Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 18 juni 2013

  Rovdjuren hot mot fäbodens överlevnad

  Fäbodar, finns de i dag? Jodå, det finns drygt 200 lantbrukare med fäboddrift i Sverige, närmare bestämt i norra Svealand och nedre Norrland.

  Nu är de föremål för en doktorsavhandling vid SLU, Camilla Erikssons Fäboden som politiskt rum, som sätter in fäbodbruket i EU:s jordbrukspolitik.

  Fäboddriften, att djur under sommaren går på utmarksbete långt hemifrån, har varit osynlig i jordbruksdebatten. Med EU-inträdet och landsbygdsprogrammet samt FN:s konvention om biologisk mångfald är det annorlunda. Fäbodarna har kastats mellan olika stödsystem med olika intriktning.

  Camilla Erikssons avhandling visar att det finns olika uppfattningar bland myndigheterna och bland fäbodbrukarna själva vad som är det viktiga med fäbodarna och vad som ska stöttas.

  Är det en bevarandevärd kultur eller ett alternativt och resurssnålt modernt jordbruk? Är det biologisk mångfald som fäbodbruket ska producera? Eller upplevelser för turister?

  Om vi tycker att fäbodar är något att bevara, och det är de av flera skäl, så finns det några saker som inte går att förbigå. Till exempel djurskyddslagstiftningen och rovdjuren.

  Fäbodföreningarna hävdar att djurskyddslagen, och inspektörernas tillämpning, inte är anpassad till den traditionella djurhållningen med småväxta djurraser. Livsmedelslagstiftningen är inte precis heller utformad med fäbodar i åtanke.

  Rovdjuren är ett stort problem. De flesta fäbodbrukare anser, enligt Camilla Erikssons avhandling, att det är svårt eller omöjligt att ha fritt bete i områden med vargrevir.

  Allt det önskvärda med fäboddriften, från turistupplevelser till biologisk mångfald och sysselsättning, försvåras eller omöjliggörs av rovdjur.

  Rennäringen är också hårt ansatt av rovdjur. Den anses vara av sådant kulturellt värde att renskötselområdet ska vara vargfritt. Borde inte också områdena med fäbodkultur vara det också då?

  Rennäringen får årligen 65 miljoner kronor i ersättning för rovdjursdödade renar. Rovdjuren är dyra för skattebetalarna och hämmar alla ansatser för rennäringen att klara sig på marknadens villkor. Det torde vara samma sak för fäbodarna – rovdjursstammarnas tillväxt stoppar en önskvärd utveckling.

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Till toppen