Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 3 november 2015

  Jordbruksverkets beräkningar för bredband underskattade

  Sverige satsar nu 3,7 miljarder kronor på utbyggnad av bredband på landsbygden men ATL har fått information av landets länsstyrelser som visar att Jordbruksverket kraftigt underskattat byggkostnaderna.

  Se bifogad pdf för uträkningen län för län.
  Se bifogad pdf för uträkningen län för län.

  Enligt Jordbruksverkets beräkning räcker 3,7 miljarder kronor för att ansluta 148 000 hushåll på landsbygden. Beräkningen har gjorts enligt EU-kommissionens redovisningskrav.

  Men enligt den information ATL nu fått från landets länsstyrelser räcker miljarderna bara för att ansluta cirka 100 000 fiberanslutningar eller till och med färre.

  Jordbruksverket beräknar att byggkostnaden för en fibernätanslutning i genomsnitt ska vara 27 750 kronor i hela landet.

  Dramatiskt högre

  Den information som ATL fått från länsstyrelserna visar att kostnaden i verkligheten blir dramatiskt högre.

  För 13 län med huvuddelen av Sveriges landsbygdsbefolkning är den genomsnittliga byggkostnaden mellan 40 000 kronor och 100 000 kronor per fiberanslutning.

  Det är bara tre län som redovisar en byggkostnad under 27 750 kronor. Det är Västra Götalands län, Örebro län och Södermanlands län.

  Fem miljarder kronor

  Länsstyrelserna har nu fått in över 600 projektansökningar för drygt fem miljarder kronor och i varje ansökan måste den sökande bland annat ange kostnaden för att bygga det lokala byanätet och hur många hushåll som genom projektet får bredband.

  ATL publicerar nu de viktiga nyckeltalen, uppdaterade till och med 19 oktober.

  – Jordbruksverket har gjort en uppskattning utifrån historiska kostnader, alltså från gamla landsbygdsprogrammet, för hur mycket pengarna kommer att räcka till. Det vi får göra är kanske att justera ned vårt mål, för det är ju målet som i sådana fall är fel. Vi kan ju inte påverka och få mer pengar, mer pengar är en fråga för regeringen, säger projektledare Helena Ingvarsson vid Jordbruksverket.

  "Så bra som vi kunde"

  – Jordbruksverket har gjort en så bra beräkning som vi kunde utifrån det materialet vi hade tillgång till och en sådan uppskattning kan ju naturligtvis bli fel, säger Ingvarsson.

  Skulle det kunna vara så att länsstyrelserna sitter med ansökningar som innehåller fel i stor skala som de inte har upptäckt? Finns kostnader angivna som egentligen inte är bidragsberättigade? Skulle det kunna förklara saken?

  – Nej det tror jag inte. Jag tror att de svar du fått ger en ganska bra bild av läget, säger Ingvarsson.

  Inga större felkällor

  Länsstyrelsen Västra Götaland har fått in 147 projektansökningar, mest av alla.

  – Jag tror inte det finns större felkällor, säger Monica Ek Remmert vid Länsstyrelsen.

  Jordbruksverket har fastställt en budgetram för varje län och för 12 län är det redan klart att budgeten är för liten, mer pengar behövs.

  I till exempel Jönköpings län finns ansökningar för 460 miljoner kronor men budgetramen är 152 miljoner kronor. I sju län är intresset lägre. I Örebro finns idag ansökningar för bara 15 procent av budgetramen.

  – Länsstyrelserna jobbar på olika sätt. En del har varit väldigt offensiva och en del län har legat väldigt lågt. Men alla län signalerar att de kommer att utnyttja sina beviljade budgetramar, säger Helena Ingvarsson.

   

  LÄS MER: Här saknas 724 miljoner

  Om statistiken

  Varje projektansökan ska innehålla uppgift om antalet hushåll som genom projektet ska få bredband. Därför är det en säker uppgift från länsstyrelserna. Men samma ansökan kan också innehålla kostnader för fiberanslutningar av företag och fritidshus. Staten ger bidrag även till dessa. Men länsstyrelserna begär inte in uppgifter om antalet fiberanslutna företag och fritidshus. Efter kontakt med länsstyrelserna har ATL tagit med uppgift om ett beräknat antal fiberanslutna företag och fritidshus för de flesta länen. Detta blir mest rättvisande.

  För de flesta länen används en fördelningsnyckel med 80 procent fastboende, 10 procent företag och 10 procent fritidshus för att räkna fram antalet fiberanslutningar per län.

  Till toppen