Gå till innehåll
 • svg_commentsatlicons_arrow-11atlicons_arrowsvg_facebooksvg_linkedinsvg_mailatlicons_menuatlicons_molnigtsvg_playsvg_searchatliconssvg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login atlicons_like

  Skicka in debattartikel

  Debattredaktör Tord Karlsson
  Debatt@atl.nu 08-588 368 02

  Senaste 30 Opinion (standardpuffar)

  Ny upphandlingslag viktigt men otillräckligt steg

  Ny upphandlingslag viktigt men otillräckligt steg

  ledare Idag 05:00
  Den offentliga upphandlingen är en liten del av livsmedelskonsumtionen i Sverige. Men den är politiskt viktig och en värdefull närmarknad för odlare och uppfödare.

  Miljörörelsen fokuserar på helt fel saker

  Miljörörelsen fokuserar på helt fel saker

  synpunkten Igår 22:00
  Miljöorganisationerna borde uppmuntra lokal produktion och värna om odlingslandskapet. I stället gör de allt för att motarbeta näringslivet på landsbygden, skriver företrädare för Landsbygdspartiet oberoende.

  Regeringens beslut stärker inte livsmedelssektorn

  debatt 24 mars
  Sverige måste stå väl rustat för att klara även allvarliga påfrestningar. Förutom ett militärt försvar kräver det ett fungerande civilsamhälle.

  Regeringen ska inte bestämma vad konsumenten vill ha!

  debatt 24 mars
  Regeringens handlingsplan går på tvärs mot målet att öka livsmedelsproduktionen. Det är helt andra åtgärder som behövs.

  Mer kunskap behövs om ekologiskt och konventionellt

  debatt 24 mars
  Som konsument vill jag veta mer om skillnaden mellan ekologiskt och konventionellt jordbruk. Grundat på vetenskap.

  Ta vildsvinsfrågan på allvar

  Ta vildsvinsfrågan på allvar

  ledare 24 mars
  Forskare på SLU har räknat ut att vildsvinsskadorna kostar jordbruket 660 miljoner. Forskarna var överraskade, lantbrukare i vildsvinsområden är det inte.

  Hotad äganderätt även hot mot ett hållbart samhälle

  Hotad äganderätt även hot mot ett hållbart samhälle

  synpunkten 23 mars
  Det är orimligt att myndigheter gör extrema tolkningar av Artskyddsförordningen. Följden blir utebliven ersättning till enskilda markägare om marken eller skogen inte får brukas, skriver Stig Lundström, LRF Skåne. Vice ordförande LRF Skåne

  Farlig vurm för ekologisk äggproduktion

  debatt 21 mars
  En ohelig allians av djurrättsorganisationer, politiker och handeln styr över äggproduktionen till system som är negativ för såväl folkhälsa som djurmiljö.

  Tillåt gårdsförsäljning av alkohol

  debatt 21 mars
  1
  Argumenten mot gårdsförsäljning av alkohol håller inte. Ett slopat förbud skulle öka sysselsättningen på landsbygden.

  Ägarintresset måste representeras bättre

  Ägarintresset måste representeras bättre

  ledare 21 mars
  Regeringen kommer att förse länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer (VFD) med två nya delegater från naturvården och ekoturismen i akt och mening att minska jägarintresset.

  Låt oss samarbeta för mer hållbar och svensk jordbruksproduktion!

  synpunkten 20 mars
  "Det är med stor entusiasm och glädje som jag fått äran att ta över rodret på Krav".

  Viktigt att ge plats åt miljö- och turismintressen

  debatt 20 mars
  Det är naturligt att miljöorganisationer får större inflytande i viltförvaltningsdelegationerna.

  74-tons lastbilar är fel lösning

  debatt 17 mars
  Att införa tyngre lastbilar kommer att förstöra vägar och broar och orsaka fler dyrbara reparationer på bilarna.

  Obegriplig manöver av Annie Lööf

  debatt 17 mars
  1
  Centerpartiet förr och nu känns milsvida ifrån varandra. Att det skulle vara småjordbrukarnas parti är nog ett minne blott.

  Arlas tyska underskott har pågått alltför länge

  ledare 17 mars
  Trots att Arla framställer sig som mycket kunniga på och vana vid fusioner tycks det ha gått grus i maskineriet i Tyskland, skriver Tord Karlsson.

