Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  ❯ Debatt 27 januari

  Vår strategi lyfter fördelarna med svensk mat

  Sverige behöver producera mer mat och det är positivt att målen för en livsmedelsstrategi är på plats.

  Den socialdemokratiskt ledda regeringen har fortsatt sin ambition att skapa breda politiska överenskommelser och förhandlat fram enighet med de fyra borgerliga partierna och vänsterpartiet.

  När vi socialdemokrater 2011 först föreslog en långsiktig livsmedelsstrategi så var det den sjunkande produktionen av mat i Sverige som oroade. Den riskerade färre jobb på landsbygden, svårare att klara flera miljömål, mer importerad mat och minskad beredskapsförmåga.

  Livsmedelsstrategin som ska presenteras ska vända utvecklingen. Huvudmålet som sju partier ställt sig bakom handlar om en konkurrenskraftig och ökad livsmedelsproduktion som samtidigt når nationella miljömål.

  Livsmedelsstrategin omfattar allt från jordbrukarna till livsmedelsindustrin och vidare till butiker och restauranger. Livsmedelsproduktionen är en av Sverige största industrigrenar sett till antalet sysselsatta. Svensk mat skapar jobb som skapar välfärd.  Livsmedelsstrategin ska se till att lyfta fördelarna med svensk mat. I Sverige produceras mat som i jämförelse med andra länder är mer miljö- och klimateffektiv och har högre krav på djurskydd och djurhälsa. Inte minst låg användning av antibiotika.

  Mot den bakgrunden är det viktigt att arbeta för att det finns bra information om exempelvis ursprungsland, så att konsumenter kan göra medvetna val. Svensk matproduktion har därmed stor potential att öka, inte minst inom ekoproduktion där efterfrågan är betydligt större än utbudet.

  Men minst lika viktigt är att göra det enklare att bedriva företag. Vi måste arbeta för att ta bort onödiga regelhinder och stimulera nya metoder och medel för livsmedelskedjan.

  Jag är övertygad om att Sverige kan bli ett föregångsland inte bara när det kommer till god djurhållning och god miljö. Vi kan också bli ett föregångsland när det kommer till stabila och långsiktiga spelregler. Här har nu oppositionen chansen att tillsammans med regeringen ta det ansvar som behövs för att svensk livsmedelsproduktion ska kunna öka.

  Matilda Ernkrans (S)

  Ordförande Miljö-och jordbruksutskottet

  Till toppen