Gå till innehåll
 • svg_commentsatlicons_arrow-11atlicons_arrowsvg_facebooksvg_linkedinsvg_mailatlicons_menuatlicons_molnigtsvg_playsvg_searchatliconssvg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login atlicons_like

  Skicka in debattartikel

  Debattredaktör Tord Karlsson
  Debatt@atl.nu 08-588 368 02

  Senaste 30 Opinion (standardpuffar)

  Saknas ett samlat grepp om säkerheten

  debatt 21 april
  Gör 2017 till säkerhetens år! En olycka på en arbetsplats är en olycka för mycket och alla måste dra sitt strå till stacken för att undvika att olyckor sker.

  Vill LRF ha skogsförvaltningsgrupper?

  debatt 21 april
  Det verkar som allt fler regionala företrädare för LRF får allt större problem med inskränkningar i äganderätten. Allt fler uttalanden i frågan kommer in från stämmorna ute i landet.

  Ingen slam på mjölkgårdar

  debatt 21 april
  I ATL fredagen den 12 april skriver Gunnar Lindgren med flera att svenska mjölkproducenter bör se till att slamspridningen i Sverige upphör.

  Mörkade priser en trist tradition

  Mörkade priser en trist tradition

  ledare 21 april
  Mer transparens och tydlighet och mindre anekdoter och luftpriser önskas i svenskt lantbruk.

  Mer stöd behövs - inte utökade kontrollsystem

  Mer stöd behövs - inte utökade kontrollsystem

  synpunkten 20 april
  LRF föreslår nya regler för utfodring av vilt. Friheten på landsbygden riskerar med detta förslag att inskränkas.

  Renare slam ger renare vatten och mindre klimatpåverkan

  debatt 18 april
  1
  REPLIK. Det är stor aktivitet inför LRF:s stämma med bland annat lobbyverksamhet kring motionen om avloppsslam. Gunnar Lindgren m.fl. använder mjölk som slagträ i debatten (ATL 13 april).

  Efter kraschen - dags att reglera mjölkproduktionen

  debatt 13 april
  3
  Två år efter den sista dagen med mjölkkvoter, den 31 mars 2015, finns fortsatt ingen skymt av hopp vid horisonten för mjölkproducenterna.

  Självförvållat beroende av palmolja

  Självförvållat beroende av palmolja

  ledare 13 april
  Varningar höjs nu för att den kritiserade palmoljan inte bara har dåligt inflytande på miljön utan även utgör en hälsorisk.

  CAP: Ingen framtid utan GPS

  debatt 13 april
  De signaler om en reformering av europeisk jordbrukspolitik som sker i spåren av den turbulenta utvecklingen i Europa med Brexit med mera tycks ha en nygammal inriktning.

  Behåll förprövningen av svenska djurstallar

  Behåll förprövningen av svenska djurstallar

  debatt 12 april
  Motioner vill ta bort obligatoriska kravet om förprövning av djurstallet. Men om man verkligen är intresserad av djurvälfärd ska sättas i centrum måste förprövningen få finnas kvar, skriver Bo Algers, Djurskyddet Sverige och Vi Konsumenter med flera.

  Höga halter av miljögifter där slam sprids

  Höga halter av miljögifter där slam sprids

  synpunkten 12 april
  3
  Spridning av slam på åker kan vara en bidragande orsak till miljögifter i mjölk. Mjölkproducenter bör se till att slamspridning upphör, skriver Gunnar Lindgren med flera.

  Plöj lagen i stället för vägar

  Plöj lagen i stället för vägar

  ledare 11 april
  1
  Markintrång väcker känslor.

  Kor är bättre än människor för klimatet

  Kor är bättre än människor för klimatet

  debatt 11 april
  12
  Det finns ca 1,4 miljoner nötkreatur, 400 000 hästar och 600 000 får i Sverige i dag, och miljön påverkas såklart både positivt och negativt av deras liv och hanteringen av dem. Det finns också 10 miljoner människor i vårt land.

  Danska protester mot Vattenfalls vindkraft

  debatt 11 april
  Vattenfall har inte det bästa rykte. Under många år var det ett statligt verk med ansvar för landets elförsörjning, med högt anseende och respekt i alla läger. Nu är det ett multinationellt företag bland andra i energibranschen, fortfarande ägt av svenska staten men solkat av katastrofalt dåliga affärer och gamla synder i tyska brunkolsbältet.

