Gå till innehåll
 • svg_commentsatlicons_arrow-11atlicons_arrowsvg_facebooksvg_linkedinsvg_mailatlicons_menuatlicons_molnigtsvg_playsvg_searchatliconssvg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login atlicons_like
  ❯ Lantbruk 24 november 2016

  Granodlare tror på ökad export

  VIDEO. Det är bråda dagar för granodlaren Gunnar Göthner, som i dag odlar på 170 hektar vid Linderödsåsen i Skåne.

  Läs mera om

  Till toppen