Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  ❯ Ledare 14 februari

  Prissäkring på mjölk minskar dina risker

  Mönstret i prisrörelserna på mjölk påminner om situationen 2013, strax innan mjölkpriset dök kraftigt. Terminspriserna på EEX-börsen ger samma signaler. Vi kan vara på krönet av en pristopp. Det kan vara läge för mjölkproducenter att fundera på prissäkring.

  Det första stora prisfallet i samband med finanskrisen 2009 kom som en överraskning. Sedan steg priset men nästa prisfall kom alldeles för snabbt för att företagens skulle hinna återhämta sig.

  Det tredje fallet var inte alls lika oväntat, effekten av slopade kvoter i EU och det ryska importstoppet gick att räkna ut i förväg. Men det sved ändå.

  Det gjorde att de allra flesta mjölkproducenter hamnade i ekonomiska svårigheter när priset sjönk. Det ställdes krav på mejerierna att de skulle hjälpa till och betala leverantörerna mer än vad som gick att ta ut på marknaden.

  Eftersom mejeriernas betalningar till leverantörerna med undantag av Arlapriset inte är offentliga är det svårt att se i vilken utsträckning företagen tänjde sig och tog en del av prispressen och under en tid kunde ge mjölkproducenterna lite lindring. Arla gjorde inte så, det kunde vi konstatera när priset rasade.  Andra mejerier har i viss mån medverkat till att styra marknaden. FrieslandCampina gav en bonus till dem som levererade mindre mjölk för att minska överskottet. Det var bra, men det gav också ryckiga prisrörelser.

  Man visste inte vad man hade. Nyazeeländska Fonterra har haft system där medlemmar har kunnat prissäkra leveranser men slutat med detta.

  Att lita till mejerierna är alltså vanskligt. Därför är det bra att SEB har öppnat möjligheten även för mjölkföretagare att prissäkra. Starten har varit blygsam, men intresset växer. Prissäkring ger ingen garanti, det kan också ge ett sämre utfall. Men rätt använt är det ett sätt att sprida riskerna.

  I de första diskussionerna om EUs jordbrukspolitik efter 2021 nämns behovet av att dämpa prisrörelserna. De senaste årens oro har tärt på lantbrukarnas företag, och politiska lösningar kommer att diskuteras inom EU. Den amerikanska jordbrukspolitiken bygger till stor del på försäkringslösningar, och det är fullt möjligt att samma sak kommer här. Men det kräver att en hel del gamla principer slängs överbord.

  Så i väntan på det kan det vara en god idé att prissäkra en del av sin produktion. Det är ett sätt att minska risken i företagandet. Även gårdsstödet kan säkras när valutakursen känns rätt. Lika klokt är det förstås att se över möjligheten att säkra även kostnader som foder och el.

  Till toppen