Gå till innehåll
 • svg_commentsatlicons_arrow-11atlicons_arrowsvg_facebooksvg_linkedinsvg_mailatlicons_menuatlicons_molnigtsvg_playsvg_searchatliconssvg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login atlicons_like
  ❯ Lantbruk 12 februari

  "Det går att odla vårraps i Sverige"

  Förbudet mot att insektsbetning av utsäde med neonikotinoider har fått vårrapsarealerna att rasa i Sverige.

  Men nu visar treåriga försök från Sveriges Lantbruksuniversitet att det trots förbudet går bra att odla vårraps i Sverige.

  Hör Riccardo Bommarco, professor i lantbruksentomologi, berätta om resultaten.

  Till toppen