Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  ❯ Lantbruk 9 september 2011

  Stora variationer vid besprutning

  Mer än 90 procent av den totala arealen för trädgårdsgrödorna lök, morot, äpple och jordgubbe behandlades med någon form av växtskyddsmedel under 2010. För åkerarealen var motsvarande siffra 47 procent, enligt statistik från Jordbruksverket.

  Besprutning. Hälften av åkermarken behandlades med växtskyddsmedel 2010. Det var på samma nivå som 2006. De regionala skillnaderna var stora.
  Besprutning. Hälften av åkermarken behandlades med växtskyddsmedel 2010. Det var på samma nivå som 2006. De regionala skillnaderna var stora.

  Totalt användes drygt 850 ton aktiv substans växtskyddsmedel under fjolåret. Ogräsmedel stod för cirka 75 procent av den totala mängden.

  Knappt hälften användes i spannmål. Räknat per hektar var användningen störst i sockerbetor.

  Svampmedel användes på cirka 20 procent av åkermarken och utgjorde en lika stor andel av den totala mängden växtskyddsmedel.

  Potatis den gröda som hade den högsta användningen av svampmedel per hektar, skriver Jordbruksverket i en statistisk sammanställning.

  Jordgubbar och äpplen  Jordgubbar och äpplen behandlas mest av de fyra trädgårdsgrödorna, främst till följd av stor användning av svampmedel.

  Andelen besprutad åkerareal låg under 2010 på samma nivå som 2006, då den senaste undersökningen genomfördes.

  Utöver växtskyddsmedel i växande gröda förbrukades knappt 400 ton glyfosat, ett ogräsmedel som bland annat används till att döda all växtlighet på åkermark efter skörd.

  Jordbruksverket noterar också att besprutningen har blivit säkrare. Andelen jordbrukare som fyller sprutan på gårdsplanen, där risk för läckage till omgivande mark och vatten är stor, blir allt mindre.

  Sprutorna har också blivit modernare och bättre utrustade.

  Till toppen