Gå till innehåll
 • svg_commentsatlicons_arrow-11atlicons_arrowsvg_facebooksvg_linkedinsvg_mailatlicons_menuatlicons_molnigtsvg_playsvg_searchatliconssvg_twitteratlicons_facebook_fatlicons_loginatlicons_like

  Skicka in debattartikel

  Debattredaktör Tord Karlsson
  Debatt@atl.nu 08-588 368 02

  Senaste 30 Opinion (standardpuffar)

  Skogsstyrelsens ändring kan missleda skogsägare

  Skogsstyrelsens ändring kan missleda skogsägare

  debatt Igår 08:00
  1
  Det förekommer att Skogsstyrelsens personal redovisar vinklad och felaktig information. Kan vi lita på att Skogsstyrelsen är en oberoende myndighet?

  Bra miljöhänsyn kan bli bättre

  debatt Igår 07:58
  Tage och Rickard Klingberg är kritiska mot en bild som visats av Skogsstyrelsen på ett av Mellanskogs medlemsmöten som vi var inbjudna till i höstas.

  Öppna vägnätet för 74-tonsbilar och glöm kilometerskatten

  debatt Igår 06:00
  Det är bra att regeringen öppnar för 74-tons lastbilar på svenska vägar. Men regeringen borde agera som i Finland och öppna hela vägnätet för dessa effektiva transporter.

  Tveksamma miljöargument hotar äganderätten

  Tveksamma miljöargument hotar äganderätten

  ledare Igår 05:00
  1
  I en tid när det förs en allt mer upprörd diskussion om äganderättens status i Sverige, framstår en aktuell dom mot en travtränare som sällsynt lomhörd.

  Vi välkomnar nationell strategi – nu krävs handling

  Vi välkomnar nationell strategi – nu krävs handling

  synpunkten 20 februari
  Den nationella livsmedelsstrategin har bra inslag. Men vi förväntar oss mer som stöder den regionala utvecklingen, skriver företrädare för Kalmar län och LRF Sydost.

  Naiv tro på krisberedskapen

  Naiv tro på krisberedskapen

  debatt 17 februari
  Sverige måste ta sårbarheten i livsmedelsförsörjningen på allvar.

  Fri rörlighet gynnar endast brottslighet

  debatt 17 februari
  Det finns många skäl att begränsa rörligheten över gränserna. Att skydda svensk livsmedelsproduktion är ett av dem.

  Viktigt att se till helheten

  debatt 17 februari
  Några korta kommentarer till de frågor Sune Håkansson tar upp i sin senaste debattartikel i ATL den 3 februari.

  Stoppa släckningen av kopparnätet

  Stoppa släckningen av kopparnätet

  ledare 17 februari
  2
  Utan kundkontakt blir det inga intäkter. Dessa företag, som står för framtiden på landsbygden, måste få chansen att fungera.

  Hur går det med vargmålen, Naturvårdsverket?

  Hur går det med vargmålen, Naturvårdsverket?

  synpunkten 16 februari
  Förtroendet är lågt för vargförvaltningen i Sverige. Naturvårdsverket måste precisera hur uppsatta mål i förvaltningsplanen ska uppnås, skriver Jens Gustafsson, Jägarnas riksförbund.

  Felaktiga regler hämmar kaninuppfödningen

  Felaktiga regler hämmar kaninuppfödningen

  debatt 14 februari
  Kaninkött är ett proteinrikt livsmedel med låga utläpp av växthusgaser. Tyvärr hämmas uppfödningen av Jordbruksverkets regelverk.

  Staten har ingen rätt att stoppa vattenkraften

  debatt 14 februari
  Det pågår en svårbegriplig hetsjakt mot ägare av småskalig vattenkraft.

  Högre garantipension en viktig landsbygdsfråga

  debatt 14 februari
  Låg pension drabbar äldre på landsbygden särskilt hårt. Garantipensionen bör höjas rejält.

  Arbetskraft och hälsoläget problem i grisbranschen

  Arbetskraft och hälsoläget problem i grisbranschen

  debatt 14 februari
  Svensk grisproduktion är bra på mycket men inte på allt. Lägre byggkostnader och spädgrisdödlighet hämmar utvecklingen.

