Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  ❯ Debatt 21 april

  Vill LRF ha skogsförvaltningsgrupper?

  Det verkar som allt fler regionala företrädare för LRF får allt större problem med inskränkningar i äganderätten. Allt fler uttalanden i frågan kommer in från stämmorna ute i landet.

  Jag har i åtskilliga artiklar tagit upp hur LRF förhandlat bort inflytandet över älgförvaltningen, med stora skadeverkningar för skogsägarna. Dessutom har man skapat en modell för inflytande som lockar många andra intressenter.

  Jakträtten tillhör markägaren. Men LRF har accepterat att bygga upp en byråkrati som syftar till att kringgå äganderätten genom snåriga och avsiktligt oklara ansvarsförhållanden. LRF har tilldelat Jägareförbundet en särställning genom att acceptera att förbundet ska nominera ledamöter i älgförvaltningsgrupperna och delta i besluten. Det har följts upp med ett märkligt avtal om att beslut om älgstammens storlek ska tas lokalt trots att vare sig skötselområden eller älgförvaltningsgrupper kan fatta beslut med rättsverkan.

  Älgförvaltningen är en statlig reglering som innebär att staten har ansvaret för alla beslut. Vare sig älgförvaltningsgruppen eller skötselområdena har något som helst ansvar mot skogsägare som får sin skog förstörd. LRF medverkar till att göra skogsägarna rättslösa. LRF säger också nej till att skogsägarna ska få skadestånd av staten.

  Jag har flera gånger pekat på risken för att till exempel Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden vill ha en liknande lösning för sitt inflytande. Exempel på detta finns redan. I den översyn av nyckelbiotoperna och avsatta områden i skogscertifieringen som Skogsstyrelsen nu inbjudit till representeras inte naturvårdsintressena av Naturvårdsverket, vilket är det naturliga, utan av bland andra Naturskyddsföreningen.  Några direktiv finns inte utan Skogsstyrelsens avsikt med detta verkar vara att ge naturvårdsorganisationerna samma ställning inom skogsbruket som Jägareförbundet har inom jakten det vill säga ett mycket större inflytande än talerätt.

  Jägareförbundets inflytande handlar om att direkt delta i besluten. Nyligen hotade naturvårdsorganisationerna att hoppa av gruppen om de inte får sin vilja igenom när det gäller nyckelbiotopsinventeringarna.

  Jag hoppas LRF tar tillfället i akt och kräver Naturvårdsverket ska delta i stället och ser till att översynen tidsbegränsas som en myndighetsöversyn. Myndighetsutövning ska skötas av myndigheter. Eller vill LRF ha skogsförvaltningsgrupper?

  Sverker Liden

  Jägmästare

  Till toppen