Gå till innehåll
 • svg_commentsatlicons_arrow-11atlicons_arrowsvg_facebooksvg_linkedinsvg_mailatlicons_menuatlicons_molnigtsvg_playsvg_searchatliconssvg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login atlicons_like

  ledare


  Stoppa övergreppen i djurrättens namn

  Stoppa övergreppen i djurrättens namn

  ledare Igår 05:00
  3
  Hur djuren i lantbruket ska hållas och skötas debatteras ständigt och det finns ett mycket detaljerat regelverk för hur det ska gå till. De flesta ställer upp på det.

  Vem stöttar den uppkopplade gården?

  Vem stöttar den uppkopplade gården?

  ledare 25 april
  Det är dags för nästa stora tekniska revolution inom lantbruket. Ja, på vissa områden är sakernas internet eller den uppkopplade gården redan här. Mätare och sensorer samlar data som till en del stannar i gårdens datorer men också samlas och delas av olika företag.

  Mörkade priser en trist tradition

  Mörkade priser en trist tradition

  ledare 21 april
  Mer transparens och tydlighet och mindre anekdoter och luftpriser önskas i svenskt lantbruk.

  Självförvållat beroende av palmolja

  Självförvållat beroende av palmolja

  ledare 13 april
  Varningar höjs nu för att den kritiserade palmoljan inte bara har dåligt inflytande på miljön utan även utgör en hälsorisk.

  Plöj lagen i stället för vägar

  Plöj lagen i stället för vägar

  ledare 11 april
  1
  Markintrång väcker känslor.

  Lammnäringen missar en fantastisk chans

  ledare 7 april
  En självklar affärsmöjlighet - men inte när det handlar om lammkött i Sverige.

  Prioritera åkermarken högre

  Prioritera åkermarken högre

  ledare 4 april
  Arealen åkermark minskar i hela Sverige när lönsamheten i att driva jordbruk blir sämre. Det är problematiskt av bland annat säkerhetsskäl.

  Osäkerheten om artskyddet är förödande

  Osäkerheten om artskyddet är förödande

  ledare 31 mars
  1
  Bombmurklan och lavskrikan visar att det är hög tid att se över vad som ska skyddas och varför. Framför allt måste det finnas ett rättssäkert system som ersätter intrånget hos markägarna fullt ut.

  Ny upphandlingslag viktigt men otillräckligt steg

  Ny upphandlingslag viktigt men otillräckligt steg

  ledare 28 mars
  Den offentliga upphandlingen är en liten del av livsmedelskonsumtionen i Sverige. Men den är politiskt viktig och en värdefull närmarknad för odlare och uppfödare.

  Ta vildsvinsfrågan på allvar

  Ta vildsvinsfrågan på allvar

  ledare 24 mars
  Forskare på SLU har räknat ut att vildsvinsskadorna kostar jordbruket 660 miljoner. Forskarna var överraskade, lantbrukare i vildsvinsområden är det inte.

  Ägarintresset måste representeras bättre

  Ägarintresset måste representeras bättre

  ledare 21 mars
  Regeringen kommer att förse länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer (VFD) med två nya delegater från naturvården och ekoturismen i akt och mening att minska jägarintresset.

  Arlas tyska underskott har pågått alltför länge

  ledare 17 mars
  Trots att Arla framställer sig som mycket kunniga på och vana vid fusioner tycks det ha gått grus i maskineriet i Tyskland, skriver Tord Karlsson.

  Vem står till svars för orimliga beslut?

  Vem står till svars för orimliga beslut?

  ledare 14 mars
  1
  Någon måste kunna hållas ansvarig när regler blir orimliga och enskilda drabbas av överbyråkratisering.

  Redan nu dags att påverka 2020-talets jordbrukspolitik

  Redan nu dags att påverka 2020-talets jordbrukspolitik

  ledare 10 mars
  Den av kommissionen uttryckta viljan är att politiken ska bli enklare, bättre på att hantera risk och mer utformad för att locka unga till branschen.

  Svårt för LRF att vara entreprenör

  Svårt för LRF att vara entreprenör

  ledare 7 mars
  LRF presenterar ett positivt ekonomiskt resultat, bättre än förra årets förlust. Stora städaktioner har gjorts, inte minst inom LRF Media, och fler väntar.

  Nödvändiga nysatsningar på svenskt nötkött

  Nödvändiga nysatsningar på svenskt nötkött

  ledare 3 mars
  Det svenska nötköttet är hett.

  Ljus framtid för ekologisk odling

  Ljus framtid för ekologisk odling

  ledare 28 februari
  I dessa dagar ska man vara ekoodlare. Efterfrågan på ekologiska produkter ökar starkt och priserna följer efter. Kött, ägg och mjölk har lett utvecklingen men nu märks också en markant ökning av efterfrågan på spannmål. Det är nog få konventionella odlare som inte tagit fram miniräknaren.

  Klämd grisproduktion trots svenskt övertag

  Klämd grisproduktion trots svenskt övertag

  ledare 24 februari
  Jordbruksverket har presenterat den Jordbruksekonomiska undersökningen för år 2015, som ger en slutkalkyl över det svenska jordbruket detta år. Den visar att mjölkproduktionen tappade i lönsamhet 2015 jämfört med ett år tidigare medan växtodling och inte minst nötkött- och grisproduktion fick ett lyft jämfört med 2014.

  Tveksamma miljöargument hotar äganderätten

  Tveksamma miljöargument hotar äganderätten

  ledare 21 februari
  I en tid när det förs en allt mer upprörd diskussion om äganderättens status i Sverige, framstår en aktuell dom mot en travtränare som sällsynt lomhörd.

  Stoppa släckningen av kopparnätet

  Stoppa släckningen av kopparnätet

  ledare 17 februari
  Utan kundkontakt blir det inga intäkter. Dessa företag, som står för framtiden på landsbygden, måste få chansen att fungera.

  ATL PREMIUM - merläsning för dig som är prenumerant

  Till toppen