Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 14 november

  Högre utbildning bland yngre lantbrukare

  Ny statistik från Jordbruksverket visar att utbildningsgraden ökar inom gröna näringar. Nästan hälften av driftsledarna under 45 år har minst gymnasieutbildning.

  FOTO: Mostphotos

  Samtidigt som marknaden skriker efter utbildad personal, och naturbruksskolorna har svårt att rekrytera till lantbruksutbildningarna, visar Jordbruksverkets senaste statistik att yngre lantbrukare har högre lantbruksinriktad utbildningsgrad än tidigare generationer.

  – Den här frågan har vi haft med i tre års tid och sammanlagt har vi svar från ungefär tio år, säger Ylva Olsson på Jordbruksverket.

  Nästan hälften av lantbrukets driftsledare under 45 år, har minst en tvåårig gymnasieutbildning i bagaget och 20 procent av dem har en tvåårig högskoleutbildning eller mer. Bland driftsledare som är över 64 år, har nästan hälften endast praktisk lantbrukserfarenhet. I de äldre åldersgrupperna, över 45 år, har även en minskande andel längre utbildningar. I gruppen 55-64 år, har endast 12 procent en eftergymnasial utbildning med lantbruksinriktning.

  Lantbruksutbildning

  Det man tittat på i undersökningen är enbart lantbruksinriktade utbildningar och inget annat. Om den svarande endast har utbildning inom annat område, räknas det ändå som att personen endast har praktisk lantbrukserfarenhet. Därför är utbildningsgraden säkerligen ännu högre än vad statistiken visar.

  – Hittills har vi ställt frågan utifrån kraven från Eurostadt, men det finns absolut en möjlighet att utveckla frågan för att få reda på mer om utbildningar inom andra områden. Det finns ju även annan statistik hos bland annat SCB som gäller just utbildning, säger Ylva Olsson.

  Enligt undersökningen är det också en tydlig skillnad i utbildningsnivå sett till jordbrukens driftsinriktningar. Högst utbildning har odlare av jordbruksväxter, där 22 procent har en eftergymnasial utbildning att jämföra med köttproducerande jordbruk, där endast 6 procent av driftsledarna har eftergymnasial utbildning.

  Utbildningsnivån är generellt betydligt högre i heltidsjordbruken än i de övriga jordbruken.

  Fakta om statistiken:

  Driftsledare innebär, för de företag som är enskilda firmor, samma person som företagaren. För juridiska personer är driftsledaren den person som angetts som driftsledare. För mindre bolag är det oftast densamma som ägaren men för större bolag är det oftast en anställd person.

  Det som studeras är specialiserade lantbruksutbildningar. Driftsledaren skulle kunna ha en utbildning som veterinär, företagsekonom, botaniker, mekaniker eller något annat som hen skulle kunna ha stor nytta av i sitt jordbruksföretag och ändå hamna i kategorin praktisk erfarenhet.

  Källa: Jordbruksverket

  Läs mer om

  Till toppen