Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 12 oktober

  Mer tång – mindre metan

  Odlad tång kan avkasta 15-25 ton torrsubstans per hektar och bli ett bra kreatursfoder, hävdar danska forskare. Tång innehåller dessutom ämnen som minskar idisslarnas utsläpp av metangaser.

   Tång från stränderna har historisk tagits tillvara som foder, men odling av tång är en sentida företeelse på våra breddgrader.
  Tång från stränderna har historisk tagits tillvara som foder, men odling av tång är en sentida företeelse på våra breddgrader.

  Om djurfodret produceras i havet kan en större del av landarealen användas för att odla grödor för humankonsumtion. Det är en av poängerna med att testa vattenbruk för att producera kreatursfoder.

  En annan fördel är att flera tångarter innehåller bioaktiva ämnen som påverkar idisslarnas utsläpp av den högpotenta växthusgasen metan.

  Vid en utfodringskonferens hos danska rådgivningsorganisationen Seges presenterade professor Mette Olaf Nielsen, vid Institutionen för Veterinær- og Husdyrsvidenskap på Köpenhamns universitet, det aktuella forskningsläget.

  LÄS OCKSÅ: Vagnarna som får dras i 50

  I ett danskt försök har man tillsatt existerande tångprodukter till majsensilage respektive betmassa i utfodringsförsök. Resultatet blev att metangasbildningen minskade med mellan 11 och 30 procent utan att fodersmältningen i övrigt påverkades. Exakt vilka ämnen i tångprodukterna som påverkar metangasproduktionen vet inte forskarna ännu.

  Mindre metan

  Det forskas på tång på fler håll i världen. I Australien testade forskarna en specifik tångart i ett in vitroförsök, som simulerade miljön i våmmen, och kunde med tångens hjälp helt stoppa metanproduktionen.

  Historiskt har tång som sköljts upp på stränderna tagits tillvara som foder, men odling av tång är en sentida företeelse på våra breddgrader. Nya odlingsmetoder har utvecklats de senaste decennierna och den syrerika havsmiljön i Nordatlanten lämpar sig väl för odling.

  Flera sorter

  Det finns flera arter att välja mellan. De mest lättodlade, brunalgerna, har proteinhalter runt 15 procent. Andra arter med proteinhalter upp till 50 procent har visat sig mer svårodlade.

  LÄS OCKSÅ: Fyller tunnan på en minut

  Mycket återstår att ta reda på om vad tång egentligen innehåller och olika arter skiljer sig åt. Känt är att tång inte innehåller lignin eller vanlig stärkelse, men däremot andra komplexa kolhydrater som saknas i landbaserade växter.

  Fettinnehållet är lågt, men består till stor del av fleromättade fettsyror. Tången filtrerar vattnet på näringsämnen. Mineralinnehållet är högt men det innebär också att den innehåller tungmetaller.

  Ekologiskt foder

  Tång kan användas som foder i ekologiska besättningar påpekar forskarna.

  – Det finns en stor potential att producera vegetabilisk biomassa till havs. Om marina fodermedel vinner insteg i kreatursutfodringen så minskar konkurrensen dramatiskt mellan kreatur och människa om åkern ska användas till foder eller till livsmedel, säger Mette Olaf Nielsen i konferensdokumentationen.

  LÄS OCKSÅ: Smittsam sjuka i ridhus – 78 hästar i karantänPREMIUM: Så är det att köra traktor i 50 km/h LÄS OCKSÅ: Halmkris i norrPREMIUM: Hon är först med att odla alger i Europa

  Läs mer om

  Till toppen