Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag

  Skicka in debattartikel

  Debattredaktör Tord Karlsson
  Debatt@atl.nu 08-588 368 02

  Senaste 30 Opinion (standardpuffar)

  Respektera skogsägarens rätt att bestämma över sin mark

  debatt 26 maj
  Som skogsägare vill vi ha rättstrygghet i vårt ägande och ersättning för intrång av olika slag.

  Skicka inte förlusterna vidare till kunden

  Skicka inte förlusterna vidare till kunden

  ledare 26 maj
  Det går att bli rik på energiproduktion men det är svårt att veta hur, och när. Det visar inte minst artiklarna om elcertifikaten och utbyggnaden av vindkraften i dagens tidning.

  LRF måste ta avstånd från Nya Komet

  LRF måste ta avstånd från Nya Komet

  synpunkten 25 maj
  "Frivillighet från markägarens sida är en förutsättning för att värna skyddsvärda miljöer i skogen. Nya Kometprogrammet fungerar tyvärr inte så", skriver Sofia Karlsson, LRF Västra Götaland.

  Regeringens arbete gav resultat för naturturismen

  debatt 23 maj
  Naturturismen hör hemma i gymnasieskolan. Oppositionen överdriver betydelsen av sitt egen insats.

  Glöm inte statens övergrepp i djurskyddets namn

  debatt 23 maj
  6
  Det är inte bara organisationer som förföljer djurägare. Även staten är skyldig till övergrepp.

  Självklart med snabb hjälp med avhysning

  debatt 23 maj
  Förslaget om nya regler för avhysning av bosättningar är alldeles för tamt.

  Straffskatt utan miljönytta

  Straffskatt utan miljönytta

  ledare 23 maj
  Regeringens nya kemikalieskatt är ett typiskt exempel på hur man inte ska konstruera miljöskatter. Den kommer inte att ge några intäkter men skapar stora problem för företagen.

  Lantbrukare behöver företagshälsovård

  Lantbrukare behöver företagshälsovård

  synpunkten 22 maj
  1
  LRF borde medverka till en för lantbruket gemensam företagshälsovård. Det är obegripligt att riksförbundsstyrelsen inte delar den uppfattningen, skriver Per Pettersson, LRF Mälardalen.

  SR: "De fick framföra sin kritik"

  SR: "De fick framföra sin kritik"

  debatt 19 maj
  Alla kan ha olika upplevelser av att granskas i en fråga.

  SVT: "Vi har ingen egen agenda"

  SVT: "Vi har ingen egen agenda"

  debatt 19 maj
  10
  Jorden är en ändlig resurs.

  LRF låg bakom misslyckad älgjaktsreform

  debatt 19 maj
  1
  Det är uppenbart att älgjaktsreformen från 2012 inte fungerar.

  Bonus-malus drabbar det gröna näringslivet

  Bonus-malus drabbar det gröna näringslivet

  debatt 19 maj
  Regeringen borde premiera biobränsleanvändning i stället för att beskatta landsbygdsföretagen.

  Bilismen behöver inte minska när vi ställt om

  debatt 19 maj
  Bonus-malusförslaget som det är utformat i dag kommer inte att lösa några miljöproblem.

  Osmidigt strandskydd bromsar företagandet

  Osmidigt strandskydd bromsar företagandet

  ledare 19 maj
  Det svenska strandskyddet har funnits i decennier. Det har fredat många fina miljöer och det har också lett till stor frustration för den som önskar ta stranden i anspråk. Det är en avvägning mellan intressen.

  I Sverige har vi många skördar kvar

  I Sverige har vi många skördar kvar

  synpunkten 18 maj
  11
  Svenska odlingsjordar utarmas inte. Med ökad kunskap, frivilliga miljöåtgärder och samhällets stöd hålls de i gott skick, skriver Håkan Henrikson och Stina Olofsson, Jordbruksverket.

  Livslångt djurförbud orimligt för enstaka fel

  Livslångt djurförbud orimligt för enstaka fel

  ledare 16 maj
  3
  Myndighetsbeslut som drabbar skogsägare och lantbrukare på ett obegripligt hårt sätt är långt ifrån ovanliga. Djurförbuden hör till denna kategori. Även de avverkningsbegränsningar som utan ersättning läggs på skogsägare utifrån Artskyddsförordningen kan upplevas som orättvisa.

