Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  ❯ Lantbruk 7 februari

  Lägre kostnad för småskalig biogas

  Regeringen har antagit ny miljöprövningsförordning som innebär att många gårdsbaserade biogasanläggningar nu slipper tillståndsplikt. Det medför kraftigt minskade kostnader för ansökan och tillsyn.

  FOTO: Ann Lind n

  Gränsen för tillståndsplikt har höjts från 900 MWh till 3000 MWh biogas per år, vilket innebär att många mindre anläggningar går från tillståndsplikt till anmälningsplikt.

  De mindre gasanläggningar får nu minskade kostnader för tillsyn. För de tillståndspliktiga anläggningarna är avgiften 15 450 kronor om Länsstyrelsen sköter tillsynen och 5 400 kronor om kommunen sköter tillsynen. De anläggningar som producerar under 3000 MWh, men väljer att behålla sitt tillstånd, är Länsstyrelsens avgift för tillsyn 1500 kronor enligt Hushållningssällskapet.

  Höjningen av produktionsgränsen var efterlängtad och frågan har utretts under flera år, men Hushållningssällskapet tycker att gränsen kunde vara ännu högre för att främja gårdarnas biogastillverkning.

  “Det är ett steg i rätt riktning för att främja och öka den gårdsbaserade produktionen av biogas” säger Sara Bergström Nilsson rådgivare på Hushållningssällskapet Halland, i ett pressmeddelande.  Till toppen