Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 7 november

  Greenpeace metoder bromsar miljöarbetet

  Greenpeace underkänner inte bara SCAs utan alla skogsägares insatser för skogsmiljön. Det anser ATLs ledarskribent Tord Karlsson.

  När Greenpeace i en protest mot SCAs avverkningar i Norrland blockerar transporterna till och från massafabriken i Östrand väcker de internationell uppmärksamhet men slösar bort allt förtroendekapital.

  Greenpeace vill uppmärksamma det bristande naturvårdsarbetet i skogarna och hävdar att SCA inte sköter sig eftersom trävarorna kommer från värdetrakter.

  Det finns flera problem med detta. SCA är certifierat enligt både PEFC och FSC, de standarder som ska se till att skogsbruket sker på ett hållbart sätt. Det bryr sig Greenpeace inte om eftersom man inte tycker att FSC är tillräckligt strikt.

  Värdetrakter är heller inte ett begrepp som utan vidare kan användas för att användas till att stoppa avverkningar. Man ger ordet en tyngd som det inte är tänkt att ha. Naturvårdsverket, som har myntat begreppet, har aldrig haft denna avsikt. Meningen är snarare att insatser ska göras på delar av ett sådant område, för övrigt kan vanligt skogsbruk pågå.

  En förlängning av Greenpeace resonemang är att en skog som avverkas, planteras, röjs och sköts på alla sätt saknar värde ur naturvårdssynpunkt. Avverkningsstopp över stora områden bygger på idén att om en skog avverkas blir den biologiskt värdelös. Det är inte sant.

  Då är det intressant att läsa ATL. När tidningen nyligen gjorde ett slumpmässigt nedslag i en vanlig produktionsskog tog det två minuter att hitta en rödlistad art. Och det fanns fler. Insikterna om att man hittar rödlistade arter i princip överallt säger mer om var man letar än om skogens beskaffenhet.

  Även ny forskning från Göteborgs universitet visar att insektslivet är mer komplext i produktionsskogen än man tidigare vetat. Det finns alltså stora naturvärden i en skog som brukas och sköts i ett vanligt omlopp från plantering till avverkning.

  En annan aspekt är att Greenpeace underkänner inte bara SCAs utan alla skogsägares insatser för skogsmiljön. För att det ska bli bra krävs samarbete mellan myndigheter och skogsägare, inte att miljöorganisationer piskar upp konfliktstämningar på lösa underlag. Spektakulära aktioner betyder klirr i kassan för Greenpeace men för inte saken framåt.

  Vi har en skogsvårdslag som säger att skogen ska uppfylla både ett miljö- och ett produktionsmål. Om inte Greenpeace och andra organisationer ställer upp på det är naturligtvis deras fria val. Men blockad av industrier är fel sätt att utrycka sin åsikt.

  Med en mer balanserad syn på hur produktionsskogen kan bidra i naturvårdsarbetet och en ödmjukhet inför hur lite vi vet kan vi komma längre.

  LEDARE: Rädda en fortsatt användning av glyfosat

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Läs mer om

  Till toppen