  Äganderätten urholkas

  Äganderätten urholkas

  synpunkten 16 mars
  Regeringen måste sluta se företagande och ägande som fiender som vill Sverige illa.

  Regeringen går ett steg för långt

  synpunkten 14 mars
  Beslutet att utöka Viltförvaltningsdelegationerna med naturvårds- och ekoturismrepresentanter rubbar balansen mellan olika intressen. Delegationerna är inte längre representativa för viltförvaltningsintresset, skriver företrädare för jakt, skogsbruk och lantbruk.

  Debatt: Arlamedlemmar, visa er ägarvilja!

  Debatt: Arlamedlemmar, visa er ägarvilja!

  debatt 14 mars
  1
  Arlas strategi har under de senaste fem åren under ledning av Peder Tuborgh och Åke Hantoft misslyckats med att öka värdet på mjölken, vilket är mycket allvarligt.

  Vem står till svars för orimliga beslut?

  Vem står till svars för orimliga beslut?

  ledare 14 mars
  1
  Någon måste kunna hållas ansvarig när regler blir orimliga och enskilda drabbas av överbyråkratisering.

  EU:s vapenlag skjuter bredvid målet

  debatt 13 mars
  6
  EUs förslag till nytt vapendirektiv drabbar skötsamma vapenägare. Centerpartiet kommer därför att rösta nej i EU-parlamentet.

  Sluta särbehandla ekologisk odling

  debatt 10 mars
  Vad som odlas är upp till bonden och konsumenten. Det är hög tid att fasa ut stödpengarna till ekologisk odling.

  Redan nu dags att påverka 2020-talets jordbrukspolitik

  Redan nu dags att påverka 2020-talets jordbrukspolitik

  ledare 10 mars
  Den av kommissionen uttryckta viljan är att politiken ska bli enklare, bättre på att hantera risk och mer utformad för att locka unga till branschen.

  Dags att organisera om lantbruksföretagen!

  Dags att organisera om lantbruksföretagen!

  synpunkten 9 mars
  Efterfrågan på lokal, småskaligt producerad mat ökar men producent och konsument har svårt att hitta varandra. Andelsjordbruk är en del av lösningen, skriver Maja Söderberg, Andelsjordbruk Sverige.

  Regeringens ekomål ett svek mot den gemensamma strategin

  debatt 7 mars
  LIvsmedelsproduktionen ska styras av utbud efterfrågan. När regeringen sätter upp mål för ekologisk produktion för det tankarna till planekonomi.

  Postkaos hotar servicen på landsbygden

  debatt 7 mars
  Postutbärning bör finnas i det allmännas ägo. Nuvarande upphandlingskaos hotar lantbrevbärarens viktiga funktion.

  Svårt för LRF att vara entreprenör

  Svårt för LRF att vara entreprenör

  ledare 7 mars
  LRF presenterar ett positivt ekonomiskt resultat, bättre än förra årets förlust. Stora städaktioner har gjorts, inte minst inom LRF Media, och fler väntar.

  Låt marknaden bestämma vad som odlas

  Låt marknaden bestämma vad som odlas

  synpunkten 6 mars
  4
  Ställ inte ekologisk mot konventionell odling.

  Jägareförbundet hukar i buskarna

  debatt 6 mars
  1
  Det krävs skärpt lagstiftning för att komma till rätta med problemen med utfodring av vilt. Jägareförbundet gör inte tillräckligt.

  Miljöpartiet vill se ökad livsmedelsproduktion inom naturens gränser

  debatt 3 mars
  1
  I den nationella livsmedelsstrategin har regeringen enats med Vänsterpartiet och de borgliga partierna om de övergripande målen. Målet är att öka livsmedelsproduktionen och självförsörjningen men detta måste göras inom ramen för miljökvalitetsmålen.

  Jordbrukspolitik utan mänskligt perspektiv

  debatt 3 mars
  Livsmedelsstrategin upprepar gamla jordbrukspolitiska misstag. Ständiga krav på strukturrationalisering utarmar landsbygden.

  ATL:s nyhetsbrev

  Senaste nytt direkt till din mejl

  Beställ gratis här
  Till toppen