  Många medlemmar nöjda med Mellanskog

  debatt 7 april
  2
  Enstaka misstag förtar inte intrycket av en välskött förening.

  Hästnäringen kräver en förändrad konsumentköplag

  debatt 7 april
  Konsumentköplagen ger säljaren för litet skydd vid försäljning av levande djur. Det drabbar häst- och hunduppfödarna.

  Lammnäringen missar en fantastisk chans

  ledare 7 april
  En självklar affärsmöjlighet - men inte när det handlar om lammkött i Sverige.

  Hög tid att bygga om till lösdrift

  Hög tid att bygga om till lösdrift

  synpunkten 6 april
  Efter den 1 augusti 2017 ska stutar och tjurar som är äldre än sex månader hållas i lösdrift. Om du fortfarande har en stallbyggnad där tjurar hålls bundna är det hög tid att planera för att snarast bygga om dina stallar eller bygga nytt, skriver byggnadskonsulenten Ingela Alsén.

  Regeringen måste stå upp för skogen

  debatt 4 april
  Skogspolitiken ska bestämmas i de olika medlemsländerna, inte centralt i EU. Hittills har regeringen varit alltför passiv i frågan. Det är hög tid att agera.

  Konsumentköplagens giltighet vid köp av djur ska utredas

  debatt 4 april
  Sverigedemokraterna och Alliansen är nu eniga om att Konsumentköplagen behöver ses över när det gäller köp av djur.

  Mellanskog: Vi beklagar misstaget

  debatt 4 april
  Vi förstår att vi inte har levt upp till Anders och Gunilla Järnebecks förväntningar.

  Lita inte på Mellanskogs anbud

  debatt 4 april
  Om du tänker anlita Mellanskog för avverkning eller gallring - lita inte på de förslag som presenteras.

  Prioritera åkermarken högre

  Prioritera åkermarken högre

  ledare 4 april
  Arealen åkermark minskar i hela Sverige när lönsamheten i att driva jordbruk blir sämre. Det är problematiskt av bland annat säkerhetsskäl.

  Skogens Dag satte fokus på äganderätten

  Skogens Dag satte fokus på äganderätten

  synpunkten 3 april
  När äganderätten är hotad finns all anledning att stå upp för skogsägandet och ett ansvarsfullt skogsbruk.

  Växtförädling och växtskydd för bättre konkurrenskraft

  Växtförädling och växtskydd för bättre konkurrenskraft

  synpunkten 31 mars
  1
  Det svenska livsmedelskedjan har under många år negligerats av politiken, så har skett av politiker i alla läger. Men nu är det slut på det. Nu gör vi tillsammans Sverige till en riktig matnation, skriver landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

  Osäkerheten om artskyddet är förödande

  Osäkerheten om artskyddet är förödande

  ledare 31 mars
  1
  Bombmurklan och lavskrikan visar att det är hög tid att se över vad som ska skyddas och varför. Framför allt måste det finnas ett rättssäkert system som ersätter intrånget hos markägarna fullt ut.

  Dubbla budskap om eko och slam

  Dubbla budskap om eko och slam

  debatt 31 mars
  Samhällsbyggnadsnämnden i Uddevalla vill prioritera såväl ekologisk och närodlad mat som spridning av slam på åkrarna. Detta går inte att kombinera. Slam på åkermark är förlegad teknik.

  Svensk skog är inte hotad

  debatt 28 mars
  1
  Greenpeace talar åter om ett upplevt hot mot svensk skog och biologisk mångfald. Det vore jätteallvarligt om skog, flora och fauna hotades av aggressiv avverkning. Men det är inte så.

  Biologiskt värdefull skog måste skyddas

  debatt 28 mars
  Greenpeace ägnar sig inte åt skrämselpropaganda, som Fredrick Federley anser. Vi anser att det finns all anledning att ta skyddet av värdefull skog på allvar.

  Ny upphandlingslag viktigt men otillräckligt steg

  Ny upphandlingslag viktigt men otillräckligt steg

  ledare 28 mars
  Den offentliga upphandlingen är en liten del av livsmedelskonsumtionen i Sverige. Men den är politiskt viktig och en värdefull närmarknad för odlare och uppfödare.

  ATL:s nyhetsbrev

  Senaste nytt direkt till din mejl

  Beställ gratis här
  Till toppen