Annons

Foto: Lars Vernersson

Onödigt med förbud mot uppbundna kor

Landshövding Eva Erikssons utredning om en ny djurskyddslag har varit på remiss i ett halvår och synpunkter har i vederbörlig ordning lämnats.

Annons

Mottagandet har varit rätt positivt; dess inriktning mot en mer målstyrd och mindre detaljreglerad lag har välkomnats. Men många höjer också varnande fingrar.

Förslaget om utfasning av mjölkproduktion med uppbundna kor är ett av de mest uppmärksammade. Jordbruksverket föreslås få uppdraget att fastställa en lämplig övergångsperiod. Frågan har som så många andra minst två sidor.

Å ena sidan skulle ett förbud och en kort omställningsperiod snabba på strukturrationaliseringen i mjölkproduktionen. Sverige släpar efter där.

Å andra sidan skulle det innebära att många lägger av i förtid med mjölkproduktion, vilket vore ytterst olyckligt med tanke på att trenden redan är nedåtgående.

Att djurens välfärd i uppbundna lagårdar skulle vara så dålig att ett förbud vore motiverat håller inte. Dessutom är mjölkproduktion i mindre besättningar i mellanbygder den sista kopplingen till verkligheten när svenskt jordbruk ska marknadsföras som i Bregottreklamen.

Slutsatsen är att ett förbud mot uppbundna kor är onödigt. Avvecklingen av små besättningar sköter sig självt redan, och det onödigt fort.

Överhuvudtaget måste konkurrenskraftsfrågan väga tungt när regeringen nu ska besluta om och hur utredningens slutsatser ska omsättas i praktiken.

Alla är överens om att jordbrukets djur ska behandlas väl, men alla måste också vara överens om att den höga svenska nivån på djurskyddet inte har inneburit något lyft för näringen.

Hur villiga konsumenterna, svenska och utländska, är att betala för djuromsorgen framgår till exempel av ett färskt pressmeddelande från Jordbruksverket:

”Den svenska produktionen av griskött har minskat med 17 procent sedan EU-inträdet samtidigt som importen ökat med 332 procent.”

Att i ett sådant läge göra ändringar som ytterligare fördyrar svensk djuruppfödning är oacceptabelt.

Dessutom: lagen är en sak, tillsynen en annan. Det är beträffande tillsynen och den rättsliga processen i de fall djurägaren anses vara klandervärd som de stora insatserna behöver göras i fråga om djurskydd.

Genom att kommentera på ATL.nu så godkänner du våra regler.

Vi uppmanar till livlig debatt på vår sajt. För att hålla en bra nivå på debatten har vi dessa grundregler:

Kommentarer på ATL.nu ska följa svensk lag och god sed.
Håll dig till ämnet.
Visa respekt för övriga debattörer liksom för personer och företeelser som förekommer i artiklarna.
Vi tillåter inga anonyma kommentarer, du måste vara inloggad (läs mer här om hur du loggar in). Underteckna helst inlägg med både för- och efternamn samt gärna bostadsort. Artikelkommentarerna kan komma att publiceras i papperstidningen.
Du får inte utge dig för att vara annan existerande person.

Kommentarerna får inte:
- uppmana till brottslig verksamhet eller annat som strider mot svensk lag.
- innehålla förtal, förolämpningar, grovt språk eller svordomar, hotelser, skvaller, personliga påhopp eller andra trakasserier.
- innehålla våld eller pornografi, hets mot folkgrupp, rasistiska, främlingsfientliga, homofobiska eller sexistiska yttranden eller budskap.
- användas för att sprida datorvirus eller annat som kan skada ATL eller andra.
- innebära intrång i immateriella rättigheter som upphovsrätt eller varumärke.
- innehålla kommersiella budskap och marknadsföring, erbjudanden om pengar eller gåvor.

Vi tillåter inte heller kommentarer om etnisk tillhörighet, kön, sexuell läggning, politisk eller religiös tillhörighet om det inte är relevant. Innehåller kommentaren länkar måste de vara relevanta.

Redaktionen på ATL.nu följer debatten och förbehåller sig rätten att redigera och/eller ta bort olämpliga inlägg. Den som inte respekterar reglerna stängs av. Hittar du ett inlägg som du anser strider mot reglerna kan du påpeka det för redaktionen genom att anmäla inlägget (klicka på "Anmäl" i anslutning till inlägget).

Annons

Senaste nytt

Annons

Tyck till

Det råder stort intresse för solel. Är du på gång att investera i solceller?

kommentera

ATL Play