Gå till innehåll
svg_commentsatlicons_arrow-11atlicons_arrowsvg_facebooksvg_linkedinatliconssvg_mailatlicons_menuatlicons_molnigtsvg_playsvg_searchatliconssvg_twitteratlicons_facebook_f

ledare


Förnyelsebar energi chans för lantbruket

Förnyelsebar energi chans för lantbruket

ledare 17 januari
Jord- och skogsbruk ser ut att bli vinnare på framtidens förnyelsebara energimarknad. Det kanske känns som önsketänkande nu när virkesköparna knappt vill höra talas om de olika energisortimenten.

Krismedvetandet ökar alltför sakta

Krismedvetandet ökar alltför sakta

ledare 13 januari
Det är bra att beredskapsfrågorna diskuteras. Men det är som om polletten inte har trillat hela vägen ner ännu, det visar inte minst Ygemans tilltro till grannländerna.

Många hinder kvar för landsbygden

Många hinder kvar för landsbygden

ledare 10 januari
Under 2017 kommer en rad frågor som berör landsbygden och de gröna näringarna avhandlas, frågor värda att bevaka och ta debatten om. Regeringen startar diskussionen med lanseringen av slutbetänkandet från landsbygdskommittén. Det blir en ingång till vad man vill göra politiskt på området den närmaste tiden.

Varför skenar elnätsavgifterna?

Varför skenar elnätsavgifterna?

ledare 22 december 2016
Elnätsföretagen har vunnit ännu en juridisk strid.

Vilda djur behöver inte utfordras

Vilda djur behöver inte utfordras

ledare 20 december 2016
Vildsvinen måste hållas i schack. Den nuvarande utvecklingen bådar inte gott.

Matförsörjningen kräver krisplanering

Matförsörjningen kräver krisplanering

ledare 16 december 2016
1
Det svenska lantbruket är sårbart. I händelse av avspärrning en längre tid skulle vi få problem med livsmedelsproduktionen. Den politiska och militära utvecklingen i vårt närområde oroar. Det går inte lägre att vifta bort en militär konflikt som skulle kunna påverka varuflödet till Sverige.

Stötande höjningar av nätavgifterna

Stötande höjningar av nätavgifterna

ledare 13 december 2016
2
Regering och riksdag måste sätta stopp för elnätföretagens ständiga höjningar av nätavgifterna. Det är uppenbart att nuvarande regelverk inte är tillräckligt kraftfullt.

Minska lantbrukets regelbörda

Minska lantbrukets regelbörda

ledare 8 december 2016
Jordbruksstöden måste förenklas rejält. Inte bara för att spara pengar på byråkrati utan för att göra reglerna praktiskt tillämpbara.

Hög tid att försvara konkurrenskraften

Hög tid att försvara konkurrenskraften

ledare 6 december 2016
Den svenska handelsbalansen ligger på minus för 2016, det är en oroande utveckling som måste motas med en översyn av vår konkurrenskraft på den globala marknaden.

Vi kommer att få fler utbrott i framtiden

Vi kommer att få fler utbrott i framtiden

ledare 2 december 2016
Fågelinfluensavirus som muterar och smittar människor är en allvarlig risk som motiverar dramatiska åtgärder för att begränsa smittspridningen.

EU måste gå från ord till handling

EU måste gå från ord till handling

ledare 29 november 2016
Oförsiktig användning av antibiotika är ett stort hot mot både djurs och människors hälsa.

Bygg fler bostäder i trä

Bygg fler bostäder i trä

ledare 25 november 2016
Trähusen har framtiden för sig. Sverige står inför ett nybyggnadsprogram vars like vi inte har skådat sedan miljonprogrammets dagar på 1960- och 1970-talen.

Sverige borde bygga fler bostäder i trä

Sverige borde bygga fler bostäder i trä

ledare 25 november 2016
Trähusen har framtiden för sig. Sverige står inför ett nybyggnadsprogram vars like vi inte har skådat sedan miljonprogrammets dagar på 1960- och 1970-talen.

Alla länder i EU ska följa reglerna

Alla länder i EU ska följa reglerna

ledare 22 november 2016
Djurvälfärden ska hålla en hög standard inom hela EU. Enskilda medlemsländer ska inte tillåtas fuska med införandet av regler som gällt inom unionen sedan år 2007.

Ledare: Dags att avgå Leif Denneberg

Ledare: Dags att avgå Leif Denneberg

ledare 18 november 2016
Att högsta förvaltande myndigheter räknar fel på 300 miljoner kronor måste få konsekvenser, skriver ATL:s ledarskribent Tord Karlsson.

Regeringen duckar om äganderätten

Regeringen duckar om äganderätten

ledare 15 november 2016
Debatten som skog, äganderätt och förhållandet mellan privatpersoner och staten har blivit alltmer kritisk sedan den nya regeringen tillträdde.

Misstro drabbar jordbrukets krisberedskap

Misstro drabbar jordbrukets krisberedskap

ledare 11 november 2016
Det är ingen nyhet att vi ligger illa om krisen kommer. Vi sövdes till ro av Berlinmurens fall och ett tryggt EU-medlemskap. Beredskapslagren såldes ut.

Lämna den småskaliga kraften i fred

Lämna den småskaliga kraften i fred

ledare 8 november 2016
Det är en svårbegriplig värld. I den energiöverenskommelse som slöts mellan fem av riksdagspartierna fick vattenkraften en puff i rätt riktning bland annat förslag om en sänkning av fastighetskatten till 0,5 procent precis som för andra elproduktionsanläggningar.

Ny meny i uppvärmningens spår

Ny meny i uppvärmningens spår

ledare 4 november 2016
Vi blir allt mer påminda om klimatförändringen. I stort sett varje år är varmare än det föregående och rekorden slås. Extremväder som stormar, torka och översvämningar blir allt vanligare.

Frihandeln gynnar lantbruket i längden

Frihandeln gynnar lantbruket i längden

ledare 1 november 2016
Frihandelsavtal som det nu aktuella CETA-avtalet mellan EU och Kanada visar hur viktigt jordbruket och livsmedelsindustrin är i handeln mellan länder.

Till toppen