Gå till innehåll
 • svg_commentsatlicons_arrow-11atlicons_arrowsvg_facebooksvg_linkedinsvg_mailatlicons_menuatlicons_molnigtsvg_playsvg_searchatliconssvg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login atlicons_like
  ❯ Skog 17 april 2016

  MacTrac i en egen klass

  Redskapsbäraren MacTrac fungerar både som miniskotare och minilastare.

  Hans och Kristina Lillpers använder MacTracen både i skogen, i vedhanteringen och i snöröjningen. Den lastar mer än andra miniskotare och är längst i klassen.

  Till toppen