Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 31 oktober

  Skandalöst beslut hotar svenska biobränslen

  Förra veckans omröstning i EU-parlamentets miljöutskott om en uppdatering av reglerna för förnybar energi mellan åren 2021–2030 var skandalös, skriver Greger Ekman, ATL:s ledarskribent.

  Ett av de mest häpnadsväckande besluten var att miljöutskottet på fullt allvar vill minska användningen av gröd- och skogsbaserade biobränslen. Ett hårt slag mot svenskt jord- och skogsbruk.

  Sverige har en reell chans att bryta oljeberoendet genom att producera egna biodrivmedel. Teknikutvecklingen är lovande och planer finns för flera nya produktionsanläggningar. Om användningen av exempelvis talloljebaserade dieselsubstitut, som är ett så kallat avancerat biobränsle, försvåras eller förbjuds kan vi skrota målsättningen om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030.

  Miljöutskottets utgångspunkt är att skogsråvara som har en annan användning, som timmer eller massaved, inte ska bli biobränslen. Som om de areella näringarna inte hade nog av planekonomiskt inspirerad politik att värja sig emot. Att producera biobränslen på åkermark är miljöutskottet också emot, om det inte rör sig om marginaljordar som inte konkurrerar med livsmedelsproduktionen. EU:s lantbrukare ska alltså inte få sälja sina grödor till den kund som betalar bäst om det är en etanol- eller RME-fabrik.

  Det blir allt mer uppenbart att det stora hotet mot en övergång till en fossiloberoende ekonomi är EU-politiker som borde veta bättre. När tiden nu är mogen för att storskaligt öka produktionen av skogsbaserade biodrivmedel lägger EU-parlamentets miljöutskott hinder i vägen. I stället för att bidra till att skapa en långsiktig politik, som gynnar investeringar i biodrivmedel, röstar man för att skapa osäkerhet om biodrivmedlens framtid. Fullständigt kontraproduktivt.

  Det finns problem med grödbaserad bioenergi, som att palmoljeplantager och andra plantager skadar både lokalbefolkningar och ekologi. Att orangutangerna på Sumatra och Borneo hotas av palmplantagernas utbredning är oacceptabelt, men ett problem knutet till palmoljan och inte till odling av etanolvete och RME-raps i Sverige eller övriga EU.

  Förnuftet kan tack och lov ännu segra i och med att miljöutskottets beslut inte är slutgiltigt. Industriutskottet ska också rösta om vad som är förnybara bränslen och de har förhoppningsvis en rimligare syn på skogsråvaran. I sammanhanget är det hoppingivande att marginalerna i omröstningen var små: 32 för, 29 mot och 4 nedlagda röster.

  I början av nästa år röstar hela EU-parlamentet om reglerna och fram till dess måste parlamentarikerna förmås att inse vilket monumentalt misstag som håller på att begås. Om förnybar energi från skogs- och åkermark inte tillåts ersätta fossil bensin och diesel innebär det inget mindre än ett haveri för EU:s klimatpolitik.

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen