Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 5 december

  Så stor yta täcker granens barr

  Har du någonsin funderat på hur stor yta barren på en vanlig gran motsvarar? Nu finns svaret.

  Det finns ett direkt samband mellan ett träds lövarea och dess tillväxt. På lövträd är ytan enklare att beräkna eftersom löven är tvådimensionella. På ett barrträd däremot är det extra klurigt när barren är tredimensionella.

  Nu har doktoranden Martin Goude på Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap vid SLU gjort det. Svaret: en ung gran med en brösthöjdsdiameter på 11 centimeter har normalt en barryta på 90 kvadratmeter, det vill säga ungefär som en trerumslägenhet.

  Torkad och rensad

  Arbetet har gjorts genom att delar från nio tallar och nio granar från olika ställen i landet har samlats in, torkats och rensats på barr. Efter det har 100 barr från varje träd valts ut. Genom att sänka ner dem i vatten och se hur mycket vätska de tränger undan har det sedan gått att räkna om värdena och få ut ytan.

  Om ett träd har dubbelt så stor barrarea som ett annat träd växer det i princip dubbelt så fort, eftersom barren fungerar som solfångare och ger kraft åt trädet. Mängden barr står i sin tur i relation till hur kväverik mark trädet växer på. Barrmängden ger därför en god indikation på hur skogen mår.

  Även för stående skog

  Nu funderar Martin Goude på hur det med modern teknik på ett snabbt och enkelt sätt ska gå att beräkna barrtätheten på stående skog.

  Genom att avgöra hur mycket ljus skogen kan absorbera skulle tekniken kunna gå att använda för att beräkna den framtida tillväxten på ett mera exakt sätt än dagens metoder, och att exempelvis skapa gallringsmallar.

  LÄS OCKSÅ: ”Stadsbor förstår inte hur skogsbruk fungerar”LÄS OCKSÅ: Kraftig prisuppgång på skog i stadsnära områdenLÄS OCKSÅ: Youtuber ska fixa återväxten för SödraLÄS OCKSÅ: Kotten som ändrade historien

  Till toppen