Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 26 september

  Mellanleden tar den franska bondens vinst

  Det franska jordbruket har tappat i skärpa. Frankrike har i flera år nu stångats med stora problem och många går på knä.

  Efter tre dagar på den franska lantbruksmässan Space i Rennes är intrycken många att sortera. Jag har bott i Frankrike i 17 år och följt den franska jordbrukspolitiken på nära håll.

  Ett starkt minne är när dåvarande president Jacques Chirac kom för att inviga en annan fransk lantbruksmässa, i Clermont-Ferrand bland Centralmassivets berg. Han var otroligt populär och hade som tidigare jordbruksminister ett speciellt förhållande till de franska bönderna. Vid hans sista deltagande, innan han lämnade presidentposten, fick han stående ovationer.

  Men det franska jordbruket har tappat i skärpa. Frankrike har i flera år nu stångats med stora problem och det är tydligt att många går på knä. En skrämmande siffra, att två lantbrukare i veckan tar livet av sig, talar sitt tydliga språk.

  Ordföranden för Space, Marcel Denieul, pekar på lantbrukarnas sårbarhet och den trötthet som finns inom kåren. Han uttrycker att det krävs akuta åtgärder, men också en långsiktighet och en djup genomgång av livsmedelskedjan.

  En av djuruppfödarna som jag talade med på Space, Max Soulard, säger i stort sett samma sak. Han menar att det fortfarande går att rädda djurhållningen men att vi måste tänka mer på djuruppfödarnas välbefinnande.

  Själv har han löst det så att han startade ett eget charkuteri och skickade sina djur till kommunens slakteri. Nu har han tre charkuterier och det finns ett politiskt beslut på att kommunen ska ha kvar sitt slakteri. Men han menar att framför allt måste vi göra något åt mellanleden.

  Den nya franska regeringen inser också att något måste göras för att styra upp det franska lantbruket. Den har satt igång med en genomgång av jordbruket och 14 arbetsgrupper har tillsatts för att utröna konsumentens, producentens och statens roll. Den 11 oktober ska dessa grupper ha gjort sammanställningar som förhoppningsvis ska resultera i konkreta förslag.

  Christiane Lambert, ordförande för FNSEA, Frankrikes motsvarighet till LRF, var förstås också på mässan. Hon var både upprörd och uppgiven och vill absolut ha en bättre dialog med regeringen och vill få till stånd ett möte med president Emmanuel Macron före den 11 oktober för att kunna påverka de förslag som väntas läggas fram då.

  FNSEA har räknat fram hur mycket mellanleden får för våra vanligaste livsmedel. Ett exempel som visar den snedvridna fördelningen är priset för en baguette, 90 eurocent. Producenten får av den summan 4,6 cent, staten får lika mycket. Kvarnen får 6,2 cent och distributionen och affärsleden 74,6. Andelen till distributörerna och livsmedelsföretagen är i stort sett densamma för de flesta av våra basvaror.

  Svart på vitt! Kanske något för fler länder att ta itu med?

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Till toppen