Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Häst 1 februari 2012

  Hästägare ger inte upp om taggtråd

  De är inne på sin tredje ansökan om dispens från taggtrådsförbudet. Paret Tobiasson vill inte byta till något sämre och deras kamp ger avtryck i en riksdagsmotion.

  – Det vore bra om ärendet övergick till att handla om fakta, om hur man ska stängsla på ett bra sätt, säger Mats Tobiasson.

  Tillsammans med Karin Hylander Tobiasson och hennes syskon driver han en mjölkgård med 28 kor plus rekrytering utanför Nyköping i Södermanland. På gården finns fyra kallblodshästar, som fått sambeta med nöt på naturbeten stängslade med taggtråd.

  Sedan den 1 januari 2010 är det inte längre tillåtet att hålla hästar bakom taggtråd. Inför förbudet ansökte Karin Hylander Tobiasson om dispens hos Jordbruksverket, eftersom inga hästar på gården skadat sig på taggtråd under 40 år. Hon fick avslag och drev ärendet ända till Högsta Förvaltningsrätten, som inte gav prövningstillstånd.

  I maj i år började paret om från början med en ny dispensansökan, där de hänvisade till att verket inte kunnat redovisa skäl för vare sig förbud eller dispensavslag. Jordbruksverket avslog. I oktober skickade Tobiassons in sin tredje ansökan. Den är på 14 sidor och har 18 bilagor som innehåller bland annat rapporter och utlåtanden om stängsling, botanik och djurhållning.

  – Ansökan är inte beslutad ännu. Vi håller på att behandla materialet som är ganska omfattande, säger Anna Larsson, handläggare på Jordbruksverket.

  Riksdagsmannen Erik A Eriksson (C), själv jord- och skogsbrukare, har skrivit en motion om stängsel för hästar. Den ska behandlas i Miljö- och Jordbruksutskottet under senare delen av våren. Erik A Eriksson anser att taggtrådsförbudet generellt sett är riktigt, men att det finns behov av att förtydliga vilka särskilda skäl som kan ligga till grund för dispens.

  "Eftersom förbudet för hästhållning på marker som inhägnas med taggtråd inte grundades på en tillfredsställande undersökning av skador orsakade av olika stängselslag, och forskning saknas, är rättsläget för vad som ska betraktas som särskilda skäl helt enkelt oklart. Dispensansökningar riskerar därför att behandlas godtyckligt av beslutande myndighet" skriver Erik A Eriksson i motionen.

  Många avslag

  Jordbruksverket har fram till den 20 januari 2012 fått in 68 ärenden som gäller dispens för taggtrådsstängsel till hästar. Av dessa har Jordbruksverket avslagit 31 ansökningar, avskrivit 2 och beviljat 30 ansökningar med tidsgräns och/eller villkor. Resterande 5 ansökningar är ännu inte beslutade. Källa: Jordbruksverket

  Till toppen