  Prissäkring på mjölk minskar dina risker

  Prissäkring på mjölk minskar dina risker

  ledare 14 februari
  Mönstret i prisrörelserna på mjölk påminner om situationen 2013, strax innan mjölkpriset dök kraftigt. Terminspriserna på EEX-börsen ger samma signaler. Vi kan vara på krönet av en pristopp. Det kan vara läge för mjölkproducenter att fundera på prissäkring.

  Nya livsmedelsstrategin – en ulv i fårakläder

  Nya livsmedelsstrategin – en ulv i fårakläder

  synpunkten 13 februari
  3
  Regeringens fokus på fortsatt strukturomvandling gagnar inte landsbygden. Strategin missar den stora potentialen i det småskaliga jordbruket, skriver Fredrik Wangsten och Marina Eriksson, Förbundet Sveriges småbrukare.

  Sjukdomsproblem tas inte på allvar

  Sjukdomsproblem tas inte på allvar

  ledare 10 februari
  Vi börjar se konturerna av klimatförändringarnas spår men har ingen aning om vilka konsekvenserna blir.

  Kampen mot felaktigt antibiotikabruk fortsätter

  Kampen mot felaktigt antibiotikabruk fortsätter

  synpunkten 9 februari
  Ansvarsfull antibiotikaanvändning och hållbarhet är mycket viktiga frågor för EU-samarbetet. Över huvud taget förtjänar jordbruksfrågorna en större plats i EU, skriver Fredrik Federley (C).

  Vad är marknadsvärdet av certifierat skogsbruk?

  Vad är marknadsvärdet av certifierat skogsbruk?

  debatt 7 februari
  Karl-Johan Jansson lägger fram en intressant idé i en debattartikel i ATL den 31 januari.

  Äganderätten i skogen är allt mer hotad

  debatt 7 februari
  1
  Samarbetet mellan staten och den privata skogsägaren har skapat den välskötta skog vi har i dag. Det ömsesidiga förtroende som krävs håller på att urholkas.

  Strategin övertygar inte

  debatt 7 februari
  Jaha. Nu är den nya livsmedelsstrategin i hamn och alla gläds över hur bra den blev.

  Varning för skogstokig juridik

  Varning för skogstokig juridik

  ledare 7 februari
  "Om i princip vem som helst med ett tillräckligt antal vänner på Facebook kan överklaga en avverkning behöver man ingen större fantasi för att gissa vad som kommer att hända".

  Långt kvar för nederländsk grisuppfödning

  Långt kvar för nederländsk grisuppfödning

  synpunkten 6 februari
  Ordförande Sveriges grisföretagare

  Även Södras medlemmar vill sälja till högsta pris

  debatt 3 februari
  Det är medlemmarna inte Södra som ska bestämma över sin avverkning.

  Åkern viktig för landskapet

  debatt 3 februari
  Kulturlandskapet håller på att växa igen. LRF borde agera hårdare för stöd till skogsbygdens lantbruk.

  Skadlig bankskatt drabbar landsbygden

  Skadlig bankskatt drabbar landsbygden

  ledare 3 februari
  Det nya förslag på bankskatt som regeringen nyligen presenterat är fel utformat och riskerar att slå särskilt hårt mot glesbygden.

  Nationell kris inom räddningstjänsten

  synpunkten 2 februari
  1
  Deltidsbrandkåren är ryggraden i räddningstjänsten på landsbygden. Att den ständigt nedvärderas leder till en ohållbar situation, skriver företrädare för Landsbygdspartiet oberoende.

  Skogsstyrelsen ifrågasätter inte äganderätten

  debatt 31 januari
  1
  Skogsstyrelsen har full tillit till Sveriges skogsägare.

  Dyr ovisshet om skogens skatter

  debatt 31 januari
  Regeringen måste tala om vad de vill göra med skattereglerna för skogen. Osäkerheten är förödande.

  Ingen anledning till oro över naturturismen

  debatt 31 januari
  Regeringen har ambitionen att göra naturbruksgymnasierna attraktiva. De borgerliga partierna har missuppfattat regeringens intentioner.

  ATL:s nyhetsbrev

  Senaste nytt direkt till din mejl

  Beställ gratis här
  Till toppen