Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  ❯ Lantbruk 10 februari 2016

  Vargjakten tar slut innan den hunnit börja

  På måndag i nästa vecka tar licensjakten på varg i Värmland och Örebro slut – innan den ens hunnit börja. Nu framförs krav på att förlänga jakttiden.

  Arkivbild. Vargen på bilden har ingenting med händelsen att göra.
  Arkivbild. Vargen på bilden har ingenting med händelsen att göra.

  Sedan frågan om licensjakt på varg återigen hamnade i domstolarna har det sett olika ut beroende på var i landet man befunnit sig.

  Förvaltningsrätten i Sundsvall valde att inte inhibera jakten i Dalarna och Gävleborg vilket ledde till att alla tilldelade vargar utom en i Lövsjöreviret kunde fällas. Jakten avbröts sedan länsstyrelsen bedömt att reviret var tomt.

  Väntan i Värmland och Örebro

  I Uppsala inhiberade domstolen jaktstarten i Västmanland för att sedan upphäva jaktbeslutet om sex vargar helt och hållet.

  I Värmland och Örebro går man fortfarande i väntans tider. Förvaltningsrätten i Karlstad inhiberade jaktstarten men har fortfarande inte kommit med en slutlig dom. Domstolen har inte heller gått ut med när en sådan dom senast kan väntas.  – Det känns lite uppgivet. Det kvittar tydligen vad vi säger i den regionala förvaltningen när vi blir överkörda av både Naturvårdsverket och domstolar. Förtroendet för svenska myndigheter naggas onekligen i kanten, säger Erik Forsberg, regionstyrelseledamot med ansvar för viltfrågor i LRF Värmland.

  Begär utökad tid

  Jakttiden löper ut måndagen den 15 februari. Därför har såväl Svenska Jägareförbundet som länsstyrelserna i Värmland och Örebro begärt att Naturvårdsverket utökar tiden.

  Länsstyrelserna anser att jakten till att börja med ska förlängas med en vecka. Om alfatiken då är skjuten kan jakten fortsätta till och med slutet av mars.

  – I annat fall finns en etisk aspekt om alfahanen fälls samtidigt som tiken blir dräktig och lämnas ensam med sina ungar. Vi vill inte se att valpar svälter ihjäl vilken är den etik som gäller i all jakt, säger Maria Falkevik, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen Värmland.

  Omfattar 32 vargar

  Jägareförbundet anser att den risken är försvinnande liten eftersom man i alla tidigare fall med ett enda undantag har lyckats skjuta av hela reviret. Förbundet vill därför se jakt utan restriktioner fram till den 31 mars.

  Licensjakten omfattar 26 vargar i Värmland och 6 i Örebro. Eftersom den beräknade förökningen enbart i Värmland ligger på 40–50 individer finns det hos LRF ringa förståelse för varför inte jakten kan starta.

  – Oron är störst i norra Värmland. Eftersom älgstammen minskar ökar risken för fler angrepp på tamdjur, konstaterar Erik Forsberg.

  "Jobbar i motvind"

  Det räcker inte heller med att förvaltningsrätten ger klartecken för jakten. Man behöver även ha nysnö för att kunna spåra sedan det tidigare snötäcket i stora delar av länet smält bort.

  – Om jakten inte blir av gagnar det varken vargen eller de som berörs av den. Just nu jobbar vi i motvind beträffande förtroendet för förvaltningen, menar Maria Falkevik.

  Till toppen