  Alliansen räddade naturturismens framtid

  Alliansen räddade naturturismens framtid

  synpunkten 15 maj
  Det är mycket positivt att regeringen nu vill satsa på utbildning i naturturism vid naturbruksgymnasierna. Alliansens gemensamma insatser har gett resultat, skriver företrädare för Alliansen.

  Skogsföretagens agerande skadar hela branschen

  Skogsföretagens agerande skadar hela branschen

  debatt 12 maj
  8
  Det jäser i de svenska skogarna. En av landets viktigaste näringar är på väg att bli en dysfunktionell verksamhet med några få starka aktörer som leder verksamheten i helt fel riktning. På sikt kan det få allvarliga konsekvenser för skogslandet Sverige.

  Reflexmässigt myndighetsgnäll

  debatt 12 maj
  4
  Vi kunde nyligen läsa i ATL om att regeringen avser att flytta över hanteringen av omhändertagna djur från Polisen till länsstyrelserna. Det är en förändring som diskuterats länge.

  Därför är det fel metod att gömma djurrättsbrotten

  Därför är det fel metod att gömma djurrättsbrotten

  ledare 12 maj
  2
  Samhället måste se till att brotten på landsbygden får den rättvisa behandling de förtjänar - varför inte börja med djurrättsbrotten?

  Landsbygden behöver en stark hästnäring

  Landsbygden behöver en stark hästnäring

  synpunkten 11 maj
  1
  Spel på hästar har oerhört stor betydelse för hästnäringen och därmed för landsbygden. Spelutredningen får inte bli liggande eller sänkas av politisk oenighet, skriver företrädare för Socialdemokraterna.

  Sluta likställa elbilar med Stureplan, LRF!

  debatt 11 maj
  LRF borde se bonus-malusförslaget som en möjlighet och inte som ett hot.

  Se upp för vilseledande virkesmätning

  Se upp för vilseledande virkesmätning

  debatt 9 maj
  Den metod för virkesmätning som nu används av bland annat Siljan-koncernen ger ett missvisande resultat som kan missgynna säljaren.

  Nytt sätt att mäta virke har många fördelar

  debatt 9 maj
  Att gå från kubikmeter toppmätt fastvolym (m3to) till fastkubikmeter under bark (m3fub) ger ett ärligare, enklare och tryggare sätt att köpa timmer.

  Ställ större krav på forskningen

  debatt 9 maj
  Om vi ska klara omställningen till ett fossilfritt samhälle måste forskningen få ett tydligare uppdrag.

  Markägare måste våga sätta sig på tvären

  Markägare måste våga sätta sig på tvären

  ledare 9 maj
  5
  Antingen är det fel på lagstiftningen eller så är det tillämpningen som brister. Hur kan man annars förklara att markägare i Småland erbjudits omkring 11 000 kronor per hektar för rå skogsmark av Trafikverket?

  Stureplansbilism premieras till nackdel för landsbygden

  Stureplansbilism premieras till nackdel för landsbygden

  synpunkten 8 maj
  Regeringen har under de senaste veckorna lagt flera politiska förslag som ska styra mot det politiska målet om en fossilberoende fordonsflotta till 2030. Men kommer de nya förslagen verkligen att hjälpa oss på vägen mot målet, skriver Helena Jonsson, LRF.

  LRF önsketänker om markkabelns fördelar

  debatt 5 maj
  Luftledning är tvärtemot vad LRF framhåller det bästa sättet att transportera elektricitet.

  Låglandsrasen hotad – trots sitt värde

  Låglandsrasen hotad – trots sitt värde

  debatt 5 maj
  1
  Tjänstemän och motverkar bevarandet av den svenska låglandsrasen.Oersättligt genmaterial försvinner helt i onödan.

  Glöm inte landsbygden när Lantmäteriet trimmas

  Glöm inte landsbygden när Lantmäteriet trimmas

  ledare 5 maj
  Myndigheternas långsamhet är dyrbar för lantbrukarna. Jordbruksverkets oförmåga att betala ut stöd i tid är välkänd och närmast antika stöd från 2015 väntar fortfarande på sin hantering.

  ATL:s nyhetsbrev

  Senaste nytt direkt till din mejl

  Beställ gratis här
  Till toppen