Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  ❯ Ledare 10 januari

  Många hinder kvar för landsbygden

  Under 2017 kommer en rad frågor som berör landsbygden och de gröna näringarna avhandlas, frågor värda att bevaka och ta debatten om. Regeringen startar diskussionen med lanseringen av slutbetänkandet från landsbygdskommittén. Det blir en ingång till vad man vill göra politiskt på området den närmaste tiden.

  Märkligt nog ligger det dock flera andra politiska förslag just nu som direkt motsäger slutbetänkandets andemening eller bromsar genomförandet.

  Vägslitageavgiften är en föreslagen skatt på lastbilstrafikens körsträckor som riskerar att öka kostnaderna mångdubbelt för företag på landet, för skogsindustrin och för till exempel konsumenter som handlar i butiker i glesbygd. Det finns inget förslag om att kompensera landsbygden för de större avstånden vilket gör den livsfarlig. En rad företag får en kraftig konkurrensnackdel mot mer stadsnära producenter. Det motsäger även landsbygdskommitténs önskan om att göra om reseavdraget för att tydligare kompensera landsbygden.

  Avgiften väntas antingen läggas som förslag i riksdagen under året, då kan den stoppas eftersom det inte finns majoritet, eller så kan regeringen smyga in den i budgeten i höst. 

  Energi- och biobränslefrågan. Detta område kommer i framtiden att handla om allt från vad vi gör av restprodukter från skogsindustrin till förbränning av matrester från hushåll eller om möjligheterna att förädla biologiska restprodukter från jordbruksproduktionen. Det finns stora möjligheter och bioekonomin kan bli en ny nisch för de gröna näringarna.  Dock behövs det en sammanhållen politisk strategi. Många gamla regler är inte anpassade efter den nya tekniken och riskerar att bromsa investeringar. En nationell handlingsplan efterfrågas och det viskas om att arbetet med en sådan pågår i riksdagskorridorerna. En rad utredningar om energi och angränsande frågor kommer bli klara under 2017 som kan komma att påverka framtagandet av en sådan strategi.

  Den saknade livsmedelsstrategin. Regeringen annonserade stolt våren 2015 att man nu påbörjat arbetet med att ta fram en nationell livsmedelsstrategi, sen tog det stopp. Under 2016 lyckades man fortfarande inte komma avsevärt framåt, och regeringen lägger skulden på oppositionen.

  En livsmedelsstrategi skulle tillsammans med landsbygdskommitténs arbete bli ett tungt argument vid andra politiska beslut i frågor som påverkar livsmedelsproduktion, som vid ny bränsleskatt eller nya regler för upphandling. Här gäller det att politiken lyckas komma vidare under nästa år, och att LRF lyckas driva på ett sådant beslut.

  Regeringen må vara nöjda med att ha fått fram ett betänkande från landsbygdskommittén, men det finns fler viktiga frågor som väntar och som också kommer kräva uppmärksamhet under det här året.

  Till toppen