Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  ❯ Ledare 19 maj

  Osmidigt strandskydd bromsar företagandet

  Det svenska strandskyddet har funnits i decennier. Det har fredat många fina miljöer och det har också lett till stor frustration för den som önskar ta stranden i anspråk. Det är en avvägning mellan intressen.

  Det svenska strandskyddet har funnits i decennier. Det har fredat många fina miljöer och det har också lett till stor frustration för den som önskar ta stranden i anspråk. Det är en avvägning mellan intressen.

  Nyligen tog Stockholms handelskammare fram en rapport som visar hur många bostäder som kan byggas i Stockholms län om man minskar strandskyddet där från 100 till 50 meter. Med förutsättningen att de nya husen ligger i anslutning till befintlig bebyggelse, och att andra restriktioner saknas, kommer man fram till den imponerande mängden 95 000 nya bostäder. Det blir resultatet av att man som handelskammaren säger ”utnyttjar vattnets potential fullt ut”.

  Nu bestämmer väl inte Stockholms handelskammare enväldigt vad som ska hända, men det är dock en inlaga från utvecklingspositivt storstadshåll.

  Även landsbygden vill utvecklas. Därför öppnades 2009 möjligheten för kommunerna att inrätta så kallade LIS-områden, Landsbygdsutveckling i strandnära läge. Efter några år kunde man konstatera att effekten inte hade blivit den önskade. Regelverket var och är inte anpassat till de mångsysslande småföretag med entreprenöranda som kan göra affärsverksamhet av ett strandnära läge.  Ytterligare en komplikation uppstod när gränserna för strandskyddet ändrades av länsstyrelserna på många håll för ett par år sedan. Det satte också käppar i hjulen för planerade verksamheter.

  Landsbygdsministern konstaterade i en ATL-intervju att strandskyddet är ett av de problem som oftast lyfts fram när han reser omkring i landsbygdskommunerna. Utan att direkt vara hans förtjänst har en motvillig regering på riksdagens uppmaning gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över bestämmelserna. En utredning från 2015 har noga pekat ut vad som inte har fungerat, och efter sommaren ska ett förslag vara klart.

  Det betyder inte att problemen är över när det väl kommer till tillämpning. Strandskyddet ska fylla många behov. Det ursprungliga syftet var att ge allmänheten tillgång till stränderna för friluftsliv och bad. Senare har syftet att värna viktiga naturmiljöer och den biologiska mångfalden tillkommit.

  Med den enorma strandlinje som finns längs de svenska sjöarna och kusterna ska det gå att kombinera. Däremot går det inte att utan vidare slå fast att den orörda naturen är enda sättet att leva friluftsliv. Ryggsäcken och filten får stanna hemma och man vill gärna se en restaurang eller ta del av annan naturturism på utflykten. Ett nytt regelverk bör öppna för sådana företag på lämpliga ställen.

  Riksdagen har önskat en förändring av strandskyddsbestämmelserna. Hoppas att de kommande förslagen lever upp till förväntningarna och inte vattnas ur på vägen.

  Till toppen