Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag

  Markanvändning påverkar brandrisk

  Arealen av bränd mark runt om i världen har minskat med nästan en fjärdedel, visar en ny studie i Science. Men människans markanvändning påverkar också brandrisken.

   En ny studie visar att skogsbränderna blir färre i världen, både till antalet och till storleken.
  En ny studie visar att skogsbränderna blir färre i världen, både till antalet och till storleken. FOTO: Per Groth

  Forskare har analyserat satellitbilder tagna under perioden 1998–2015 och de har kunnat konstatera att arealen med bränd mark minskar på flera håll i världen. De största minskningarna har skett i Sydamerika och Afrika, men även på Asiens stäppmarker har siffrorna gått ned. Bränderna är både mindre ytmässigt sett och färre nu jämfört med i slutet av 1990-talet, rapporterar Vetenskapsradion.

  Jordbruksmark skyddar

  Orsaken till minskningen tros framför allt vara att arealen skog har minskat till förmån för jordbruksmark. På så sätt bidrar jordbruksmarken till att skapa naturliga korridorer som minskar riskerna för att en skogsbrand sprids. Forskarna tror också att man i dag har blivit bättre på att skydda infrastruktur, värdefulla odlingar och förebygga bränder.

  Ett undantag till den här trenden är Portugal, som nyligen har drabbats av kraftiga skogsbränder och där bränder är ett årligt återkommande fenomen. I Portugal har skogsbruket ökat och betesmarken minskat.

  Enligt ABC News inträffade fler skogsbränder i Portugal under perioden 1993–2013 än i Spanien, Frankrike, Italien och Grekland, trots att Portugal är ett mindre land.

  Skogsbruket satsar på brandfarlig trädsort  Orsaken till att det brinner så ofta är bland annat att Portugal som ligger vid Atlantkusten har blåsigt väder och temperaturen under sommarmånaden kan närma sig 40 grader. Det växer gott om tall och den portugisiska skogsbranschen har satsat kraftigt på eukalyptusträd. Just eukalyptusen brinner bra och en studie gjord av portugisiska myndigheter visar att de flesta skogsbränder mellan 2003 och 2013 har startats medvetet, genom olyckshändelser eller av försumlighet.

  Cathelijne Stoof, professor vid det nederländska Wageningens Universitet, säger till ABC News att Portugals problem med skogsbränder beror på avfolkningen på landsbygden, som lämnar färre personer kvar som kan sköta jordbruks- och skogsmark. Landet har också övergått från svalare och fuktigare ekskogar till att driva skogsbruk som satsar på de kommersiellt mer framgångsrika men mer brandfarliga trädsorterna tall och eukalyptus.

  ”Portugal behöver hantera den brandfarliga undervegetationen i landskapet, buskar, ris och liknande behöver tas bort eller röjas undan för att hindra att skogsbränder sprids, och för att lyckas med detta så måste markägarna involveras”, säger hon.

  Människans markanvändning påverkar

  Det är alltså inte bara klimathotet utan även människans markanvändning som kan påverka risken för skogsbränder.

  ”En studie som den här visar att människans markanvändning också påverkar i mycket hög grad. Kanske är det så at vi övertolkar risken för skogsbränder om vi bara tar hänsyn till klimatförändringar i våra modeller, och inte hur vi människor faktiskt beter oss”, säger Johan Sjöström, skogsbrandforskare vid forskningsinstitutet RISE till Vetenskapsradion.

  Kommentarer

  Genom att kommentera på ATL.nu så godkänner du våra regler.

  Till toppen