Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 1 december 2012

  Ljus framtid för SLU-utbildade

  Arbetsmarknaden ser ljus ut för de som läser SLU-utbildningar som agronom och lantmästare. Särskilt positivt verkar det vara för trädgårdsutbildade.

  I Saco:s nya rapport Framtidsutsikter verkar möjligheterna att få jobb för de som läser på många av SLU:s utbildningar vara goda.

  Liten konkurrens

  Mycket goda framtidsutsikter finns det för de som utbildar sig till naturvetare inom trädgård och landskap. Inom fem år kommer det att vara liten konkurrens om jobben.

  Det beror främst på att man kan förvänta sig stora pensionsavgångar i branschen och ökade kompetensbehov på grund av helt nya krav på planering, uppföljning, kvalitet och kostnadseffektivitet.

  Hortonom

  Inom den här yrkeskategorin ger SLU framför allt utbildningarna hortonom, landskapsarkitekt, landskapsingenjör och trädgårdsingenjör.

  Och fortsatt goda framtidsutsikter är det för utbildningar som agronom, jägmästare, lantmästare, miljö- och hälsoskyddsinspektör, miljövetare, naturvetare inom lantbruk, naturvetare inom life science, naturvetare inom miljö, naturvetare inom skog samt skogsmästare. Inom dessa områden är det ungefär lika många utbildade som det finns arbeten.

  Men Saco bedömer att det kommer att vara stor konkurrens inom veterinäryrket om fem år.

  Till toppen