röster)
Total votes: 570
kommentera

Är du nöjd med din försäkringar och dina försäkringsvillkor?

Ja
24% (73 röster)
Hyfsat
46% (142 röster)
Nej
18% (56 röster)
Nej, är på väg att byta bolag
12% (37 röster)
Total votes: 308
kommentera