Gå till innehåll
 • svg_commentsatlicons_arrow-11atlicons_arrowsvg_facebooksvg_linkedinsvg_mailatlicons_menuatlicons_molnigtsvg_playsvg_searchatliconssvg_twitteratlicons_facebook_fatlicons_loginatlicons_like

  ledare


  Ljus framtid för ekologisk odling

  Ljus framtid för ekologisk odling

  ledare Idag 05:00
  I dessa dagar ska man vara ekoodlare. Efterfrågan på ekologiska produkter ökar starkt och priserna följer efter. Kött, ägg och mjölk har lett utvecklingen men nu märks också en markant ökning av efterfrågan på spannmål. Det är nog få konventionella odlare som inte tagit fram miniräknaren.

  Klämd grisproduktion trots svenskt övertag

  Klämd grisproduktion trots svenskt övertag

  ledare 24 februari
  Jordbruksverket har presenterat den Jordbruksekonomiska undersökningen för år 2015, som ger en slutkalkyl över det svenska jordbruket detta år. Den visar att mjölkproduktionen tappade i lönsamhet 2015 jämfört med ett år tidigare medan växtodling och inte minst nötkött- och grisproduktion fick ett lyft jämfört med 2014.

  Tveksamma miljöargument hotar äganderätten

  Tveksamma miljöargument hotar äganderätten

  ledare 21 februari
  3
  I en tid när det förs en allt mer upprörd diskussion om äganderättens status i Sverige, framstår en aktuell dom mot en travtränare som sällsynt lomhörd.

  Stoppa släckningen av kopparnätet

  Stoppa släckningen av kopparnätet

  ledare 17 februari
  2
  Utan kundkontakt blir det inga intäkter. Dessa företag, som står för framtiden på landsbygden, måste få chansen att fungera.

  Prissäkring på mjölk minskar dina risker

  Prissäkring på mjölk minskar dina risker

  ledare 14 februari
  Mönstret i prisrörelserna på mjölk påminner om situationen 2013, strax innan mjölkpriset dök kraftigt. Terminspriserna på EEX-börsen ger samma signaler. Vi kan vara på krönet av en pristopp. Det kan vara läge för mjölkproducenter att fundera på prissäkring.

  Sjukdomsproblem tas inte på allvar

  Sjukdomsproblem tas inte på allvar

  ledare 10 februari
  Vi börjar se konturerna av klimatförändringarnas spår men har ingen aning om vilka konsekvenserna blir.

  Varning för skogstokig juridik

  Varning för skogstokig juridik

  ledare 7 februari
  "Om i princip vem som helst med ett tillräckligt antal vänner på Facebook kan överklaga en avverkning behöver man ingen större fantasi för att gissa vad som kommer att hända".

  Skadlig bankskatt drabbar landsbygden

  Skadlig bankskatt drabbar landsbygden

  ledare 3 februari
  Det nya förslag på bankskatt som regeringen nyligen presenterat är fel utformat och riskerar att slå särskilt hårt mot glesbygden.

  Här krävs både mod och handlingskraft

  Här krävs både mod och handlingskraft

  ledare 31 januari
  Regeringen har sedan tillträdet förtjänstfullt pratat om en strategi för den svenska livsmedelsproduktionen fram till 2030. Problemet med takten i den politiska processen är att 2030 nästan kommer att inträffa innan dimmorna skingras kring vad regeringen egentligen vill med svensk livsmedelsproduktion.

  Skärpt konkurrens kräver mer reklam

  Skärpt konkurrens kräver mer reklam

  ledare 27 januari
  Det är viktigt att synas om man vill sälja.

  Se upp för korruption och rättsröta i affärerna

  Se upp för korruption och rättsröta i affärerna

  ledare 24 januari
  I en serie artiklar har ATL beskrivit problemen med att göra skogsaffärer i Rumänien på ett sätt som tål dagsljus.

  Partierna måste leva upp till strategimålen

  Partierna måste leva upp till strategimålen

  ledare 20 januari
  Äntligen kan vi sluta prata om livsmedelsstrategin som aldrig kommer. Mycket vältajmat presenterades i alla fall de övergripande målen för en strategi på en stor lantbruksdebatt i Skövde med 1 200 deltagare. Målen pekar ut riktningen till 2030.

  Förnyelsebar energi chans för lantbruket

  Förnyelsebar energi chans för lantbruket

  ledare 17 januari
  Jord- och skogsbruk ser ut att bli vinnare på framtidens förnyelsebara energimarknad. Det kanske känns som önsketänkande nu när virkesköparna knappt vill höra talas om de olika energisortimenten.

  Krismedvetandet ökar alltför sakta

  Krismedvetandet ökar alltför sakta

  ledare 13 januari
  Det är bra att beredskapsfrågorna diskuteras. Men det är som om polletten inte har trillat hela vägen ner ännu, det visar inte minst Ygemans tilltro till grannländerna.

  Många hinder kvar för landsbygden

  Många hinder kvar för landsbygden

  ledare 10 januari
  Under 2017 kommer en rad frågor som berör landsbygden och de gröna näringarna avhandlas, frågor värda att bevaka och ta debatten om. Regeringen startar diskussionen med lanseringen av slutbetänkandet från landsbygdskommittén. Det blir en ingång till vad man vill göra politiskt på området den närmaste tiden.

  Varför skenar elnätsavgifterna?

  Varför skenar elnätsavgifterna?

  ledare 22 december 2016
  Elnätsföretagen har vunnit ännu en juridisk strid.

  Vilda djur behöver inte utfordras

  Vilda djur behöver inte utfordras

  ledare 20 december 2016
  Vildsvinen måste hållas i schack. Den nuvarande utvecklingen bådar inte gott.

  Matförsörjningen kräver krisplanering

  Matförsörjningen kräver krisplanering

  ledare 16 december 2016
  Det svenska lantbruket är sårbart. I händelse av avspärrning en längre tid skulle vi få problem med livsmedelsproduktionen. Den politiska och militära utvecklingen i vårt närområde oroar. Det går inte lägre att vifta bort en militär konflikt som skulle kunna påverka varuflödet till Sverige.

  Stötande höjningar av nätavgifterna

  Stötande höjningar av nätavgifterna

  ledare 13 december 2016
  Regering och riksdag måste sätta stopp för elnätföretagens ständiga höjningar av nätavgifterna. Det är uppenbart att nuvarande regelverk inte är tillräckligt kraftfullt.

  Minska lantbrukets regelbörda

  Minska lantbrukets regelbörda

  ledare 8 december 2016
  Jordbruksstöden måste förenklas rejält. Inte bara för att spara pengar på byråkrati utan för att göra reglerna praktiskt tillämpbara.

  ATL PREMIUM - merläsning för dig som är prenumerant

  Till toppen