Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  ❯ Ledare 3 februari

  Skadlig bankskatt drabbar landsbygden

  Det nya förslag på bankskatt som regeringen nyligen presenterat är fel utformat och riskerar att slå särskilt hårt mot glesbygden.

  Det går bra för svenska banker. Lite för bra, tycker regeringen som började det nya året med att lägga ett förslag om en ny ”bankskatt”. Detta för att komma åt de relativt goda vinster som den finansiella sektorn gör.

  Det finns fler anledningar till att bankerna går bra. Det är en reglerad bransch där det är tufft för nya utmanare att ta sig in, vilket skapar mindre konkurrens. Den svenska bostadsmarknaden och bolånen har varit en stor intäktskälla. Banksektorn är även undantagna moms, vilket också kan vara positivt.

  Flera politiska partier har på grund av detta sneglat på någon ny form av skatt för banker. Det förslag som nu lagts fram av regeringen är dock problematiskt utformat för att uppnå det tänkta syftet, och kommer snarare att drabba mindre aktörer och glesbygden särskilt hårt. Det kan knappast ha varit regeringens avsikt.

  Förslaget är att den nya skatten ska tas ut på alla företag som erbjuder någon typ av finansiell tjänst. Detta innebär alltså inte enbart banker utan även exempelvis handlare av olika slag som erbjuder avbetalning. Vidare så kommer själva skatten att tas ut på lönekostnaden om 15 procent. Det motsvarar ytterligare en halv arbetsgivaravgift.  Det innebär att de banker och övriga företag som får störst skattehöjning är de med mest personal. Det är på detta sätt skatteförslaget kommer att slå hårdast mot glesbygden. Många av de mindre sparbankerna har större andel personal än banker i storstäder, för att de ska kunna hålla lokala kontor öppna och ha en relation med sina lokala kunder.

  Sparbankernas riksförbund uppger att de har 59 sparbanker som medlemmar, med drygt 2 miljoner kunder runt om i landet utanför storstäderna. Dessa riskerar att drabbas särskilt hårt meden stora banker i storstäderna som digitaliserar och rationaliserar bort service premieras.

  Bankskatten riskerar alltså att slå mot glesbygden på två fronter. Dels kommer det tvinga mindre banker med lokal närvaro att ta bort kontor och anställda för att inte få för stor kostnad. Dels kommer även aktörer som erbjuder finansiella tjänster drabbas, aktörer som har anställda utanför storstäder som till exempel Länsförsäkringar, och små familjeägda företag, bland annat bilhandlare.

  Det finns inget rimligt skäl till att just dessa ska drabbas särskilt hårt när regeringen rimligen borde vilja försöka komma åt de stora bankernas vinster. Det nya förslaget om bankskatt är helt enkelt ovanligt skevt utformat och kommer inte uppnå det uttänkta syftet.

  Till toppen