Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 6 oktober 2011

  Slakt utan bedövning fortsatt omärkt

  Märkning av kött som slaktats utan bedövning finns inte med i EU-lagstiftningen om livsmedelsinformation.

  EU-parlamentarikernas krav på märkning av kött som slaktats utan att djuren bedövats vann inte gehör hos medlemsländerna i rådet.

  Parterna är överens om en ny förordning om livsmedelsinformation och i den ingår inte något sådant villkor. I stället ska ämnet behandlas som en del av unionens framtida strategi för djurvälfärd. EU-kommissionen håller på att ta fram riktlinjer för hur undantag från kravet på bedövning ska hanteras.

  Effektivare

  EU:s lagstiftning förbjuder att djur avlivas utan bedövning, utom när det görs av religiösa skäl, som i judisk kosherslakt och vissa typer av muslimsk halalslakt.

  Enligt uppgifter från EU-kommissionen har undantaget i en del länder utnyttjats i en grad som inte motsvarar efterfrågan på religiöst slaktat kött. Anledningen skulle vara att det är effektivare för slakterierna att slakta alla djur på samma sätt.

  Komma åt problem

  I Frankrike, där mer än en tredjedel av nötkreaturen slaktas utan bedövning, förbereds nationell lagstiftning för att komma åt problemet. Slakterier som vill slakta obedövat måste ha ett system som gör att de inte utsätter fler djur för det än vad som krävs för att möta en specifik beställning.

  Inga undantag

  I Sverige ges inga undantag från kravet på bedövning vid slakt.

  Att färskt kött från gris, lamm och fågel inom tre år måste märkas med ursprungsland kunde parlamentet och rådet däremot enas om.

  Ursprungskrav

  I förordningen ingår också att EU-kommissionen ska undersöka möjligheterna att sätta ursprungskrav på bland annat kött från andra djur än de som redan omfattas av lagstiftningen, mjölk, mejeriprodukter, kött och mjölk som ingredienser, och råvaror som står för mer än hälften av innehållet i ett livsmedel.

  I dag gäller kravet på ursprungsmärkning färskt nötkött, grönsaker, frukt, honung och olivolja.

  Till toppen