Gå till innehåll
 • svg_commentsatlicons_arrow-11atlicons_arrowsvg_facebooksvg_linkedinsvg_mailatlicons_menuatlicons_molnigtsvg_playsvg_searchatliconssvg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login atlicons_like

  ledare


  Ta vildsvinsfrågan på allvar

  Ta vildsvinsfrågan på allvar

  ledare 24 mars
  Forskare på SLU har räknat ut att vildsvinsskadorna kostar jordbruket 660 miljoner. Forskarna var överraskade, lantbrukare i vildsvinsområden är det inte.

  Ägarintresset måste representeras bättre

  Ägarintresset måste representeras bättre

  ledare 21 mars
  Regeringen kommer att förse länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer (VFD) med två nya delegater från naturvården och ekoturismen i akt och mening att minska jägarintresset.

  Arlas tyska underskott har pågått alltför länge

  ledare 17 mars
  Trots att Arla framställer sig som mycket kunniga på och vana vid fusioner tycks det ha gått grus i maskineriet i Tyskland, skriver Tord Karlsson.

  Vem står till svars för orimliga beslut?

  Vem står till svars för orimliga beslut?

  ledare 14 mars
  1
  Någon måste kunna hållas ansvarig när regler blir orimliga och enskilda drabbas av överbyråkratisering.

  Redan nu dags att påverka 2020-talets jordbrukspolitik

  Redan nu dags att påverka 2020-talets jordbrukspolitik

  ledare 10 mars
  Den av kommissionen uttryckta viljan är att politiken ska bli enklare, bättre på att hantera risk och mer utformad för att locka unga till branschen.

  Svårt för LRF att vara entreprenör

  Svårt för LRF att vara entreprenör

  ledare 7 mars
  LRF presenterar ett positivt ekonomiskt resultat, bättre än förra årets förlust. Stora städaktioner har gjorts, inte minst inom LRF Media, och fler väntar.

  Nödvändiga nysatsningar på svenskt nötkött

  Nödvändiga nysatsningar på svenskt nötkött

  ledare 3 mars
  Det svenska nötköttet är hett.

  Ljus framtid för ekologisk odling

  Ljus framtid för ekologisk odling

  ledare 28 februari
  I dessa dagar ska man vara ekoodlare. Efterfrågan på ekologiska produkter ökar starkt och priserna följer efter. Kött, ägg och mjölk har lett utvecklingen men nu märks också en markant ökning av efterfrågan på spannmål. Det är nog få konventionella odlare som inte tagit fram miniräknaren.

  Klämd grisproduktion trots svenskt övertag

  Klämd grisproduktion trots svenskt övertag

  ledare 24 februari
  Jordbruksverket har presenterat den Jordbruksekonomiska undersökningen för år 2015, som ger en slutkalkyl över det svenska jordbruket detta år. Den visar att mjölkproduktionen tappade i lönsamhet 2015 jämfört med ett år tidigare medan växtodling och inte minst nötkött- och grisproduktion fick ett lyft jämfört med 2014.

  Tveksamma miljöargument hotar äganderätten

  Tveksamma miljöargument hotar äganderätten

  ledare 21 februari
  3
  I en tid när det förs en allt mer upprörd diskussion om äganderättens status i Sverige, framstår en aktuell dom mot en travtränare som sällsynt lomhörd.

  Stoppa släckningen av kopparnätet

  Stoppa släckningen av kopparnätet

  ledare 17 februari
  2
  Utan kundkontakt blir det inga intäkter. Dessa företag, som står för framtiden på landsbygden, måste få chansen att fungera.

  Prissäkring på mjölk minskar dina risker

  Prissäkring på mjölk minskar dina risker

  ledare 14 februari
  Mönstret i prisrörelserna på mjölk påminner om situationen 2013, strax innan mjölkpriset dök kraftigt. Terminspriserna på EEX-börsen ger samma signaler. Vi kan vara på krönet av en pristopp. Det kan vara läge för mjölkproducenter att fundera på prissäkring.

  Sjukdomsproblem tas inte på allvar

  Sjukdomsproblem tas inte på allvar

  ledare 10 februari
  Vi börjar se konturerna av klimatförändringarnas spår men har ingen aning om vilka konsekvenserna blir.

  Varning för skogstokig juridik

  Varning för skogstokig juridik

  ledare 7 februari
  "Om i princip vem som helst med ett tillräckligt antal vänner på Facebook kan överklaga en avverkning behöver man ingen större fantasi för att gissa vad som kommer att hända".

  Skadlig bankskatt drabbar landsbygden

  Skadlig bankskatt drabbar landsbygden

  ledare 3 februari
  Det nya förslag på bankskatt som regeringen nyligen presenterat är fel utformat och riskerar att slå särskilt hårt mot glesbygden.

  Här krävs både mod och handlingskraft

  Här krävs både mod och handlingskraft

  ledare 31 januari
  Regeringen har sedan tillträdet förtjänstfullt pratat om en strategi för den svenska livsmedelsproduktionen fram till 2030. Problemet med takten i den politiska processen är att 2030 nästan kommer att inträffa innan dimmorna skingras kring vad regeringen egentligen vill med svensk livsmedelsproduktion.

  Skärpt konkurrens kräver mer reklam

  Skärpt konkurrens kräver mer reklam

  ledare 27 januari
  Det är viktigt att synas om man vill sälja.

  Se upp för korruption och rättsröta i affärerna

  Se upp för korruption och rättsröta i affärerna

  ledare 24 januari
  I en serie artiklar har ATL beskrivit problemen med att göra skogsaffärer i Rumänien på ett sätt som tål dagsljus.

  Partierna måste leva upp till strategimålen

  Partierna måste leva upp till strategimålen

  ledare 20 januari
  Äntligen kan vi sluta prata om livsmedelsstrategin som aldrig kommer. Mycket vältajmat presenterades i alla fall de övergripande målen för en strategi på en stor lantbruksdebatt i Skövde med 1 200 deltagare. Målen pekar ut riktningen till 2030.

  Förnyelsebar energi chans för lantbruket

  Förnyelsebar energi chans för lantbruket

  ledare 17 januari
  Jord- och skogsbruk ser ut att bli vinnare på framtidens förnyelsebara energimarknad. Det kanske känns som önsketänkande nu när virkesköparna knappt vill höra talas om de olika energisortimenten.

  ATL PREMIUM - merläsning för dig som är prenumerant

  Till toppen