Gå till innehåll
svg_commentsatlicons_arrow-11atlicons_arrowsvg_facebooksvg_linkedinatliconssvg_mailatlicons_menuatlicons_molnigtsvg_playsvg_searchatliconssvg_twitteratlicons_facebook_f
❯ Lantbruk 16 december 2016

Gården slutar med sockerbetor

VIDEO. Det låga priset för 2017 blev droppen. Erik O. R. Bengtsson som driver Karlsfälts gård och är förtroendevald i betodlarföreningen hoppar av odlingen.

Nu ligger bara en betstuka kvar från årets skörd på Karlsfälts gård. Erik O. R. Bengtsson blickar ut över fältet som plöjs efter den sista betupptagningen.

– Vi driver gården på ett företagsekonomiskt optimalt sätt. Får vi för dåligt betalt för att odla socker i förhållande till alternativen som står till buds tackar vi nej till detta, säger han.

Till toppen