Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 5 april 2012

  Fasta telefonin på väg att tas bort

  Telia avvecklar det fasta telefoninätet på landsbygden. Uppskattningsvis 600 000 hushåll på landet blir utan fast telefoni.

  Håkan Dahlström, chef för mobiltjänster, Telia Sonera.
  Bild 1/4Håkan Dahlström, chef för mobiltjänster, Telia Sonera.
  Lars Nyberg, vd Teliasonera.
  Bild 2/4Lars Nyberg, vd Teliasonera.
  Björn Galant, infrastrukturansvarig vid LRF.
  Bild 3/4Björn Galant, infrastrukturansvarig vid LRF.
  Freenasp Mobedjina, ansvarig för bredbandsstrategi, Teliasonera.
  Bild 4/4Freenasp Mobedjina, ansvarig för bredbandsstrategi, Teliasonera.

  De som har ett fast telefonabonnemang via Teliasoneras kopparledning till sin bostad måste skaffa sig bredband med internettelefoni, till exempel via fiber, om de ska ha kvar ett fast telefonabonnemang i framtiden.

  Teliasonera räknar med att avveckla den traditionella fasta telefontjänsten (så kallad kretskopplad telefoni) som nyttjar vanliga kopparledningar. Det är fullt sannolikt att huvuddelen av det gamla kopparnätet på landsbygden avvecklas redan inom åtta år, till 2020.

  – LRF kommer aldrig att acceptera att Telia/Skanova avvecklar det kretskopplade telefonnätet utan att de boende på landsbygden kan erbjudas annan teknik av minst lika hög kvalitet till likvärdigt pris, säger Björn Galant, infrastrukturansvarig i LRF.

  Tappat mark

  Beskedet om den snabba avvecklingen av kopparnätet kommer från Skanova, det bolag i Teliasonerakoncernen som svarar för driften av det fasta telenätet i Sverige.

  Kopparnätet har tappat mark i många år. År 2000 fanns i Sverige cirka sex miljoner abonnenter med fast telefoni via kopparledning. I slutet av 2010 var siffran 3,7 miljoner abonnemang, varav 600 000 på landsbygden.

  Mobiltelefoni och internettelefoni via bredband tar över.

  – Skanova bedömer att en till två miljoner abonnentledningar av koppar fortfarande kommer att vara i drift år 2020, säger Ingemar Petersson, chef för nätservice i Skanova.

  Minskning

  Det handlar om en minskning av abonnentantalet med mellan 45 och 72 procent på åtta år för hela landet. Teliasonera har hittills inte presenterat någon tidpunkt när den gamla kretskopplade telefontekniken kommer att vara helt avvecklat men nu i mars månad kom ett intressant besked från Lars Nyberg, vd för Teliasonerakoncernen.

  – Jag tror att all rösttelefoni kommer att vara internetbaserad 2025, sa Lars Nyberg till nyhetsbyrån E 24.

  Håkan Dahlström, chef för mobiltjänster i hela Teliasonerakoncernen, bedömer att den traditionella kretskopplade telefontekniken avvecklas i Teliasoneras mobila nät i Sverige till 2025.

  Behöver mobilt

  – Det är fullt rimligt. Teliasonera kommer att erbjuda en modern internettelefonitjänst för smarta telefoner som även klarar meddelandetjänster, video och en rad andra tjänster. Abonnenterna behöver då mobilt bredband, säger Håkan Dahlström.

  Grunden för avvecklingen är att det inte längre rent tekniskt går att hålla tillräckligt hög kvalitet i näten.

  – Runt 2025 finns inte längre all utrustning som behövs för att hålla det fasta kretskopplade telefonnätet i drift. Leverantörerna har i många fall slutat tillverka nätutrustningen, säger Freenasp Mobedjina, ansvarig för bredbandsstrategi i Teliasonera Sverige.

  Måste skaffa bredband

  Den världsbild som Lars Nyberg, Håkan Dahlström och Freenasp Mobedjina redovisar leder bara till en enda slutsats. Den som vill ha fast telefoni även i framtiden behöver vid någon tidpunkt skaffa sig fast bredband.

  Skanovas bedömning är att i vissa delar av Sverige kommer kopparnätet att kunna konkurrera med fibernät och mobilt bredband. Det gäller särskilt i äldre villaområden på tätorter.

  Där kan kopparnätet återanvändas för att erbjuda bredband med hög kapacitet och internettelefoni. Men för landsbygdens kopparnät lämnar inte Skanova något stort hopp på sikt.

  Berörda

  På den svenska landsbygden finns cirka 650 000 hushåll och tidigare har i princip alla haft fast telefoni via en kopparledning fram till bostaden. Cirka 50 000 hushåll av dessa har skaffat fast bredband med hög kapacitet som även erbjuder Internettelefoni. Det betyder att uppskattningsvis cirka 600 000 hushåll har kvar fast telefoni via kopparledning.

  Till toppen