Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 11 juli 2012

  Testar flygaska mot övergödning

  Renad flygaska från biobränsleanläggningar ska testas som ny metod mot övergödning i Östersjön. Askan från biogasanläggningar ska blandas i tre skånska åar i försök för att samla upp fosfor innan det rinner ut i havet.

  Askan binder fosforn till klumpar som samlas in och blir gödsel på åkrar.

  – Askan fungerar som ett slags klister som binder ihop de små partiklarna till klumpar som vi samlar ihop och sedan för tillbaka till åkermarken, säger naturvårdsingenjör Tuve Lundström i ett pressmeddelande.

  En överenskommelse mellan länderna runt Östersjön är att halterna av kväve och fosfor ska halveras mellan 2006 och 2016. Den nya metoden kan vara en åtgärd som kan fungera, hoppas styrgruppen bakom projektet.

  Halvera utsläppen

  Testerna genomförs i tre skånska vattendrag där man hoppas kunna halvera utsläppen av fosfor till Östersjön.

  Flygaska är en restprodukt när man renar röken från värmeverk. Askan som används i vattendragen ska vara renad så att den inte innehåller tungmetaller.

  Projektet som är ett samarbete mellan kommunerna Kristianstad och Hässleholm, universiteten i Halmstad och Lindköping samt länsstyrelsen i Skåne har fått 2 250 000 kronor i bidrag av Havs- och vattenmyndigheten.

  Till toppen