Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag

  Risk att blåtunga blåser in över kanalen

  Brittiska bönder varnas för att virussjukdomen blåtunga kan spridas till landet från Frankrike. Bönderna uppmanas att kontakta veterinärer för att diskutera vaccinering av kor och får.

   Blåtunga upptäcktes i Sverige 2008. Efter en intensiv vaccineringskampanj förklarades Sverige fritt från smitta 2010. Nu hotar smittan brittiska djur.
  Blåtunga upptäcktes i Sverige 2008. Efter en intensiv vaccineringskampanj förklarades Sverige fritt från smitta 2010. Nu hotar smittan brittiska djur. FOTO: Kerstin Davidson

  Sedan hösten 2015 pågår ett utbrott av sjukdomen blåtunga i Frankrike. I september förra året bedömde det brittiska jordbruksdepartementet att det var 80 procents risk att sjukdomen skulle spridas till Storbritannien genom att insekter som bär på smittan blåste över Engelska kanalen. Men smittan nådde aldrig de brittiska öarna.

  Britter varnar för blåtunga

  Nu varnar dock det brittiska jordbruksdepartementet för att risken ökar igen när temperaturerna stiger och smittade insekter kan nå den engelska kusten, skriver Farmers weekly. Brittiska lantbrukare uppmanas att kontakta sina veterinärer för att diskutera möjligheten att vaccinera sina djur mot blåtunga i förebyggande syfte.

  Britterna följer noga situationen i Frankrike. Franska myndigheter rapporterade 406 nya fall av blåtunga i december 2016, medan 154 nya fall bekräftades i januari 2017.

  Svidknott sprider smitta

  Blåtunga smittar via vissa arter av svidknott. Svidknotten kan inte flyga så långt på egen hand, men de kan blåsa långa sträckor med vinden. Blåtunga kan också spridas genom att smittade djur flyttas till ett område där det finns svidknott som sedan i sin tur sprider sjukdomen vidare.  Blåtunga upptäcktes i Sverige första gången 2008. Efter ett intensivt vaccineringsarbete förklarades Sverige fritt från blåtunga 2010. Blåtunga kan inte drabba människor.

  Till toppen