Gå till innehåll
svg_commentsatlicons_arrow-11atlicons_arrowsvg_facebooksvg_linkedinatliconssvg_mailatlicons_menuatlicons_molnigtsvg_playsvg_searchatliconssvg_twitteratlicons_facebook_f
❯ Debatt 13 december 2016

Varför denna ovilja mot att se förbättringar i dansk grisnäring?

Helspaltsgolv är förbjudna i nya grisstallar i Danmark, skriver Christer Lundin, talesperson Landbrug & Fødevarer i Sverige. Ändå sprids bilden av att det inte är så, enligt honom.

REPLIK: Agronomen Sture Larsson hade den 19 januari en debattartikel i ATL där han påstod att det finns helspaltsgolv i danska grisstallar, som sprider sjukdomar och därför kräver antibiotikaanvändning. Den 5 februari förklarade Asger Kjær Nielsen, kvalitetschef på Seges forskningscenter för grisuppfödning att det inte fanns helspalt i Danmark.

Nu skriver Sture Larsson ett nytt debattinlägg och påstår samma sak igen. Trots sin fackmannakunskap och tidigare debattinlägg i år vill han uppenbarligen inte lyssna och ta till sig de förändringar som skett och sker i Danmark för att förbättra grisuppfödningen.

Helspaltsgolv har varit förbjudna i nya grisstallar sedan den 1 juli 2000 och är helt förbjudna i alla stallar där grisar hålls sedan den 1 juli 2015. Minst en tredjedel av golvet i slaktsvinsstallar ska vara fast och för smågrisar ska hälften av golvet vara det.

Självklart måste omsorgen om närklimatet vara god när man föder upp grisar. Oavsett om det är strö eller delvis spaltat golv måste förekomsten av avföring och annat som stressar grisarna vara minimal. I Danmark är det också krav på att sysselsättningsmaterialet ska vara naturligt, och dessutom är kraven tydliga på att det ska finnas bökmaterial. En rad andra specialregler inom djuromsorgen har också fastställts, såsom att det ska finnas duschanläggningar för alla grisar över 20 kilo.Sedan ett par år tillbaka genomförs ett omfattande åtgärdsprogram i Danmark för att förbättra djuromsorgen för grisar. Detta program har stöd av danska myndigheter, branschen, detaljhandel samt även djuromsorgsorganisationerna i Danmark. I planen åtar sig alla att arbeta för en högre överlevnad bland spädgrisar, att alla suggor på sikt ska gå i lösdrift, stopp för kastration, färre svanskuperade grisar, insats mot magsår och att konsumenterna ska få större möjlighet att välja produkter med bättre djuromsorg. En handlingsplan ska säkra att alla mål uppnås och än så länge går allt enligt plan.

Vad gäller användningen av antibiotika i Danmark registreras den per bestånd och djurgrupp i ett unikt register, Vetstat. Detta gör det möjligt att föra statistik över användningen per djurart, åldersgrupp och diagnosgrupp. Fødevarestyrelsen har satt upp en gräns för ett så kallat gult kort. Grisbestånd som överskrider denna gräns måste omedelbart begränsa användningen.

Danmark har även satsat på förebyggande rådgivning från veterinärer och ett omfattande hälsostyrningssystem. Dessa åtgärder har inneburit en hög djurhälsa och en låg användning av antibiotika. En annan viktig orsak till att Danmark har så låg antibiotikaanvändning är att veterinärrådgivningen är skild från försäljningen av antibiotika. Det säkrar att inga onödiga antibiotikabehandlingar görs.

Sammantaget har dessa åtgärder inneburit att användningen av antibiotika minskat med 20 procent under perioden 2009–2015. Användningen av antibiotika är fortfarande högre än i Sverige, men den ligger långt under andra länder i Europa.

I stället för att fortsätta att sprida felaktiga påståenden, borde diskussionen handla om vad vi tillsammans kan göra för att minska antibiotikaförbrukningen ytterligare. Jag tror att vi har mycket att vinna på att Danmark och Sverige ökar samarbetet inom detta och även andra områden.

Christer Lundin

Talesperson Landbrug & Fødevarer i Sverige

Är du redan prenumerant? Logga in här för att läsa vidare


Så här läser du vidare

Bli prenumerant på ATL för att få ut mera av din skog

  • Prova på för endast 25 kr/månad
  • Ingen bindningstid.
  • Spara 101 kr.
Prova nu »
Fem bra tips inför deklarationen

Fem bra tips inför deklarationen

annons 21 december 2016
Här får du några bra tips inför deklarationen och den långsiktiga förvaltningen av skoggården.

EXKLUSIVT: bara för dig som prenumererar på ATL

tidningen Idag 00:05

Företagsguiden

Visa fler företag
Till toppen